www.amapro.cz [Světové vynálezy v datech]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Světové vynálezy v datech

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost. Můžete sledovat například vývoj elektrotechniky od Edisona až po výrobu tranzistorů. Pojmy jsou interaktivně provázány s dalšími stránkami.


A

absorpční lednička [88]
abeceda [105]
acolipily [16]
achátové sklo [49]
aerodynamický tvar [92]
agrochemie [58]
akvadukt [16]
akademie věd [32][35]
akademie [105]
alchymie [17]
alkohol [18]
alchymista [33]
alternátor [77]
amalgám [17][27]
amalgace [43]
americká sonda [102]
anilín [53]
anténa [105]
atomová energie [92]
atomová bomba [97]
atomový reaktor [97]
atomová ponorka [97]
atom [97][100]
atomová elektrárna [99][100]
atlas [102]
automobil [48][68][73][105]
autobus [79]
automatická pistol [80]
autogen [81]
automobilové zapalování [81]
automobilka [90]
automatizace [99][105]
axiální turbína [72]
B

babylónská věž [14]
barometr [30]
bavlnářský průmysl [31]
balón plněný vodíkem [42]
baňka [66]
bakelit [84]
barevný film [85][87]
barevné kovy [89]
batyskaf [99][105]
bavlna [105]
barvivo [105]
báně [21]
báňská šachta [25]
berliny [33]
besemerování [62]
bezdýmný střelný prach [64]
benzínový motor [68][72]
Bellův telefon [68]
bezdrátový přenos [76]
betonování [84]
benzín [86][105]
betatron [91]
bělení [37][43]
bižutérie [34]
biograf [77]
bílý fosfor [53]
bleskosvod [38][106]
Bologni [21]
bombardér [96]
bronzový předmět [12]
brýle [21]
brambory [26][43]
brázdička [39]
brikety [55][106]
bromid draselný [57]
broušení [87]
buchar [19][57]
bubínkový revolver [56]
C

Cardanův závěs [15]
Cardanova spojka [32]
centrifuga [33][89]
cementace [35]
cement [45]
celuloid [61]
celulóza [72]
celofán [84]
chatrč [7]
chronometr [39]
chlór [41][43][110]
chemie [43]
chladící stroj [56]
chemické prvky [66]
chromovaná ocel [68]
chromniklová ocel [86]
chlazení [103]
cihla [30][106]
cilindrová olejová lampa [38]
citlivý papír [57]
cigareta [106]
Coloseum [16]
cukrová řepa [37][44]
cukr [47]
cukrovar [49]
cukerín [70]
cukrovarnictví [106]
cyklotron [91]
Č

čepel [9]
četkové čerpadlo [26]
černé uhlí [93]
člun [106]
čokoláda [29]
čočka [89][106]
D

dalekohled [28][93]
dálnopis [60]
dálkový přenos energie [71]
dálkové vedení [76]
dálkový let [85]
dálnice [89]
deskotisk [17]
dehet [33]
dehtová lepenka [44]
destilační přístroj [47]
decimální soustava [68]
destilace ropy [76]
deuretové plazma [100]
dělová hlaveň [41]
děrné štítky [75]
dělo [106]
digilence [38]
diferenciál [40]
diferenciální soukolí [53]
difůze [59][107]
difúze [64]
dieselový motor [77][92]
dioda [83]
diferenciální rovnice [85]
dieselelektrická lokomotiva [89]
dlouhodobý pobyt [104]
dmychadlo [31]
domácí zvíře [9]
dojička mléka [63]
doprava [107]
doutnák [107]
draslík [48]
dresin [49]
družice [103][104]
drtič [107]
dřevo [13]
dřevotisk [22]
dřevoryt [25]
dřevěné uhlí [29]
dřevný líh [88]
dusíkaté vápno [79]
dural [107]
dusík [107]
důlní lampa [50]
dvouválec [39]
dynamo [59][65]
dynamit [107]
dýmačka [23]
dýmavá kyselina [41]
dýchací přístroj [85]
E

ebonit [107]
Edison [67]
Eiffelova věž [75]
elektrolýza [47][56][74]
elektrický oblouk [47]
elektromagnetismus [52]
elektromotor [52][67]
elektromagnet [53]
elektromagnetická indukce [54]
elektromobil [56][78]
elektrické hodiny [57]
elektrický vařič [62]
elektrická energie [67]
elektrická lokomotiva [69]
elektromagnetické vlny [74]
elektrárna [75][98][107]
elektrická pec [79]
elektronka [83][86]
elektrotechnik [86]
elektrochemie [89]
elektron [89][108]
elektronický počítač [97]
elektrické sváření [99]
elektrický proud [103]
elektronky [108]
elektroda [108]
elektřina [109]
emulze [108]
energie [108]
epidemie [95]
etylén [84]
exploze [100]
F

film [74][76][93]
filmové studio [77]
florbetka [59]
fosfor [32][108]
fotografování [57]
fotografie [67][109]
fotobuňka [67]
fotografická puška [70]
fotočlánek [74]
formaldehyd [84]
fotograf [86]
forma [108]
fotonka [108]
fólie [108]
fréza [50][63]
francouzský klíč [56]
frézování [109]
fyzika [43]
G

galvanický článek [45]
galvanování [56]
generátor [75][83][109]
geofyzika [100]
globus [25]
glóbus [108]
gramofon [74][109]
granát [109]
groš [109]
H

hamr [19]
hedvábí [21][73][110]
Hellův stroj [38]
helikoptéra [94][110]
hlína [7]
hliník [61]
hlubotisk [75]
hlubinné dolování [80]
hloubkoměr [99]
hnací kolo [19]
hnojivo [29]
hnojení [110]
hornina [21]
holandr [32]
hořlavý plyn [33]
horká voda [35]
hodinář [39][42]
hořák [42]
hoblovačka [47]
hodiny [91][110]
hoblovka [110]
hornictví [110]
hrnčířská pec [10]
hromadná doprava [92]
hromosvod [110]
hrad [110]
hustoměr [59]
hutnictví [110]
hvozd [20]
hydraulický lis [31][45]
hydraulika [42]
hydroelektrárna [87]
hydraulické brzdy [88]
I

ikonoskop [88]
indigum [13]
indigo [29][111]
inženýr [34][86]
Interkosmos [104]
izotop [103]
J

jaderná reakce [92]
jaderná energie [95][103]
jaderné palivo [99]
jaderná syntéza [99]
jeskyně [6]
jeřáb [14][111]
jenny [39]
jemná keramika [41]
jednotný čas [67][73]
jehla [111]
ječmen [111]
Jupiter [104]
K

kamenný sekáč [6]
kahanec [8]
kanalizace [12]
kamenný most [20]
kapesní hodiny [26]
kamenné uhlí [33]
kaučuk [38][57][80][84][90]
karosa [38]
kamna [40][111]
katastr [43][111]
kamenotisk [44]
karuselový soustruh [57]
karburátor [63][77]
kanyzování [74]
Kaplanova turbína [86]
karosérie [88]
karoserie [89]
kardiostimulátor [92]
kabel [111]
kahan [111]
keramika [10][111]
kelímková ocel [37]
kinesiskop [58]
kinematografie [67]
kinematograf [76][78]
kino [77][111]
kleště [14]
klikový mechanismus [42]
kluziště [68]
kluzák [75]
kmen [7]
knihtisk [22]
knihařství [27]
kolo [11][111]
kostelní zvon [17]
kompas [19][83]
kormidlo [20][34]
Konrad Kyeser [23]
kolejnice [23][52]
koksování [28]
kočárek [29][79]
koňská železnice [29]
kotva [35]
kolesový člun [36]
kolejová dráha [39]
kondenzátor [42]
koksovací pec [43]
kovový soustruh [45]
konzervace potravin [45]
kompresor [54][85][89][112]
koňská tramvaj [55]
kolektor [55]
komutátor [55]
kombajn [56][92][94][98]
kolesový parník [57]
kolodium [59]
kolodiový mokrý proces [60]
konvertor [69]
konstrukce letadla [82]
kosmický let [82]
koksárenský plyn [84]
kosmická raketa [91]
konstruktér [91][102]
kosmonautika [93]
kontinentální raketa [100]
kosmická loď [101][103]
kosmonaut [102][112]
kosmický prostor [103]
kosmické těleso [104]
kočár [111]
koks [111]
komora [111]
konzerva [112]
kotel [112]
kotouč [112]
krb [22]
krystalový detektor [81]
krátké vlny [88]
krakování [94]
krumpáč [112]
křesadlový zámek [29]
křišťál [32]
křídlo letadla [83]
kuličkové ložisko [45]
kuplovna [46]
kujné železo [48]
kujná ocel [61]
kulomet [72]
kultivátor [91]
kvantová fyzika [99]
kyselina dusičná [21]
kyvadlo [31][112]
kyselina sírová [36]
kybernetika [98]
kyslík [98]
L

laterna magica [24]
landauer [34]
lampa [43]
laboratoř [80]
laser [101][112]
lano [112]
leydenská láhev [37]
lednička [44]
ledoborec [48][100][112]
letadlo [49][71][75][112]
legovaná ocel [63][71]
letectví [70]
letoun [70][73]
letecká doprava [95]
litina [40][113]
lištový buben [44]
litografie [45]
litá kalená ocel [56]
linoleum [58][113]
lití oceli [60][94]
linotyp [72]
lis [113]
líh [43][112]
louč [8]
logaritmické pravítko [30]
lodní šroub [41][52]
lodní doprava [49]
lokomotiva [50][71][101][113]
ložiska ropy [61]
ložisko [66][90][113]
loď [113]
luk s tětivou [8]
M

mandl [22][113]
manometr [31]
mazací guma [40]
magnet [54][113]
margarín [66]
magnetická páska [90]
magnetická nahrávka [92]
magnetron [95]
maser [99]
Mars [104]
mapa [113]
manufaktura [113]
matrace [113]
mechanické hodiny [21]
mezinárodní pošta [32]
metalurgie [35][90][113]
metrická soustava [46]
metro [80][93]
metylalkohol [88]
Merkur [104]
měřičský stolek [28]
Měsíc [103]
měď [113]
mince [13][114]
mikroskop [28][32][81][95][96][114]
mikrometr [54]
mikrofon [114]
míra a váhy [68]
mlýn [14][114]
mlátička [30]
mluvící automat [41]
montanorum [21]
most [40]
most z betonu [50]
Morseovka [58]
model letadla [62]
motorové vozidlo [63]
motorová doprava [65]
motocykl [72][79]
motor s válci [77]
motorové palivo [83]
montážní linka [86]
motor [114]
motyka [114]
moučka [114]
mrakodrap [72]
mule [41]
mykací stroj [37]
mýdlo [114]
N

nakládač [82]
nakladač uhlí [88]
nakladač [94]
nadzvuková rychlost [97]
nafta [114]
nákladní doprava [46]
nálet [114]
nádoba [114]
neolit [9]
neonová trubice [62]
neonová lampa [85]
neutron [96]
nebeské těleso [104]
neon [115]
nitroglycerín [59]
nivelování [115]
nonius [30]
nuklid [115]
nůžky [114]
nylon [93]
O

obytné stavby [10]
objektiv [57]
oblouková lampa [58]
objímka [71][115]
oblouková pec [81]
obráběcí stroj [86]
obrazovka [93][115]
obrábění kovů [97]
oběžná dráha [100][101]
ocelový drát [50]
ocelové dělo [59]
ocel [115]
odstřel horniny [30]
odstředivý regulátor [43]
odstředivka [52][64]
odvrácená strana [100]
oděv [115]
odpor [115]
ofsetový tisk [70]
oheň [6]
ohřívač větru [54]
ohňostroj [115]
olovo [33]
olověná komora [37]
olověný akumulátor [62]
omnibus [31]
opevnění [9]
optický telegraf [44]
optické sklo [74]
optika [115]
organické barvivo [69]
orbitální stanice [104]
orloj [115]
osobní váha [36]
otočné kolo [51]
Ottovy motory [68]
ovocné odrůdy [83]
ozubené kolo [67]
P

paleolit [7]
papyrus [12]
patrony [28]
pascal [31]
parní topení [31][52]
parní pumpa [32]
parní vůz [40]
patentní zámek [41]
parní pohon [45]
parní lokomotiva [48]
parník [48][61][79]
parovůz [51]
parafínové svíčky [56]
parní vrtačka [60]
paroplavební společnost [65]
parní elektrárna [71]
palivový článek [71]
Panamský průplav [86]
palivo [115]
pancéř [116]
papír [116]
parafín [116]
paroplavba [116]
pákový lis [13]
pásová pila [49]
pálené duté cihly [49]
pásová výroba [55]
pásek [116]
periskop [30]
perrotin [55]
petrolejová lampa [61]
petrolej [62][116]
pedál [63]
periodická tabulka [66]
perlon [94]
penicilín [97]
pěstní klín [6]
pivo [17][35][116]
pistole [24]
pila [34]
pivovary [35]
pivovarnictví [59]
pilník [116]
pícniny [29]
pístové čerpadlo [32]
píst [32][116]
pluh [17][40][82]
plachetnice [21]
plnící pero [30]
plynové osvětlení [44]
plechovka [49]
platina [54][116]
plavidlo [57]
pletací stroj [64]
plávková ocel [64]
plynový motor [65][78]
plynová turbína [74]
plastická hmota [95]
plyn [96][116]
plazma [116]
pneumatika [59][74]
pneumatická vrtačka [62]
pneumatická brzda [65]
postroj [11]
porcelán [17][34]
podkova [18][116]
ponorka [25][47][76][117]
poštovní doprava [26]
pocínovaný plech [26]
poštovní dostavník [29]
poštovní známka [31]
potrubí [33][117]
policejní předpisy [39]
potiskovací stroj [41]
pozinkovaný plech [44]
polytechnický ústav [48]
podmořský kabel [62]
podzemní dráha [64][80][93]
polygrafie [66]
polarograf [89]
polymer [90][99]
porézní sklo [92]
počítač [102]
povrch [103]
polymery [117]
pražský orloj [24]
pračka [38][117]
Prokop Diviš [38]
průplav [59][117]
pryž [60]
práškový hliník [63]
praporek [64]
prstencová kotva [67]
projektor [74][117]
pravidelná letecká linka [87]
pravidelné rozhlasové vysílání [88]
průkopník [93]
proudový motor [94]
práce [117]
pružina [117]
předlo [10]
příze [22]
převodovka [41][91]
přetlaková turbína [60]
přenos energie [70]
přetlak [72]
přesnost [91]
přenos obrazu [91]
přístroj [117]
přenos [117]
psací stroj [65]
punčochy [28]
puška [28][118]
pudlování [43]
puška opakovačka [63]
punčoška [73]
PVC [95]
pyrit [25]
pyramida [118]
R

ražení tunelu [33]
raketa [39][104][118]
raketový pohon [71]
radium [85]
radar [91][93][95][96][118]
radioizotop [93]
raketová základna [94]
razítko [118]
rádiový přenos [87]
rádio [118]
rádlo [118]
renesance [23]
reakční turbína [38]
reprodukce [60]
regenerativní pec [62]
remingtonka [66]
reaktivní letadlo [88]
reaktor [98][118]
retuš [118]
rozpětí [22]
rotační pohyb [42]
rozvod plynu [48]
roznětka [50][65]
rotačka tisku [59]
rozvod páry [59]
rozhlas [69][81]
rozvodná síť [89]
rotačka [118]
rtuťový teploměr [35]
rumpálové čerpadlo [15]
rukopis [24]
Rudolfínská štola [28]
ruchadlo [118]
rytina [24]
rybník Rožmberk [27]
rychlopalná baterie [37]
rychlolis [49]
rychlořezná ocel [80]
rychlostní rekord [90]
rybníkářství [118]
rýhovaná hlaveň [27]
Ř

řetězové čerpadlo [24]
řezané sklo [28]
řezačka [33]
řepkový olej [38]
řetízkový steh [44]
řezání závitů [55]
řezání [81]
S

samostříl [14][20]
sací čerpadlo [26]
salmiak [36]
saturace [64][73]
satelit [102]
Saturn [104]
sádra [118]
sázečka [120]
sbíječka [60]
sešívaná šlacha [7]
setrvačník [18]
secí stroj [34]
sekera [118]
sériová výroba [81]
silnice [22][34][119]
sifon [119]
síla zvířat [37]
síla [119]
síra [119]
sklizeň [8][9]
sklárny [29]
skleník [35]
sklo [79][119]
skafandr [85][119]
sklářství [119]
sluneční pec [100]
smyčka [21]
smaltované kuchyňské nádobí [42]
soukolí [14]
soustruh [25][35][65]
sodík [48][119]
soda [119]
splachovací záchod [31]
spirálový vrták [40]
spalovací motor [48][68][76][77]
spalovací plynový motor [63]
spirála [119]
studna [16][88]
střelný prach [19][22][28][50]
stavitelství [20][119]
střela [23][120]
střelivo [30]
stolní váha [32]
stlačený vzduch [33][60]
stereotyp [35]
stupnice teploměru [36]
strojírny [46]
střídavé hospodářství [49]
stearín [50]
stopky [52][120]
stroboskopický kotouč [55]
střelná bavlna [63]
střídavý proud [75]
startér [85][119]
stíhací letadlo [97]
stroboskop [120]
strojírenství [120]
struska [120]
surové železo [36]
sulfonace [37]
suchý článek [75]
supermateriál [101]
sůl [120]
svíčka [17][120]
svěrák [26][120]
svítiplyn [42]
svítidlo [61]
světlotisk [65]
svařování [71][83][83][99]
světelný oblouk [84]
syntetické barvivo [62]
Š

šachta [121]
šicí stroj [44][59]
šídlo [121]
šlapadlo [22]
šlapací křídlový kolovrat [26]
šlapací kolo [66]
šoupátkový rozvod [46]
špendlík [121]
šroubový závit [58]
štěpení [94]
štěpná reakce [95][96]
T

tažná síla [11]
tavení železa [34]
tachyskop [74]
Tatra [88][100]
tank [121]
tesařská vrtačka [23]
teploměr [29][121]
technické patenty [30]
teploměry [31]
technické učiliště [36]
teplovzdušné topení [38]
telegraf [55][56][58][121]
teplovzdušné stroje [55]
telegrafní depeše [57]
telegrafní spojení [65]
telefon [69][121]
teplárna [69]
telefonní přenosy [70]
telefonní ústředna [71]
telegrafie [78]
televizní systém [81]
tekuté palivo [87]
televize [89][93][121]
televizní kamera [91]
termojaderná reakce [93]
termonukleární reakce [98]
telekomunikace [102]
textil [121]
těžba uhlí [20][94]
těžba cínu [25]
těžká voda [101]
těžba [121]
Thomasova moučka [69]
tiskárna [122]
titan [122]
tkanina [21]
tkalcovský stroj [35]
tkalcovský stav [94]
tkalcovna [122]
tlaková pumpa [15]
torpédo [30][122]
topení [40]
tovární výroba [42]
topeniště [43]
trhavá mina [24]
triangulace [30]
triangulační metoda [36]
tryskový pohon [45]
trkač [46]
traktor [68][74][122]
trolej [72]
tramvaj [73][76][122]
tryskové letadlo [90]
tranzistor [98][122]
třecí elektrika [31]
třaskavá rtuť [46]
tříkolka [58]
třaskavá směs [65]
třífázový generátor [73]
třífázový motor [76]
tření [122]
tužka [45][122]
tuha [52][122]
turbína [78][79][83][95]
turbínový pohon [96]
tunel [122]
tvrdé mýdlo [37]
tvrdost kovů [80]
týmová práce [70]
U

uhlí [29][98]
uhlíkový kartáč [72]
ultrazvuk [90][122]
umělý led [30]
umělé barvivo [41]
umělé hedvábí [76]
umělá družice [100]
uran [93][96]
urychlovač [97]
usměrňovač [122]
Ú

ústřední topení [35]
ústředna [122]
V

vahadlové čerpadlo [11]
vahadlo [40]
vakuová trubice [61]
vakuum [70]
vařič [123]
vazba [123]
válcovny [34]
válcové dmychadlo [40]
válcování železa [42]
válcovna [46]
vápno [46][123]
válcový mlýn [56]
válcovna železa [83]
velká čínská zeď [15]
velocipéd [33]
veřejný provoz [53]
ventilátor [75]
vesmír [101]
Venuše [103]
větrací pec [34]
vědecké organizace [82]
vědec [91]
vidlička [19]
visutý most [46][58]
vícemotorové letadlo [86]
víno [123]
vodní kolo [16]
vodní mlýn [18]
vozová hradba [24]
vodárna [25][123]
vodovod [28][123]
vodovodní kohoutek [30]
vodováha [31]
vodní pohon [36]
vodní stavba [36]
vodní sloupec [37]
vodní sklo [53]
vodní turbína [54][72]
vodní elektrárna [78]
volnoběžka [80]
vodíková bomba [98][100]
Voschod [103]
voda [123]
vrtulové kolo [38]
vrtací stroj [70]
vrtule [85]
vrták [123]
vřeteno [10]
vulkanizace [57]
vulkánfíbr [66]
vůz [11]
vysoká pec [36][78]
vyvrtávačka [39]
vysokotlaký parní stroj [43]
vyzrňovací stroj [45]
vyzdívka [69]
vyorávač [80]
vysílač [87]
vypínač [123]
výroba barev [8]
výbuch [23]
vývěva [31]
výtah [32]
výbušný motor [32][64]
výroba mědi [33]
výroba ocele [35]
výroba sody [44]
výroba lokomotiv [51]
výroba sodíku [63]
výroba dusíku [82]
výzkumný ústav [87]
výkon reaktoru [99]
výbojka [123]
vzducholoď [61][73]
vznášedlo [101]
vzduch [123]
W

Wankelovy motory [103]
wolfram [68][85][124]
Z

zapalování [74][90]
zapalovací svíčka [82]
zápřah zvířat [11]
zápřah [18]
zápalky [38][53][124]
záznam zvuku [80][90]
záoceánská loď [86]
zářivka [95][124]
závit [124]
zbraně [87][124]
zdrhovadlo [78]
zemědělská plocha [11]
zemědělská škola [36]
zeměměřický přístroj [46]
zemědělství [124]
zesilovač [124]
zinek [35]
zkapalněný vzduch [67]
zplyňování [92]
zrcadlo [15][124]
zrcadlovka [30]
zvon [36]
zvukový film [75][87]
Ž

žakár [47]
žací stroj [53]
žárovka [48][70][79][85][89][124]
ždímání prádla [52]
žďáření [11]
železo [13][124]
žebřík [13]
železné dráty [18]
žentour [25][34][125]
železnice [37][125]
železná trubka [39]
železné lano [46]
železné konstrukce [49]
železobeton [61][125]
želatinová emulze [66]
železniční tunel [67]
žehlička [76]
železniční trať [77]
žiletka [78][125]
žito [125]
židle [125]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro