www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Příslovce místa, času, způsobu a příčiny

příslovce wo, příslovce hier, příslovce dort, příslovce oben, příslovce unten, příslovce hinten, příslovce links, příslovce rechts

Příslovce místa, času, způsobu a příčiny
Související stránky v této knize

Příslovce příčiny, warum, darum, deshalb, daher, somit
Věty vztažné, dessen, worauf


Související stránky v knihovně

Bei Familie, LEKCE 8
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk

Příslovce v němčině

Stupňování příslovcí

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
schnell schneller am schnellsten
dumm dümmer am dümmsten

Nepravidelné stupňování

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
bald eher am ehesten
gern lieber am liebsten
gut besser am besten
viel mehr am meisten

Příslovce místa, směru

Příslovce místa nebo směru popisují místo, polohu nebo směr.
Na příslovce místa se ptáme otázkou kde? a na příslovce pohybu otázkou kam?

Příslovce místa
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
anderswoněkde jindeinnenuvnitř
außenvněirgendwonikde
auswärtsvenkulinksvlevo
datadynebenanvedle
dorttamobennahoře
draußenvenkurechtsvpravo
drinnenuvnitřüberallvšude
drübenondeuntendole
hierzdevornvpředu
hintenvzadu  
Příslovce směru
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
abwärtsdolůherunterdolu (sem)
anderswoherodněkud jihierhersem
anderswohinněkam jinamhierhinsem
aufwärtsvzhůruhinaufnahoru (tam)
bergabzkopcehinausven (tam)
bergaufdokopcehineindovnitř (tam)
daherodtudhinüberpřes (tam)
dahintamhinunterdolů (tam)
dortherodtamtudirgendwoherodněkud
dorthintamirgendwohinněkam
heraufnahoru (sem)rückwärtszpět, nazpět
herausven (sem)seitwärtsdostrany
hereindovnitř (sem)vorwärtsdopředu
herübersem (z druhé strany)  

Příslovce času

Příslovce času udávají, v jakém čase se odehrávají děje nebo události.

Vyjádření okamžiku - kdy?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
anfangszpočátkumorgenzítra
baldbrzynachherpotom
bisherdosudneulichnedávno
damalstehdynunnyní
dannpotomseitdemod té doby
ebenprávěseitherod té doby
eherdříveschließlichnakonec
endlichkonečněübermorgenpozítří
gesternvčeravorerstpředevším
heutednesvorgesternpředevčírem
heutzutagednes, v nynější doběvorherdříve
inzwischenmezitímvorhinpředtím
jetztnynízugleichzároveň
mittlerweilezatímzuletztnaposledy
Vyjádření délky trvání - jak dlouho?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
immervždystetsstále
langedlouhozeitlebensodjakživa
nochještě  
Vyjádření počtu opakování - jak často?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
abendsvečermehrmalsvícekrát
bisweilentu a tamnachtsv noci
dienstagskaždé úterýoftčasto
einmaljednouseltenzřídka
häufigčastovormittagsdopoledne
manchmalobčaszweimaldvakrát

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu označují způsob (kvalitu) nebo rozsah (počet a intenzitu). Další příslovce způsobu ještě vyjadřují rozšíření nebo omezení.

Příslovce způsobu - jak?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
andersjinakgernrád
derarttakhinterrückszákeřně
eilendsspěšněirgendwienějak
fastskorosotak
folgendermaßentaktoumsonstnadarmo
genausopřesně takvergebensnadarmo
Rozsah
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
äußerstkrajněkaumsotva
einigermaßenponěkudsehrvelmi
größtenteilsz největší částiüberausnadmíru, příliš
haufenweisehromadně  
Rozšíření nebo omezení
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
allerdingsavšakimmerhinpřece
auchtakéjedochavšak
außerdemkroměnurpouze
dochpřecesonstmimoto
ebenfallsrovněžwenigstensalespoň
erstenspředně, za prvézudemk tomu
fernerdalšízumindestalespoň
hingegennaproti tomuzweitensza druhé

Příslovce příčiny

Příslovce příčiny slouží k vyjádření příčiny, podmínky, následku a účelu.

Příslovce příčiny - proč? jak to?
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
alsotakgleichwohlnicméně
andernfallsjinakinfolgedessenproto, tím
ansonstenostatněkeinesfallsnijak
daherprotonämlichtotiž
darumprotonotfallsv nouzi
dazuk tomunötigenfallsje-li třeba
demnachtudížschlimmstenfallsv nejhorším případě
dennochpřestosomittedy
deshalbprotosonstjinak
dessenungeachtetnicménětrotzdempřesto
deswegenproto

Tázací příslovce

Tázací příslovce
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
wokdeweswegenproč, pročež
woherodkudwiesojakže, jak to
wohinkamwozuk čemu
wannkdyworanna čem, na co
wie langejak dlouhowomits čím
wie oftjak častowofürpro co, za co, k čemu
wiejakworübero čem
warumpročwovono čem, od čeho, z čeho
weshalbpročež, proč  

Vztažná příslovce

Tázací příslovce
PříslovcePřekladPříslovcePřeklad
auchi, takéfolglichtedy
außerdemkromě tohomithina proto
fernerdalší, nadálesotak
zudemk tomusomittedy
überdiesnadtodennochpřesto
ebensoprávě takgleichwohlnicméně
ebenfallsrovněžimmerhinpřece
gleichfallsrovněžtrotzdempřesto
sonstjinakdagegenavšak
andernfallsjinakdochpřece
nämlichtotižhingegennaproti tomu
alsotak, tedyindes(sen)mezitím
daherproto, dotudjedochavšak
darumproto, a tovielmehrspíše
demnachpodle tohoallerdingsovšem
demzufolgepodle tohoinsofernpokud
deshalbprotowohlasi, sice
deswegentudížnurpouze


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro