www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Určitý tvar slovesný

tvar kommt, hlavní věta, podmět, přímý slovosled, postavení slovesa, pořádek slov, slovo wieder, slovesný tvar

Určitý tvar slovesný
Související stránky v této knize

Příčestí přítomné, infinitiv
Stavové pasívum, sein, příčestí minulé
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno
Konjunktiv, slovesný tvar, přítomný čas
Věta jednoduchá, větné členy
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Shoda podmětu s přísudkem
Slovosledný typ, věta přací
Postavení podmětu a jiných větných členů
Předložkový pád, podmět
Aktuální členění a pořádek slov
Předčasný děj, slovesný tvar
Podmínková věta, sollte, dann, wenn
Podmět, vazba vedlejší věty
Věta účelová, damit, shoda podmětů
Postavení záporu nicht, slovesný tvar


Související stránky v knihovně

Podmět souřadně spojený
Holé a rozvinuté větné členy
Obsah vedlejší věty
Kolísání v slovesných tvarech
Nauka o větě, větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
Nepřímá řeč, souslednost časů
Pořádek slov ve větě
Skladba věty
Slovosled, podmět, sloveso
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro