www.amapro.cz [Polovodičové impulsové a spínací obvody]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Polovodičové impulsové a spínací obvody

Polovodičové impulsové a spínací obvody. Kniha se zabývá užitím diod, tranzistorů a tyristorů ve spínacím režimu. Příklady jsou podrobně teoreticky rozebrány. Je kladen důraz na elektrické vlastnosti polovodičů.


Základní poznatky, vztahy a zákony

Obsah knihy

Uplatnění ve výpočetní technice

Časový průběh napětí
Charakteristický interval odezvy
Schéma a náhradní obvod
Řešení elekronických obvodů
Náhradní obvod podle Nortona
Integrační článek RC
Periodický pravoúhlý průběh
Derivační článek, impuls
Odezva na pravoúhlý impuls

Derivační obvod, RC
Dělič napětí, kompenzovaný dělič
Obvody s kapacitami a indukčnostmi
Magneticky vázaný obvod
Impulsové vlastnosti polovodičů
Voltampérová charakteristika diody
Dynamické vlastnosti diod
Odezva obvodu s diodou
Rychlé a superrychlé diody
Dioda a polovodičový kov

Tunelová dioda
Dioda a přechod PNPN
Dioda se dvěma bázemi
Idealizovaný model tranzistoru
Statické vlastnosti spínacího tranzistoru
Dynamické vlastnosti spínacího tranzistoru
Schéma spínacího obvodu
Náhradní obvod pro tranzistor
Tranzistor v oblasit průrazu
Tranzistor řízený elektrickým polem
Ochuzený, nasycený graf tranzistoru
Tvarování impulsů, omezovač
Oboustranný omezovač
Derivační hradlo, logická funkce

Logické členy, hradla TTL
Diode Tranzistor Logic
Obvody diskrétních součástek
Logický zisk hradla TTL
Funkce wire-OR, logická hodnota
Tolerance logické úrovně TTL
Emitorově vázané obvody
Vrátkové a vzorkovací obvody
Upínací obnovovací obvody
Voltampérová charakteristika diody
Přechodový děj v tranzistoru
Kompenzace asymetrie vstupního odporu
Tranzistor se společným emitorem
Komplementární emitorový sledovač
Přenosová charakteristika symetrického stupně

Operační zesilovač, komparátor
Komparátor s nelineární zpětnou vazbou
Bistabilní klopný obvod
Uzavřený a otevřený tranzistor
Klopný obvod typu D
Klopné obvody s mezipamětí
Princip klopného obvodu RS

Klopný obvod JK
Binární dělič s tunelovými diodami
Schimttův obvod, tvarování impulsů
Parelelní kombinace odporů
Klopný obvod z rozdílovým zesilovačem
Monostabilní obvod, rozdílový zesilovač
Monostabilní obvod s ochrannou diodou
Zanedbatelný zbytkový proud
Náhradní obvod doby kmitu
Průběh napětí monostabilního impulsu

Astabilní multivibrátory
AKO s emitorovým sledovačem
Spušťový obvod
Generátory hodinových impulsů
Blokovací oscilátor
Teplotní rozptyl tranzistoru
Pilovitý a trojúhelníkový časový průběh
Jednoduchý nabíjecí obvod
Závislost odchylky na napětí

Generátor trojúhelníkového signálu
Zpětnovazební integrátory
Bootstrap
Millerův integrátor
Zapojení bipolárního tranzistoru
Zpožďovací obvody a děliče kmitočtu
Ultrazvukové zpožďovací linky
Zpožďovací obvod komparátoru
Synchronizované relaxační oscilátory
Renerátor s diodovým čerpadlem
Logické obvody a funkce
Přehled logických funkcí
Komutativní, asociativní, distributivní funkce

Morganovy zákony
Mapa logické funkce
Dílčí logické proměnné
Definice algebraického výrazu
Obecný popis kódování informace
Binární a dvojková polosčítačka
Přirozený binární kód
Sekvenční logické obvody, dekodéry
Hazard v logických obvodech
Dvojková BCD sčítačka
Časový multiplex a demultiplex

Posuvné registry a čítače impulsů
Paměťové buňky registru
Statický posuvný registr
Čtyřbitový posuvný registr
Synchronná dělič s lichým poměrem
Synchronní dekadický čítač
Zpětný chod čítače, průběhy
Čítač BCD kódu
Rezervační BCD čítač impulsů
Programovatelný čítač MH7490

Klopný obvod K
Tabulka klopného obvodu JK
Návrh dekadického čítače
Indikace stavů čítače
Ovládání číslicových výbojek
Opakovací kmitočet zobrazovacího cyklu
Zobrazovací matice diod

Paměti RAM, ROM, PROM
Kódování informace, paměť ROM
Výběr požadované adresy
Feritová paměť, zpožďovací linka
Budící proud paměti
Čtecí zesilovač paměti
Organizace koincidenční paměti
Magnetická vrstva paměti
Paměti s bipolárnímy tranzistory
Čtení a záznam informace
Jednotranzistorová paměťová buňka

Dynamická paměť MOS
Konstrukce plošného spoje
Oživování impulsních obvodů
Indikátor logických úrovní
Doporučená litaratura
Polovodičové prvky TESLA

Rejstřík pojmů


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro