www.amapro.cz [Světové vynálezy v datech]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost. Můžete sledovat například vývoj elektrotechniky od Edisona až po výrobu tranzistorů. Pojmy jsou interaktivně provázány s dalšími stránkami.


Rok 1831 až rok 1834

koňská tramvaj, telegraf, stroboskopický kotouč, kolektor, komutátor, brikety, pásová výroba, řezání závitů, perrotin, teplovzdušné stroje

Rok 1831 až rok 1834
Související stránky v této knize

Rok 1787 až rok 1799
Rok 1834 až rok 1837
Rok 1838 až rok 1840
Rok 1840 až rok 1844
Rok 1866 až rok 1868
Rok 1895 až rok 1897
Věcný rejstřík B až D
Věcný rejstřík S až T
Abecední seznam písmeno B


Související stránky v knihovně

Co jsou to přístupové sítě JTS?
Emitorový sledovač
Galvanická vazba tranzistorů
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Optobrána
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost přechodových odporů
Pásová výroba, benzín
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Astabilní klopný obvod
Monostabilní klopný obvod
Družicové spoje
Synchronní motory třífázové
Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Základní elektrické parametry tranzistoru
Zapojení směšovače
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Trojfázový proud
Zkoušeče statických parametrů
Selektro operátorů
Telegraf, telegrafní modulátor
Tranzistorový jev, kolektor, emitor, báze
koercimetr, kolektor, koleno, kolík
řezačka - řezání závitů
telefon - telegraf
Telegraf, světelný telefon
CuprextitVyhledání pojmu v encyklopediiHrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro