www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Předložky um - willen

slovo über, slovo klein, předložka vorbei

Předložky um - willen
Související stránky v knihovně

Přídavné jméno v přísudku
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk

Předložky s 2. pádem

Předložka Překlad Příklad Překlad
angesichtsvzhledem kangesichts der Lageohledně situace
anlässlichpři, uanlässlich des Festespři slavnosti
anstatt, stattmísto, zastatt einer Antwortmísto odpovědi
anstellemísto, zaanstelle des Vatersza otce
aufgrundna základěaufgrund der Kritikna základě kritiky
außerhalbvně, mimoaußerhalb der Grenzennad rámec
dankdíkydank deines Ratesdíky tvé radě
diesseitsz této strany, na této stranědiesseits der Grenzena této straně hranice
infolgev důsledku, proinfolge des Fehlersv důsledku chyby
inmittenuprostředinmitten des Spielsuprostřed hry
innerhalbuvnitř, v, běheminnerhalb der CRna území ČR
jenseitsna oné straně, na druhé stranějenseits der Alpenna druhé straně Alp
längspodéllängs des Wegespodél cesty
mittelspomocímittels Emailelektronickou poštou
oberhalbnadoberhalb des Dachesnad střechou
seitensze stranyseitens des Arbeitgebersze strany zaměstnavatele
trotznavzdorytrotz des Kriegesnavzdory válce
um...willenkvůli, proum meiner Kinder willenkvůli mým dětem
unterhalbpodunterhalb des Turmespod věží
unweitnedalekounweit des Bahnhofesnedaleko nádraží
währendběhemwährend des Essenspři jídle
wegenpro, kvůliwegen des Verdachteskvůli podezření
zugunstenve prospěchzugunsten des Angeklagtenve prospěch obžalovaného

Předložky se 3. pádem

Předložka Překlad Příklad Překlad
auszaus allen Bereichenze všech oborů
außerkromě, mimoaußer Betriebmimo provoz
beiu, přibeim Angelnpři lovení ryb
binnendo, za, ve lhůtěbinnen einer Wocheza jeden týden
gegenübernaprotigegenüber der Schulenaproti škole
gemäßpodle, ve shodě sgemäß dem Beschlusspodle rozhodnutí
mits (7.p.)mit dem Zugs vlakem
nachpo, podle, donach 20 Minutenpo dvaceti minutách
seitod (časově)seit gesternod včerejška
vono, odvon 1 bis 20od jedné do dvaceti
zuk, ke, na, prozum Geburtstagk narozeninám

Předložky se 4. pádem

Předložka Překlad Příklad Překlad
bisdobis Montagdo pondělí
durchskrz (7.p.), přesdurch den Tunnelskrz tunel
fürpro, zafür alle Zeitenna věčné časy
gegenprotigegen alleproti všem
ohnebezohne Geldbez peněz
umkolem, za, asi, vum 10 Uhr morgensv 10 hodin
wider(=gegen)protiwider den Stromproti proudu

Předložky se 3. a 4. pádem

    Příklad Překlad
anna, k, u3.pád: Ich sitze am Tisch.
4.pád: Ich setze mich an den Tisch.
Sedím u stolu.
Posadím se ke stolu.
aufna3.pád: Das Buch liegt auf dem Tisch.
4.pád: Ich lege es auf den Tisch.
Kniha leží na stole.
Položím jí na stůl.
hinterza3.pád: Es liegt hinter der Tasche.
4.pád: Ich lege es hinter die Tasche.
Leží to za taškou.
Položím to za tašku.
inv, do3.pád: Das Buch liegt in der Tasche.
4.pád: Ich lege das in die Tasche.
Kniha leží v tašce.
Položím knihu do tašky.
nebenvedle3.pád: Es liegt neben der Tasche.
4.pád: Ich lege es neben die Tasche.
Leží to vedle tašky.
Položím to vedle tašky.
überpřes, nad3.pád: Der Schal liegt über dem Stuhl.
4.pád: Ich lege ihn über den Stuhl.
Šála leží přes židli.
Položím jí přes židli.
unterpod3.pád: Es liegt unter dem Tisch.
4.pád: Ich lege es unter den Tisch.
Leží to pod stolem.
Položím to pod stůl.
vorpřed3.pád: Das Buch liegt vor dem Tisch.
4.pád: Ich lege es vor den Tisch.
Kniha leží před stolem.
Položím jí před stůl.
zwischenmezi3.pád: Es liegt zwischen zwei Taschen.
4.pád: Ich lege es zwischen zwei Taschen.
Leží to mezi dvěmi taškami.
Položím to mezi dvě tašky.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro