www.amapro.cz [Telekomunikační technika po sdělovacím vedení]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro

Telekomunikační technika po sdělovacím vedení

Kniha nás vrací do 70 let minulého století, kde telekomunikacemi vládly technologie křížových spínačů. Jedná se o druhou a třetí generaci telefonních ústředen. Ačkoliv se jedná o analogové spojování hovorů, lze již mluvit o logickém řízení spojení.


Sdělovací technika po vedení
Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.
Obsah IV.
Předmluva ke knize
Seznam symbolů
Zatěžování a oteplování
Měření oteplení
Cívky a kondenzátory
Magnetické materiály
Návrh cívek
Sdělovací transformátory
Zkreslení napětí
Indukčnost vinutí
Toroidní jádra
Transfluxory
Kontakty, přechodový odpor
Spínání a rozepínání kontaktů
Kontaktové materiály
Zhášecí obvody
Pružiny
Relé
Neutrální relé
Válcové relé
Relé na střídavý proud
Jazýčkové relé
Tepelné relé
Voliče
Křížové spínače
Mechanismus ovládání
Telefonní počítadlo
Telegrafní kód
Podmínky příjmu a vysílání
Telegrafní zkreslení
Morseova telegrafie
Dálnopis
Volící skříňka
Faximile
Telefonní přístroj MB
Domácí telefon
Mikrofonní vložka
Telefonní sluchátko
Telefonní číselnice
Induktor
Zvonek
Zabezpečení proti chybám
Druhy NF zesilovačů
Signalizace NF okruhů
Vysokofrekvenční kabelové systémy
Požadavky na přenos signalizace
Kmitočtový plán
Rozhlasový a televizní signál
Přenos televizního signálu
Telegrafní signály
Tónová telegrafie
Telekomunikační spoj
Přenosy po vysokém napětí
VF telefonie
Dálkové měření a signalizace
Rozhlas po drátě
Přenos televizního signálu
Radioreléové spoje
Kabelové spoje
Spojovací systém
Spojovací pole
Logické řízení
Rozložení snímačů
Voličové spojovací pole
Krokový systém TESLA
Motorové voliče
Systém TESLA PK20
Manuální systémy
Poloautomatické spojování
Pobočkové ústředny
Mezinárodní telefonní síť
Územní členění národní sítě
Útlumový plán
Očíslovací plán
Tarifování
Sdružovací zařízení
Městský systém
Meziměstský systém
Mezinárodní ústředny
Železniční sdělovací síť
Železniční dopravní telefonní síť
Zdroje proudu
Akumulátory
Alkalické akumulátory
Palivové články
Rychlé nabíjení
Způsoby napájení
Dálkové napájení
Výpočet velikosti baterie
Náhradní zdroje energie
Návěstní a signální stroje
Suchý článek
Ostatní články
Rejstřík pojmů I.
Rejstřík pojmů II.
Rejstřík pojmů III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro