www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Psaní velkých a malých písmen

infinitiv, číslovka, písmeno, velké písmeno

Psaní velkých a malých písmen
Související stránky v této knize

Německé písmeno, německá abeceda
Pravopis a původ slova
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv
Řídicí věta, charakter slovesa
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu
Kolísání při skloňování přídavných jmen
Číslovky určité, číslovky základní
Číslovky zwei, drei, Tausend, Hundert
Číslovky násobné, opakovací, pořadové
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb
Desetinné zlomky, číslovky neurčité
Platnost číslovek
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Příčestí v infinitivu
Neurčité tvary slovesné
Příčestí přítomné, infinitiv
Přechodník, příčestí zu
Vazba v trpném rodě
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Jmenný přísudek, tvar skloňování
Zpodstatnělé infinitivy
Zpodstatnělé infinitivy
Závislý infinitiv, věta vedlejší
Mluvená řeč, oznamovací způsob
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv
Polovětné vazby infinitivní
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby
Přechod slov z jednoho slovního druhu do jiného
Počáteční písmeno, Straße


Související stránky v knihovně

Jednoduchá definice na koncovku slova bez nutnosti DBF
Vlastnosti textové jednotky
Výstupní fáze translace
Kodér a dekodér
Délka samohlásek, Písmeno ú, Písmeno ů
Podstata vlastních jmen
Čárka ve větě jednoduché
Volný přívlastek
Infinitiv, neurčitky
Velká písmena
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Podstatná jména
Způsobová slovesa mögen, dürfen, können, sollen
Volba kódu vnitřních stavů
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro