www.amapro.cz [Základní elektronická zapojení]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Základní elektronická zapojení

Kniha popisuje zapojení, principy a chování různých elektronických obvodů s použitím nižší matematiky. Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů. Kniha je určená studentům středních škol a vyspělým amatérům.


Obsah knihy I.
Obsah knihy II.
Seznam použitých symbolů

Zapojení napájecích zdrojů
Časový průběh dvoucestného usměrnění
Vyhlazení kondenzátorem
Zapojení fitrů, filtrace
Nomogram určení činitele filtrace
Filtrační člen RC
Induktivní filtr
Stabilizace stejnosměrného napětí
Doutnavka zatížená odporem
Kolísání napájecího napětí
Stabilizátor se zenerovou diodou
Pracovní bod regulačního tranzistoru
Pomocné napětí a stabilizace
Síťová část zdroje
Stabilizátor proudu
Měniče napětí
Měnič s diodou v závěrném směru
Časové průběhy proudu a napětí
Měnič s diodami
Dvojčinný měnič
Ochrana před indukovaným napětím

Rozdělení zesilovačů
Charakteristické hodnoty zesilovače
Modulace síťovým zesilovačem
Zapojení se společnou mřížkou nebo bází
Zapojení se společnou anodou nebo kolektorem
Zapojení se společným kolektorem
Kaskádní zapojení
Nastavení předzesilovače, pracovní bod
Předpětí odporem mezi bází a kolektorem
Stejnosměrná záporná zpětná vazba
Dynamická strmost
Náhradní zapojení tranzistoru
Provozní parametry tranzistoru
Zesilovač s vazbou RC
Kmitočtová závislost zesilovač RC
Zesilovač s transformátorovou vazbou
Dvoustupňový zesilovač
Zesilovač s pásmovými filtry
Zesilovač s přímou vazbou
Zapojení koncového zesilovače
Jednočinný koncový stupeň
Dvojčinný koncový stupeň
Vybuzení a přebuzení zesilovače
Třída A, AB koncového zesilovače
Obraceč fáze, budič koncového stupně
Dvojčinný komplementární zesilovač

Zpětná vazba
Zapojení se zpětnou vazbou
Proudová zpětná vazba
Regulátor hlasitosti, výšek a hloubek
Sinusové a relaxační generátory
Meissenerův oscilátor
Tříbodové zapojení oscilátorů
Vysokofrekvenční oscilátor RC
Relaxační tvar napětí
Dolní a horní propusť RC
Tyratron s nabíjecí pentodou
Astabilní obvod, multivibrátor
Časové průběhy napětí klopných obvodů
Proudový okruh kondenzátoru
Monostabilní obvod, blokující tranzistor
Monostabilní obvod, derivační člen
Bistabilní obvod, dělič kmitočtu
Význam binární matematiky

Tranzistor jako spínací prvek
Omezení proudového nárazu
Číslicové obvody bez paměti
Logický člen AND, OR, NEBO
Logický člen NE
Kombinované integrované obvody
Prahový klopný obvod

Modulace a demodulace
Vektorový diagram modulace
Spektrální diagram FM
Fázová modulace PM
Amplitudová modulace, delta modulace
Úhel otevření modulace
Dvoustupňový modulátor
Demodulace signálu AM
Kmitočtová a fázová modulace
Kmitočtová modulace
Kmitočtová demodulace signálů
Charakteristika diskriminačního demodulátoru
Zapojení poměrového detektoru
Literatura pro starší verze zapojení
Rejstřík pojmů elektroniky


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro