www.amapro.cz [Německý jazyk pro zálkadní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Další starší učebnice pro zájemce o německý jazyk. Její obsah je poněkud náročnější. Kniha je určená pro studenty jazykových škol. Obsahuje také mnoho cvičení. Bohužel nemá na konci správné výsledky.


Skladba věty

podmět, sloveso, vytčené slovo, část věty

Skladba věty
Související stránky v této knize

Přídavné jméno v přísudku
Tvary slovesa sein
Pravidelné časování sloves
Odpovězte na otázky
Slovní zásoba
Časování slovesa haben
Dokonavé a nedokonavé sloveso
Předložky s 3. pádem, sloveso müssen
Obměňování vět
Slovíčka
Předepsaná výslovnost
Způsobové sloveso können
Způsobové sloveso können
Rozkazovací způsob
Předložka in
Opakovací cvičení
Přímý a nepřímý pořádek slov
Slabé skloňování podstatných jmen
Slovní zásoba
Náhrada přivlastňovacího zájmena
Pomnožná jména, sloveso sollen
Sloveso s infinitivem
Sloučení předložky se členem
Přísudkové sloveso, zájmeno dieser
Překlady českých vět
Eine Verabredung, LEKCE 12
Slovní zásoba
Zvratná slovesa se zájmenem
Zájmeno was für ein
Časování rozkazovacího způsobu
Jednoduché věty s přivlastňovacím zájmenem
Eine Fafrt, LEKCE 13
Silná slovesa s kmenovým -e-
Překlad německých vět
Způsobová slovesa mögen, dürfen, können, sollen
Časování v rozkazovacím způsobu
Speisen und Getränke, LEKCE 16
Slovíčka v jídelníčku
Věty s vazbou se gibt
Převod vět do jednotného čísla


Související stránky v knihovně

Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
Vlastnost filtru
Podmět souřadně spojený
Předpona z- (ze), psaní s,z
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Holé a rozvinuté větné členy
Obsah vedlejší věty
Nauka o větě, větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
Předmět přímý a nepřímý
Pořádek slov ve větě
Dvojice podstatných jmen
Podmět, školní mluvnice
Určitý tvar slovesný
Podmět, vazba vedlejší věty
Slovosled, podmět, sloveso
Sloveso, vedlejší věta
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro