www.amapro.cz [Pravidla českého pravopisu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Pravidla českého pravopisu

Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce. V rámci dodržování kvality odborných článků také na úrovni spisovné češtiny je k dispozici přehled gramatiky českého jazyka. Zde je možné nakouknout na správné užívaní slov, skladbu bety a podobně.


Označování hlásek písmeny
Vyjmenovaná slova by, bý
Vyjmenovaná slova py, pý
V koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen
Mluvnická shoda přísudku
Podmět souřadně spojený
Mluvnická shoda
Písmeno ě v českém jazyce
Měkké souhlásky ď, ť, ň, párové
Změny souhlásek při odvozování příponami
Předložky a předpony s a z
Předpona s- (se), psaní s,z
Předpona z- (ze), psaní s,z
Dvojice slov různého významu
S a Z u příslovcí, psaní s,z
Délka samohlásek, Písmeno ú, Písmeno ů
Přídavná jména, délka samohlásek
Slovesa, délka samohlásek, přejatá slova
Slova psaná pravopisem původním, slova počeštělá
Psaní s a z u počeštělých slovech
Označování délky samohlásek
Zakončení odborných názvů
Vlastní jména, Jména osobní
Jména zeměpisná
Zkratky a značky
Rodná jména, Značky a iniciály
Psaní velkých písmen
Podstata vlastních jmen
Pojmenování tvořená slovy
Pravidla o psaní velkých písmen u vlastních jmen
Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti
Velikost písmen u národů, zvířat
Velikost písmen u světadílů, zemí a krajin
Velikost písmen náměstní, města, hrady a zámky
Velikost písmen významných institucí a státních orgánů
Velikost písmen společenských organizací, konzervatoří
Velikost písmen časopisů, dokumentů a filmů
Velikost písmen významných historických událostí
Velikost písmen na začátku větných celků
Hranice slov v písmu, Psaní spřežek, Příslovečné spřežky
Jiné spřežky, Spojovací čárka, spojovník
Spojovník u podstatných jmen, Složená přídavná jména
Spojka -li, Dělení slov
Členící znaménka, Tečka
Tečka a závorka
Tečka a pomlčka, Čárka v souvětí
Věty podřazené a nadřazené
Čárka ve větě jednoduché
Spojky a, i, ani
Čárky oddělující větné členy
Volný přívlastek
Volný doplněk
Středník, Otazník
Vykřičník, Dvojtečka
Uvozovky
Jiná rozdělovací tlačítka
Pomlčka, Tři tečky
Závorky


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro