www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo

odsuvník, předsudné slovo, poslední slovo, spojení se členem, zájmeno, sykavka

Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo
Související stránky v této knize

Rozdíl mezi českým a německým pravopisem
Silné skloňování, sykavka
Zájmena přivlastňovací
Skloňování osobních zájmen
Zvratné zájmeno
Přivlastňovací zájmena
Zájmeno Ihr, Ihre, sein
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku
Ukazovací zájmena, dieser, jener
Zájmeno derselbe, derjenige, solche
Zájmena tázací, wer, was
Zájmena vztažná, welcher, wie
Zájmena neurčitá, man, was, eine, es
Zájmeno etwas, nichts, kein
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen
Pomocná slovesa, haben, změna stavu
První čas budoucí, děj minulý
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno
Slovesa, rod trpný
Neurčité zájmeno man
Rozkazovací způsob, trpný rod
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Shoda podmětu s přísudkem
Zásady pro podstatné jméno
Volný shodný přívlastek
Pořádek slov po spojkách
Spojky als, wenn, když, děj minulý
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Předmětná věta, daß, aby
Hlavní věta fakultativní
Infinitiv se statt zu místo vět se statt daß
Neuskutečnitelný předpoklad, müßte
Budoucí děj, tvrzení druhé odoby
Zápor je jen jeden, nichts, kein, nic
Tvoření slovních druhů skládáním


Související stránky v knihovně

dsZajmena (Zájmena)
Nejdelší možná fráze (5 elementů)
Složená fráze tří elementů
Zájmena
Přivlastňovací pád
Předmět přímý a nepřímý
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro