www.amapro.cz [Německý jazyk, gramatika a mluvnice]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice němčiny pro střední školy. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Přídavná jména, přísudek, doplněk

přívlastek, přísudek, dějová jména, nesklonný přívlastek

Přídavná jména, přísudek, doplněk
Související stránky v této knize

Člen určitý, číslovky řadové
Oslovení, povolání, rčení, funkce
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu
Příslušník rodiny, přívlastek
Příčestí, básnická řeč
Složená přídavná jména, základní slovo
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku
Přechodník, příčestí zu
Podmět, školní mluvnice
Slovesný přísudek, odlučitelná předpona
Jmenný přísudek, tvar skloňování
Příslovečné určení příčiny, přívlastek
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek
Zásady pro podstatné jméno
Volný shodný přívlastek
Nekorektní přívlastek, neshodný pád


Související stránky v knihovně

Podmět souřadně spojený
Velikost písmen u světadílů, zemí a krajin
Holé a rozvinuté větné členy
Vedlejší věta doplňková
Osobní zájmena
Přísudek, složený přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Přívlastek, přivlastňovací pád
Pořádek slov ve větě
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro