www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Osobní jména, neurčitý člen, bez členu

infinitiv, abstrakt, determinace, přívlastek, osobní jména

Osobní jména, neurčitý člen, bez členu
Související stránky v této knize

Psaní velkých a malých písmen
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv
Řídicí věta, charakter slovesa
Člen určitý, číslovky řadové
Oslovení, povolání, rčení, funkce
Identifikace druhu, abstrakta, nulový člen
Příslušník rodiny, přívlastek
Přídavná jména, přísudek, doplněk
Příčestí, básnická řeč
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Příčestí v infinitivu
Neurčité tvary slovesné
Příčestí přítomné, infinitiv
Přechodník, příčestí zu
Přechodník, příčestí zu
Vazba v trpném rodě
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Zpodstatnělé infinitivy
Příslovečné určení příčiny, přívlastek
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek
Zásady pro podstatné jméno
Volný shodný přívlastek
Nekorektní přívlastek, neshodný pád
Závislý infinitiv, věta vedlejší
Mluvená řeč, oznamovací způsob
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv
Polovětné vazby infinitivní
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby
Přípony a polopřípony podstatných jmen


Související stránky v knihovně

Vlastní jména, Jména osobní
Velikost písmen u světadílů, zemí a krajin
Čárka ve větě jednoduché
Volný přívlastek
Infinitiv, neurčitky
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Přívlastek, přivlastňovací pád
Způsobová slovesa mögen, dürfen, können, sollen
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro