www.amapro.cz [Měřící přístroje v elektronice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.


Měření parametrů tranzistoru MOS

voltmetr, MOS, kalibrace, stupnice, odpor, bipolární, admitance, nakrátko, naprázdno, TESLA

Měření parametrů tranzistoru MOS
Související stránky v této knize

Stejnosměrné analogové voltmetry
Analogové milivoltmetry
Blokové schéma voltmetru
Stejnosměrné číslicové voltmetry
Kompenzační voltmetr s aproximací
Střídavé analogové voltmetry
Konstrukční řešení voltmetrů
Vzorkovací vysokofrekvenční voltmetr
Širokopásmový voltmetr
Střídavé číslicové voltmetry
Princip zapojení voltmetru
Stejnosměrné ampérmetry
Vychylování paprsku obrazovky
Měřiče odporu a vodivosti
Měřiče odporu a vodivosti
Měřiče odporu a vodivosti
Můstkové měření odporu
Měření činitele jakosti
Měřiče impedance a admitance
Rezonanční měření admitance
Měření kapacitní složky admitance
Vyvažování můstku při měření
Vyvažování můstku při měření
Měření admitance a impedance obvodem T
Měření přechodových odporů


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Cívka (Součástka)
Diferenciální odpor; linearita křivky
Dioda jako stabilizační prvek
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FAX
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativní určení vlivu Ir
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Konstrukce HSP s doutnavkou
Maximální výstupní proud
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Mikrofon (Součástka)
Modul DIF
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Obecný popis technologie tranzistoru
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Parametry funkčních bloků
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnávací člen
Poruchy rezistorů v obvodech
Potenciometr (Součástka)
Princip proudové ochrany
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tranzistorem
Proudové omezení diody
Přípojné metalické vedení JTS
Rezistor (Součástka)
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Síťový transformátor
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro