www.amapro.cz [Měřící přístroje v elektronice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.


Laděný osciloskop

oscilátor, směšovač, indikátor, fázový detektor, časový interval, pořadové číslo, dolaďování

Laděný osciloskop
Související stránky v této knize

Voltmetr s mezi převodem na časový interval
Měřiče kapacity a indukčnosti
Měnič fáze a fázový detektor
Zapojení oscilátoru
Teplotní kompenzace krystalového oscilátoru
Druhy fázového závěsu
Druhy fázového závěsu


Související stránky v knihovně

Nastavování příznaků Status registru
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Zpracování zvuku
Automatické vyrovnání citlivosti AVC
Rozhlasová stereofonie
Vynucené kmity
Rychlost šíření vlnění. Délka vlny
Jiskřiště
Oblast vodivosti, přechod PN, hustota proudu
Časová závislost nárazového proudu
Společné zhasínání světel
Nabíječ akumulátorů 12V
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Obvody superhetu a jejich činnost
Parazitní modulace
Vliv rušivého signálu na oscilátor
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Kmitající směšovač s diferenciálním stupněm
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Zapojení směšovače s integrovaným obvodem MA3005
Automatické řízení citlivosti AVC
Souběhové kmitočty
Mezifrekvenční zesilovač
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Měření na stereofonním dekodéru
Indikátor lakmus
Syntéza logických funkcí
Přeslechy mezi kanály
Podmínkové klopné obvody
Instrukční tabulka
Generátor hodinového signálu
Fázový detektor, násobící funkce
indikace, indikátor, indukce, induktance
oscilátor, Colpittsův, koherentní, krystal
směrovost, směšovač, dlouhé vlny
Fázový detektor, komparátor
Programová smyčka
Spolehlivost
Tepelná stabilita zesilovače
Vysokofrekvenční zesilovač
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro