www.amapro.cz [Teorie sdělovacích přenosů na vedení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Teorie sdělovacích přenosů na vedení

Kniha popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti. Řeší kvalitu hovoru a srozumitelnosti, rozepisuje metody kódování hlasu a řešení provozního zatížení.


Obsah a úvod
Obsah kapitol
Obsah kapitol II.
Předmluva ke knize
Sdělovačka v běžném životě člověka

Informace, signál, zpráva
Determinovaný a harmonický signál
Složky otáčivého vektoru
Časový průběh harmonického signálu
Složený periodický signál
Sčítání harmonických signálů
Nekonečná řada harmonických signálů
Periodický obdélníkový signál
Spektrální obraz sinusového signálu
Střední hustota amplitudy
Direchetova podmínka, integrál
Heavisideova a Fourierova funkce
Diracův impuls
Fázová charakteristika
Věta o zpoždění signálů
Obraz derivace a integrálu signálu
Komplexně sdružený obraz
Gaussova zvonová křivka
Výsledný obraz spektrální hustoty
Reciproční vlastnosti signálů
Harmonické řady konečné délky
Vzorkovací rozteč spektra
Z-transformace, číslicová posloupnost

Vzorkovací teorém
Věta o diferenci koeficientů
Povolený diskrétní interval
Fyzikální vlastnosti kanálů
Duhamelův integrál
Útlumový a fázový kanál
Skupinové zpoždění vln
Modulační rychlost, odezva
Šířka pásma propustnosti filtru
Obalová čára odezvy
Kvadratická fázová charakteristika
Jednotková a přenosová funkce
Tenké vodiče v kabelu
Integrál, Besselova funkce
Přenosové funkce zkušebních impulsů
Reálná a imaginární část
Kanál se zpětnou vazbou
Fázový detektor, násobící funkce
Celovlnný detektor, půlvlnný symetrický
Přechodová funkce

Modulace spojitých funkcí času
Hloubková modulace, postranní pásmo
Kanál amplitudové modulace
Vícenásobný přenos hovorů
Generování nosných kmitočtů
Kmitočtové zkreslení
Symetrický modulátor AM
Kruhový modulátor AM
Konvergentní řada
Rozvoj signálu

Fázová modulace spojitých signálů
Rozdílová fáze
Detektor rozdílové modulace
Komprese kmitočtového pásma
Kaskádní řazení kanálů
Vlastnosti náhodných procesů
Autokerelační funkce
Vznik korelace
Měření funkcí procesů
Interval korelace
Spektrální hustota výkonu
Wienerova transformace
Dopouštění se odchylky
Překročení hladiny procesu
Teorém Rice Meddleton Bennet
Rozložení hovorového procesu
Úzkopásmový Gaussůs proces
Raleighovo rozložení
Diskrétní procesy
Modulace telegrafu
Náhodné posloupnosti
Pseudonáhodná posloupnost

Parazitní signály, šumy a přeslechy
Šumové číslo
Šumové schéma zesilovače
Přenos sdělovacím kanálem
Statická střední hustota
Parazitní procesy
Oblast nenulových hodnot
Řešení přenosu sdělovacích procesů
Nelinearita kanálů obecného stupně
Úzkopásmový sdělovací detektor
Cauchyho matematické vyjádření
Vysoký kruhový kmitočet
Blokové schéma analyzátoru spektra

Zdroj informace, signály
Prostá entropie zdroje
Omezení vydatnosti zdroje dohodou
Riziko šumu v informačním přenosu
Binární kanál
Impulsová modulace
Důsledky šumu v kanále, kvantování
Kvantizační šum, granulační efekt
Smysl kódovaní ve sdělovačce
Binární kód, transformace kódů
Kódování bez šumu
Nerovnoměrný kód, Huffmanova metoda
Redundantní binární kódy
Izokódy, konstantní váha
Ekvidistantní kódy, Korobovy kódy, váhové kódy
Kontrola sudosti nebo lichosti
Paritní kód, iterační kód, lineární kód
Význam zabezpečovacích symbolů
Slepianovy kódy, Hammingovy kódy

Cyklické kódy
Generační mnohočleny cyklických kódů
Bose Chaudhuri Hocquenghem kód
Kódovací a dekódovací obvody
Zkrácené cyklické kódy
Detekce a korekce chyb
Aritmetika modulo 2
Statická detekce signálů
Konvergence výběrových charakteristik
Údaje pro vyhodnocení zprávy
Binární detekce, Bayesovo kritérium
Pozorovatel Neumann Pearsonův
Kotelníkova teorie bílého šumu
Ortodoxní funkce
Normální náhodná veličina
Matematické vyjádření rozložení

Vyhlazovací a předpovědní filtry
Adaptivní filtry
Amplitudová detekce, fázové jittery
Zapojení špičkového voltmetru
Směrodatná odchylka bílého šumu
Aditivní harmonický signál
Náhlý fázový skok
Vícenásobná transformace

Přenosový řetězec sdělovacího okruhu
Spojitá funkce posloupnosti
Jednotná telekomunikační síť
Fyziologie hlasu a hluchu
Psofometrická křivka
Vztažný útlum, Richardsonova metoda
Měření vztažného útlumu
Základní parametry CCITT
Kritéria kvality telefonních hovorů
Elektroakustické měniče
Fiktivní referenční okruh
Princip volumetru

Vícestupňové modulace pásma
Kmitočtový plán, linkový zesilovač
Spektrum telefonního kanálu
Digitální linkové trakty
PCM vyšších řádů
Blokové schéma PCM
Literatura ke sdělovačce


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro