www.amapro.cz [Sdělovací technika po vedení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sdělovací technika po vedení

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů, přenosu signálu, informace o provozním zatížení, přenosových soustavách. Určeno pro pracovníky vývoje, inženýry a programátory. Informace také pro techniky provozu a údržby.


Elektrotechnika
Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.
Předmluva ke sdělovačce
Seznam značek
Značky ve schématech I.
Značky ve schématech II.
Značky ve schématech III.
Elektroschématické značky

Matematické vyjadřování signálů
Periodičnost časové funkce
Grafy funkcí
Tvar průběhu
Jednorázový impuls
Grafy neperiodických funkcí
Graf přenosové funkce
Podmínky přenosu
Charakteristika přenosové soustavy
Osciloskop a signály
Fázové zkreslení
Názorné vysvětlení zákonů elektriky
Pojmy a definice
Zdroj a spotřebič
Reaktanční spotřebič
Nulový zbytek
Dvojpól RC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Obvody RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Zapojení RLC
Rovnocenné dvojpóly RLC
Odpor, kapacita, cívka
Indukčnost v obvodech
Zapojení odporu a cívky
Definice a pojmy čtyřpólů
Výpočet matice
Řazení čtyřpólů
Impedanční matice
Přenos napětí a proudu

Matematika v obvodech
Článek R a P
Článek Pí
Charakteristiky článků
Napětí a proud ve vzorcích
Elektronika v matematice
Vzorce obvodů
Určování vlastností
Článek T
Děliče
Návrh děliče
Princip útlumové dekády
Provozní charakteristiky
Absolutní úroveň
Provozní míra přenosu
Styková míra přenosu
Činitel odrazu
Zesílení elektrických veličin

Rovnice homogenního vedení
Zakončovací impedance
Vstupní impedance vedení
Určování konstant vedení
Zmenšování útlumu vedení
Homogenita, svod vedení G
Literatura ke sdělovačce
Přenášení informace
Kvantování spojitého signálu
Vzorkovací teorém
Matematizace zdroje informací
Formát informace
Entropie informačního zdroje
Gaussovo rozložení
Šum v přenosovém kanálu
Detekce signálu za přítomnosti šumu
Diskrétní kódy
Matematika diskrétních signálů
Základ paměťových bodů
Dvojkové kódy
Doplněk menšitele
Kódová krychle
Nesystematické kódy
Systematické kódy
Cyklické kódy
Zabezpečená zpráva
Transformace kódů
Přehledné schéma
Značky a symboly

Dimenzování spojovacích cest
Úbytek zatížení
Kvalita provozu
Langerova metoda, voliče
Střední hodnota zatížení
Poissonův výraz
Ustálený stav
Výkon nedokonalého svazku
Vzorec pro výpočet
Doporučení čekací doby
Článková spojovací pole
Nebezpečná doba ztráty
Expanze a komprese
Transpozice
Neúplné článkové pole
Ztráty v článkovém poli
Tříčlánkové a čtyřčlánkové pole
Rovnice složitějších výrazů
Značka doby pozorování

Zesilovače se zpětnou vazbou
Matematika zesílení
Elektronkové předzesilovače
Náhradní schéma předzesilovače
Výkonový zesilovač, anoda
Optimální zatěžovací odpor
Tranzistorový předzesilovač
Náhradní schéma obvodů
Náhradní schéma obvodů
Zatěžovací odpor
Závity trafa
Telefonní zesilovač

Blokové schéma zesilovače
Negativní impedance
Širokopásmový zesilovač
Kmitočtový rozdíl
Kompandor
Útlumový diagram
Hovorové proudy
Usměrnění filtrace
Šumy součástek a zesilovačů
Šum elektronek
Šum tranzistorů
Modulátory
Okamžitá hodnota napětí
Nelineární prvky

Kruhový modulátor
Diferenciální odpor diody
Lineární bod
Užitečné pásmo
Potlačení modulace
Telegrafní modulátor
Generátor nosných kmitočtů
Koeficient první derivace
Závislost impedance na kmitočtu
Řízení amplitudy kmitů
Kmitočtová syntéza
Násobiče kmitočtů
Děliče kmitočtů
Směšovače, filtry a korektory
Příčkové filtry
Grafy pro filtry
Transformované poločlánky
Fázový posuv
Dolní propusť, horní propusť
Dolní propusť, horní propusť
Pásmová zádrž
Dolní propusť, horní propusť
Dolní propusť, horní propusť
Poloha článku

Filtry a výhybky
Útlumové korektory
Zapojení cívky,kondenzátoru a rezistoru
Zapojení cívky,kondenzátoru a rezistoru
Útlumové články
Literatura RLC

Drátová nadzemní vedení
Namáhání stožáru na trati
Ukončení na konzoly
Elektrické vlastnosti nadzemního vedení
Měrný útlum
Zamezení přeslechů
Průměr vodiče
Vzdálený konec
Kabelová vedení, jádro kabelu
Čtyřka dálkového kabelu
Profil telefonního kabelu
Rozhlasový kabel, žíla
Elektrické vlastnosti kabelů
Pupinované kabely
Indukčnost cívky
Indukčnost kmenového okruhu
Koaxiální kabel
Skinefekt, vyšší frekvence
Útlum odrazu
Pokládka a kladení kabelů
Samonosný kabel
Vznik přeslechů v kabelu
Kmenový a sdružený okruh
Ochrana úložných kabelů
Literatura o kabelech

Měření provozního zatížení
Interval spolehlivosti
Měření činitele jakosti
Měření impedance a ztrátového činitele
Měření vloženého útlumu
Měření útlumového zkreslení
Měření útlumu souměrnosti
Měření provozního útlumu
Měření zisku a útlumu
Měření a výpočet útlumu
Měření a výpočet přeslechů
Měření vlastností kabelů
Izolační odpor při teplotě
Relativní úroveň
Závady na kabelech
Pokles izolačního odporu
Zaměřování izolace kabelů
Impulsové metody měření
Měření časů relé

Telefonometrie
Subjektivní měřící metody
Objektivní měřící metody
Měření útlumu srozumitelnosti
Objektivní stanovení srozumitelnosti
Hodnocení jakosti řeči
Bezprostřední porozumění
Literatura spojovacích systémů

Tabulky chybových funkcí
Tabulky chybových funkcí
Tabulky chybových funkcí
Převod absolutních úrovní
Převod Neprů na Decibely
Převod Neprů na Decibely
Popis odborných pojmů
Slovník pojmů techniky
Technický slovníček


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro