www.amapro.cz [Matematicko technické tabulky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Matematicko technické tabulky

Matematika, aritmetika, geometrie. V rámci integrace informací pro studium matematiky a fyziky byly vytvořeny stránky, kde naleznete výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.


Matematické značky, prvočísla
Symboly v matematice
Symboly v geometrii
Řecká abeceda, metrická soustava
Plošné, prostorové,objemové míry
Matematika, aritmetika, sčítání, odčítání
Matematika, aritmetika, násobení, dělení
Zlomky, počtářská pravidla
Sčítání, odčítání, krácení zlomků
Zlomek násobený, dělený zlomkem
Rovnice o jedné neznámé
Procenta, úměry
Poměry v procentech
Mocniny, na druhou, na třetí
Dělení mocniny mocninou, umocňování zlomku
Umocňování odmocniny, mocnina
Součet a rozdíl odmocnin
Odmocnina z odmocniny, zaokrouhlená čísla
Zaokrouhlování číslic
Geometrie, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník
Geometrie, trojúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný
Obsah, obvod, rovnostranný trojúhelník, lichoběžník
Lichoběžník, úhlopříčky, kruh, oblouk
Výseč kruhu, kruhová úseč, elipsa
Krychle, hranol, jehlan
Komolý jehlan, kruhový válec, dutý válec
Kruhový kužel, komolý kužel, koule, kulová úseč
Kulová vrstva, výseč, prstenec, klín
Obelisk, rampa, sud
Těžiště, čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník
geometrické konstrukce, ramena, průsečík
Kolmice, spojnice, střed, úsečka, rovnoběžka
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Obdélník, obsah, čtverec, základna
Fyzikální veličiny a jednotky
Pohyb rovnoměrně zrychlený
Volný pád, pohyb rovnoměrně zpožděný
Jednotky v technické soustavě
Jednotka práce a výkonu
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Tepelná vodivost stavebních hmot
Prostup tepla, tepelná technika
Prostup tepla obvodových zdí
Tepelný odpor, akumulovat teplo
Elektrotechnické jednotky
Světelné jednotky, rychlost světla
Jednotky zvuku


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl matematiky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro