www.amapro.cz [Měřící přístroje v elektronice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.


Ovládání logického členu

čítač, logický člen, doutnavka, dekodér, dekáda, impuls

Ovládání logického členu
Související stránky v této knize

Asynchronní dvojkový čítač
Desítkové čítače
Programovatelné čítače
Souběh měřicích impulsů
Blokové schéma generátoru impulsů
Generování krátkého impulsu
Týl a náběžná hrana impulsu


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Astabilní klopný obvod
Bistabilní klopný obvod
Bistabilní polovodičové prvky
Časové vazby a dispozice HSP
Čítače
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Datumovka 1
Dekodéry
Demultiplexer
Digitální řízení svitu žárovky
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Digitální spojovací pole
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Druhé generace přenosových systémů
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
Funkční bloky metody CAM
Hexadecimální čítač s optočidlem
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Jednosměrná I/O HOLD brána
Kombinovaný signál
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kontrola činnosti optočlenu
Monostabilní klopný obvod
Multiplexer
Nastavení aktuálního stavu otiskových číselných sad
Nastavení nulové polohy první otiskové sady
Nastavení nulové polohy
Obdélník a jeho generátor
Obvody pro řízení výstupů mincí z válců
Obvody tlačítek
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Paralelně sériový převodník
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou
Princip spojovacího pole s diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tyratronem
Přehled zpráv rozhraní V mezi L2 a L3 vrstvou
Přijímač 16kHz tarifních impulsů
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro