www.amapro.cz [Měřící přístroje v elektronice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Publikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.


Průchozí wattmetr

watt, wattmetr, transformace, intenzita pole, magnetický tok, násobička, měronosné signály, snímač proudu

Průchozí wattmetr
Související stránky v této knize

Stejnosměrné ampérmetry
Měření výkonu wattmetrem
Měření výkonu wattmetrem
Princip zapojení wattmetru
Princip zapojení wattmetru
Pohlcovací wattmetry
Pohlcovací wattmetry
Princip kalorimetrického wattmetru
Princip kalorimetrického wattmetru
Fotometrický wattmetr
Fotometrický wattmetr


Související stránky v knihovně

Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace
Inteligentní zpracování oktetů v ústředně páté generace
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace
Práce elektrického proudu
Intenzita, indukce magnetického pole
Intenzita pole, Indikační magnetka
Reaktance
Závislost ztrátového výkonu
Ohmův zákon
Kruhový kmitočet
Intenzita pole v decibelech dB
Meteorologické hlediska přenosu
Měření intenzity pole
Specifické příjmové podmínky VKV
Stabilizované zdroje napětí
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Princip činnosti feritové paměti
Adresování feroeletrickou keramikou
Relativní permitivita, dialektrikum
watt, wattmetr, weber, West
transdukce - transformace
transformace - transformátor
Skupina proudových impulsů
Asynchronní řízení
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro