www.amapro.cz [Seznam knih v knihovně]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Seznam knih v elektronické knihovně AmaPro

O projektu knihovny
Výběr sekce v knihovně


Vyhledání klíčový slovPočet evidovaných knih: 151
TELEKOMUNIKACE

Číslicová technika v telekomunikacíchPublikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice. Různé varianty kodérů, multiplexerů pro vytváření spojovacích systémů. Publikace se odráží od mikroprocesorové problematiky určené pro instrukční řízení programovatelných procesů v telefonní ústředně.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Programování mikroprocesorůKniha popisuje programové řízení jednoduchých mikroprocesorů. Vysvětluje implementaci strojového kódu pomocí assembleru a základní matematicko logické operace v registrech.
ELEKTRONIKA

Základní elektronická zapojeníKniha popisuje zapojení, principy a chování různých elektronických obvodů s použitím nižší matematiky. Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů. Kniha je určená studentům středních škol a vyspělým amatérům.
ELEKTRONIKA

Měřící přístrojePublikace popisuje funkcionalitu měřících přístrojů pro měření základních ale i dalších veličin v elektronice. Definuje metody měření, jejich přesnost a možnosti chyb při měření. Obsahuje také ukázky zapojení měřících obvodů a zjišťování funkčnosti součástek.
TELEKOMUNIKACE

Sdělovací přenosyKniha popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti. Řeší kvalitu hovoru a srozumitelnosti, rozepisuje metody kódování hlasu a řešení provozního zatížení.
ANGLICKÝ JAZYK

Anglická gramatika pro střední školyVýslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě
NĚMECKÝ JAZYK

Německá gramatika pro střední školyNěmecký jazyk, gramatika a mluvnice, Učebnice němčiny pro střední školy
ČESKÝ JAZYK

Pravidla českého pravopisuV rámci dodržování kvality odborných článků také na úrovni spisovné češtiny je k dispozici přehled gramatiky českého jazyka. Zde je možné nakouknout na správné užívaní slov, skladbu bety a podobně.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Architektura mikroprocesorůKniha představuje obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů. Publikace popisuje starší varianty užití procesorů a jeho přídavných logických obvodů a vytváří obecnou představu procesorových řešení osobních počítačů.
ELEKTRONIKA

Elektronika pro střední školyPublikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace. Kniha je sice staršího data, ale základní principy z oblasti akustiky a reprodukce zvuku jsou stále platná. Dále zde naleznete něco o spínačích s diaky a triaky.
ELEKTRONIKA

Návrhy a výpočty zdrojůKniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.
ELEKTRONIKA

Teorie polovodičových součástekElektronická učebnice popisující technologie výroby a základní principy polovodičové techniky. Starší, ale obsahově podrobný popis atomů, elektronů a vodivostí v reálném úhlu pohledu pochopení principů vodivosti, izolantu a polovodivosti.
ELEKTRONIKA

Zapojení tyristorůPraktická zapojení s teoretickými popisy funkcí a činnosti. Rady pro odladění elektronických obvodů. Principy měničů, nabíječek, konkrétní příklady zapojení.
ELEKTRONIKA

Vysokofrekvenční technikaKniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV" je možná již historicky (AM/FM) méně aktuální. Obsahuje ale velmi dobře a jednoduše popsané prvky z VF techniky, stereo zvuku a přijímacích antén. Také informace o šíření elektromagnetických vln a charakteru zvuku jsem uznal za přínosné pro celkové ucelení teoretických znalostí vývojáře.
FYZIKA

Fyzika pro střední školyKniha je zaměřená na obecný úvod do předmětu Fyziky v duchu středoškolského studia. Popisuje obecně platné principy a přírodní zákony. Ačkoliv se jedná o knihu staršího data, základy mechaniky, dynamiky a termiky jsou nadčasové.
MATEMATIKA

Matematické vzorceV rámci integrace informací pro studium matematiky a fyziky byly vytvořeny stránky, kde naleznete výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
STAVEBNICTVÍ

Stavební tabulky, konstrukceElektronické zpracování norem, tabulek a doporučení z oblasti stavebnictví a stavitelství. Konstrukce staveb a strojů, stavební materiály.
DĚJEPIS

Dějepis pro 8. tříduNěco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.
DĚJEPIS

Dějepis pro 9. tříduPopis strategie a techniky počátku dvacátého století. Válečná technika v době první a druhé světové války. Období vývoje a výzkumu meziválečného období. Důsledek hospodářské krize ve třicátých letech na poklesu objevů. Nárůst objevů pro válečné účely.
DĚJEPIS

Dějepis pro 5. tříduVěnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.
ELEKTRONIKA

Nabíječe a nabíjení akumulátorůObecný popis funkce nabíjení akumulátorů, úvod do využití solárních článků a zpracování sluneční energie. Příklady konstrukcí nabíječek. Typy a praktické rady pro automobilové baterie.
ELEKTRONIKA

Operační zesilovačeVelmi detailní popis činnosti a charakteristik analogových operačních zesilovačů. Publikace se zabývá velmi detailně matematickými formulacemi základních zapojení s OZ.
ELEKTRONIKA

Polovodičové impulsové a spínací obvodyKniha se zabývá užitím diod, tranzistorů a tyristorů ve spínacím režimu. Příklady jsou podrobně teoreticky rozebrány. Je kladen důraz na elektrické vlastnosti polovodičů.
ELEKTRONIKA

Číslicové systémyKniha seznamuje se základními stavebními prvky logických obvodů. Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky. Předurčuje vývojáře ke konstrukcím vlastních složitějších logických obvodů pro aplikační využití elektroniky v praxi.
TELEKOMUNIKACE

Sdělovací vedeníPrůvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů, přenosu signálu, informace o provozním zatížení, přenosových soustavách. Určeno pro pracovníky vývoje, inženýry a programátory. Informace také pro techniky provozu a údržby.
ELEKTRONIKA

Navrhování elektronických obvodůKniha nás vrací do doby, kdy bylo běžné v moderním světě navrhovat elektronické obvody, které bylo možné a reálné konstruovat, oživovat a patentovat. Zde je možné najít souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků. Nejvyšším stavebním prvek obvodů jsou integrované obvody.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Polovodičové pamětiKniha se velmi podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech. Popisuje základní stavební prvky, organizaci různých technologií pamětí a přístupu k nim pomocí adresování. Kniha je snad jediná v českém jazyce, která se tak detailně paměťmi zabývá.
DĚJEPIS

Československé dějinyUcelený přehled dějin naší republiky od dob dlouho před naším letopočtem, až po socialistickou republiku po druhé světové válce. Významní lidé a události dřívějšího Československa.
CHEMIE

Chemie kolem násPublikace nás seznamuje s základními chemickými vlastnostmi a ději na naší planetě Zemi. Texty jsou psány velmi populárním způsobem a popisují zajímavé věci, které nás denně obklopují. Jako například bouřka, blesk a podobně.
NĚMECKÝ JAZYK

Německý jazyk pro zálkadní školylší starší učebnice pro zájemce o německý jazyk. Její obsah je poněkud náročnější. Kniha je určená pro studenty jazykových škol. Obsahuje také mnoho cvičení. Bohužel nemá na konci správné výsledky.
TELEKOMUNIKACE

Telekomunikační technika po sdělovacím vedeníKniha nás vrací do 70 let minulého století, kde telekomunikacemi vládly technologie křížových spínačů. Jedná se o druhou a třetí generaci telefonních ústředen. Ačkoliv se jedná o analogové spojování hovorů, lze již mluvit o logickém řízení spojení.
VĚDA A TECHNIKA

Světové vynálezy v datechČasové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost. Můžete sledovat například vývoj elektrotechniky od Edisona až po výrobu tranzistorů. Pojmy jsou interaktivně provázány s dalšími stránkami.
DĚJEPIS

Dějepis pro 6. tříduDalší stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.
FYZIKA

Fyzika pro šestou tříduPro upřesnění výkladu elektronických obvodů je určena tato základní kniha o fyzice. Vrací nás do školních lavic a podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky. Kniha je určená především pro začínající elektrotechniky.
CHEMIE

Chemie pro sedmou třídu základní školyJedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.
CHEMIE

Chemie pro osmou třídu základních školRozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.
DĚJEPIS

Z dávné minulosti lidstvaSouhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti. Kladen je důraz na vývoj a výzkum světových vynálezů, umění a technologie stavitelství, malířství a sochařství. Jedná se zejména u kultur starověkého Řecka, Říma a Egypta.
STROJÍRENSTVÍ

Strojírenská technologieVýklad učiva pro stření strojírenský obor. Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů, především pak oceli. Naleznete zde také mnoho zajímavých informací o elektrických vlastnostech materiálů, které se běžně používají v elektrotechnice.
ELEKTRONIKA

Základy kombinačních a sekvenčních obvodůikační část nás seznamuje se základními stavebními prvky logických obvodů. Nejedná se již o pasivní a aktivní elektronické součástky, ale o hradla a obvody se středně vysokou integrací. Definuje se funkce a vstupně výstupní parametry.
ELEKTRONIKA

Použití základních logických obvodůPublikace nás seznamuje z konkrétním využitím složitějších integrovaných obvodů v praxi. Vzájemným spojováním funkčních bloků vznikají zařízení. Nezbytnou součástí dalšího vývoje se stává instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
ELEKTRONIKA

Metody systémového návrhuDalší část se věnuje přípravě a vlastní realizaci software a hardware řešení. Důležité je strávně nastavit hranici, kdy nahradíme vyvíjené obvodové funkce za programově řízené procesory.
FYZIKA

Fyzika pro sedmou tříduUčebnice nás seznamuje se základy fyziky a připravuje nás k dalšímu studiu. Zde se seznámíme s oblastmi z mechaniky a termiky. Popsány jsou základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
FYZIKA

Fyzika pro osmou tříduAčkoliv tato starší učebnice nemusí již být svou skladbou učiva transparentní dnešní výuce, obecně nás seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek. Jejich strukturu, složení a vlastnosti v závislosti na teplotě, tlaku a ohybu.
FYZIKA

Fyzika pro devátou tříduPosledním základním výukovým krokem pro středoškolskou elektrotechniku je úvod do elektrických obvodů. Učivo je vysvětleno s ohledem na složitost základní školy. Je velmi dobře názorně prezentováno pomocí barevných obrázků.
ČESKÝ JAZYK

Český jazyk pro pátou tříduUčebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.
ČESKÝ JAZYK

Český jazyk pro šestou tříduUčivo obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka. Zajímavostí může být logická orientace ve větných rozborech, což byl vždy kámen úrazu kdejakého žáka. Lze zde najít jakousi analogii k vývojovým diagramům a k myšlení pro programátora.
ČESKÝ JAZYK

Český jazyk pro sedmou tříduRozšiřující učivo pro druhý stupeň základní školy. Kromě klasické gramatiky jsou popsány slohové styly pro psaní vyprávění či popisu. Můžeme zde naleznout jakýsi návod pro psaní našich odporných textu, pracovních postupů nebo popisů.
ČESKÝ JAZYK

Český jazyk pro osmou tříduUčivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


Další strana záznamů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro