www.amapro.cz [Mikroprocesory]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Mikroprocesory

Kniha představuje obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů. Publikace popisuje starší varianty užití procesorů a jeho přídavných logických obvodů a vytváří obecnou představu procesorových řešení osobních počítačů.Úvod
Obsah publikace I.
Obsah publikace II.
Obsah publikace III.
Obsah publikace IV.
Obsah publikace V.
Úvod k publikaci o procesorech

Přehled vývoje mikropočítačové techniky
Procesorová stavebnice
Sekvenční automat
Paměťová matice
Instrukční soubory procesorů
Mikroprocesory první a druhé generace
Obvody bipolárních technologií
Monolitické procesory

Přehkled technologií polovodičových číslicových pamětí
Bipolární technologie, TTL
Unipolární technologie, CMOS
Nábojové vázané obvody CCD
Rozdělení polovodičových pamětí
Statické paměti MOS
Dynamické paměti MOS
Paměti ROM
Unipolární paměti
Bipolární paměti PROM
Paměti typu FIFO

Základní pojmy výpočetní techniky
Takt, insturkční cyklus, mikroinstrukce
Pseudoinstrukce, strojová instrukce
Přímá adresa, operand, operační znak
Absolutní a relativní adresování
Autorelativní adresování, paměť zásobníku
Zásobníková paměť, STACK
Vratný posuvný registr
Rychlost procesoru
Násobení dvou čísel
Rozměry, příkon a cena
Procesory v pouzdru DIL
Programové vybavení, periférie
Vývojový diagram řízené obsluhy
Globální podprogram
Programový přepínač
Přerušení, programový přepínač
Diagram obsluhy přerušení
Identifikace obsluhy
Přímý přístup do paměti, DMA
Řadič paměti DMA, systém přerušení

Mikroprocesor 8080A
Hodinový signál, taktovací kmitočet
Podmínkové klopné obvody
Funkce a signály obvodu 8080
Zásobníková pamět, nepřímý skok
Formáty instrukcí
Časování procesoru
Čtení operačního znaku
Součinnost s hlavní pamětí a přerušení
Instrukční soubor mikroprocesoru Intel
Instrukce, způsob adresování
Instrukční tabulka
Tabulka instrukcí, aritmetický přenos
Instrukce přesunu, aritmetické instrukce
Instrukce skoků, volání podprogramů
Prázdná instrukce NOP
Stykové obvody 8216, TTL
Systémová výkonná sběrnice
Paralelní univerzální registr
Zesílení datové sběrnice
Schéma řadiče přerušení

Řadič přerušení 8214
Generátor hodinového signálu
Budič systémové sběrnice
Sériový kanál s obvodem 8255
Stykový programovací obvod
Paralelní osmibitová brána
Korespondenční stykový režim
Inicializace podprogramu
Sdružené obvody 8155
Paměti typu 8355 a 8755
Vnitřní a vnější stykové obvody
Rozptýlený maximální výkon 8008
Registr a dekodér instrukcí
Stav přerušovaného vstupu INT

Osmibitový procesor MC6800
Dekodér instrukcí, blok přerušení
Časování, overlow, hodinové impulsy
Časový diagram přerušení
Přímý přístup do paměti DMA
Instrukční soubor, implicitní adresace
Instrukce přesunu osmibitových dat
Instrukce rotací a posuvu
Instrukce návratu, IRQ
Generátor hodin, stykové obvody
Adresové vodiče s binární váhou
Sériový přenos bloků dat
Specializované pomocné obvody
Zapojení automatu s procesorem

Struktura procesoru Z80, CPU
Vnitřní vektorové registry
Časování, kmitočet, střída signálu
Stav HALT, platnost signálu
Řadič kanálu DMA
Obsluha přerušení Z80, stavové hlášení
Způsoby adresování, vyjímka adresy
Aritmetické instrukce pro šesnáctibitová slova
Instrukce vstupu a výstupu
Instrukce bitových operací
Ovládání sériového kanálu
Napájení a organizace sběrnic
Požadavek na přerušení

Mikroprocesory řady 8048
Obousměrná osmibitová brána
Omezení kapacity zásobníku
Pomocné obvody procesoru
Periférní zařízení 8041
Periférní zařízení pro styk s okolím
Řízení mozaikové tiskárny 8048
Porovnání insrukčních souborů
Způsob adresování pro osmibitové operace
Způsoby operace pro šestnáctibitové operace
Aritmetické a logocké operace pro šesnáctibitové data
Operace návratu, RTS
Ukládání do zásobníkové paměti, STACK
Přímé, nepřímé a relativní adresování
Řezové procesorové stavebnice
Realizace primitivního procesoru
Řídící paměť, fyzická struktura paměti
Registr a dekodér instrukcí
Stavové slovo, sběrnice
Stavebnice Intel 3000
Vyrovnávací a indikátorový registr

Generátor zrychleného přenosu i3003
Střadač, přenosový řetězec
Aritmeticko logická jednotka
Procesorové pole, budič sběrnice
Osminásobný sledovač s třístavovým výstupem
Struktura řezu Am2900
Obvody inkrementace, čtyřbitový registr
Selektro operátorů
Uchování mezivýsledků
Stav přetečení Carry
Výkonový budič sběrnice
Slabika instrukčního kódu
Kmitočet generátoru hodinových impulsů
Monolitické procsesory
Nadřazený procesor

INTELLEC 800
Jednoduchý operační systém
Emulátory procesorů
Práce se systémem pro vývoj
Jednodeskové mikropočítače
Další členy řady SBC80
Panel jednotek procesoru
Programové vybyvení, jazyk symbolických adres
Makroinstrukce
Jazyk BASIC
Definice jazyka, MPL Motorola
Systém CROMIS firmy Intel
Rezidentní programové vybavení
Diagnostický program, ladění programu
Operační systém pro řízení v reálném čase
Řízení periférních zařízení
Simulátor mikropočítače
Aplikace procesorů, logikcé automaty
Jednoúčelové automaty s procesorem

Labratorní počítače
Cenová relace, materiál
Konektory systémové sběrnice
Výpočetní technika, obvody LSI
Postupné zpracování více úloh
Operativnost a koordinace systémů
Sběr a zpracování dat
Ekonomicko administrativní zpracování dat
Procesory v měřících přístrojích
Automatické řízení procesů
Logické řízení procesů
Řízení spojitých soustav
Controller file, Mocnina, Odmocnina
Řízení elektrických zařízení v domácnoti
Automobilová technika

Televizní zobrazovací technika
Opakování měřícího cyklu
Inicializace systému RESET
Indexy návěstí STEP, EXEC
Regulace v uzavřené smyčce
Lineární interpolace
Rozsah paměti CMOS
Hlavní smyčka, pohyblivý řád čárky
Kód BCD, interakce s operátorem
Monolitické osmibitové mikroprocesory
Rychlé matematické procesory
Jednoúčelové počítače, 32 bitů
Paralelní algoritmy
Literatura mikroprocesorů
Rejstřík A-H
Rejstřík I-P
Rejstřík R-Z


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro