www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Mluvená řeč, oznamovací způsob

názor autora, infinitiv, mluvená řeč, sloveso ist, nepřímá řeč, uvozovací věta, slovosled, spojení hatte, užití zu

Mluvená řeč, oznamovací způsob
Související stránky v této knize

Psaní velkých a malých písmen
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv
Řídicí věta, charakter slovesa
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Příčestí v infinitivu
Neurčité tvary slovesné
Příčestí přítomné, infinitiv
Přechodník, příčestí zu
Stavové pasívum, sein, příčestí minulé
Vazba v trpném rodě
Konjunktiv ve větách vedlejších
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Zpodstatnělé infinitivy
Volný shodný přívlastek
Pořádek slov, slovosled
Určitý tvar slovesný
Závislý infinitiv, věta vedlejší
Postavení podmětu a jiných větných členů
Mluvený projev, bezspojková věta
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv
Polovětné vazby infinitivní
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby
Přání nebo prosba, nepřímá řeč


Související stránky v knihovně

Čárka ve větě jednoduché
Volný přívlastek
Uvozovací věta
Infinitiv, neurčitky
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Nepřímá řeč, souslednost časů
Způsobová slovesa mögen, dürfen, können, sollen
Slovosled, podmět, sloveso
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro