www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Napájecí zdroje

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


A

akumulátor [10]
akceptor [21][22]
ampér [130][154]
ampérmetr [159][160]
anoda [15][30][36][54][79]
anoda diody [16]
anodové napětí [19]
anodový proud [31]
anodové vinutí [130]
anodová ztráta [151]
asynchronní a synchronní [90]
asynchronní vibrační měniče [91]
atom [20]
B

baterie [15][78]
báze tranzistoru [34]
báze [81]
bezpečnostní opatření [164]
bod [38]
bočník [71]
C

celkové napětí [74]
celkový činitel [118]
celkový odpor děliče [152]
charakter [26]
chladnutí [34]
charakteristika [103][145]
chlazení [148]
charakteristiky [159]
chyba měření [160]
citlivost [92]
cívkové tělísko [45]
cívka [68]
cívka L [85]
Č

činný odpor [14]
činitel zesílení [31]
činnost filtru [47]
činitel [70][119]
činitel zvlnění [108][111]
činný odpor tlumivky [120]
činitel stabilizace [143]
číselné příklady [119]
člen kaskády [75]
čtyři stupně [65]
D

délku střední silové čáry [135]
dělič [71]
dělič R [82]
dioda [27][59]
diody [70][113]
dimenzovat [139]
díra [21][23]
doutnavka [13][38][82][153]
donor [20]
do série [58]
doutnavka zapálila [72]
do série se spotřebičem [80]
dobrá stabilizace [88]
dodával proud k odběru [139]
dodával stabilizované napětí [150]
dvojnásobný [56]
dvojcestné zapojení [100]
dvoučlánkový filtr [121]
E

efektivní napětí [28][114]
efektivní hodnota [61][99]
elektronka [13][17][30][41][74]
elektroda [15][23][34]
elektron [15][20][21][30]
elektrický výkon [32]
elektrická síť [42][87]
elektronky [51]
elektromagnetický [71][87]
elektrický proud [90]
elektrolytický [119]
elektronka EL84 [151]
emitor [34][81]
emitorový přechod [35]
empirické vztahy [109]
empirický vztah [124]
exponenciálně klesá [49]
EZ80 [46]
EZ81 [46]
F

farad [119]
fáze [22]
filtrační členy RC [68]
filtrace střídavého napětí [92]
filtr LC [117]
filtr [120]
formát [23]
frekvence [26]
funkce [34]
G

gallium [21]
generátor [10]
germanium [38]
germaniové a křemíkové materiály [56]
generátory a motory [89]
germaniové plošné diody [112]
graf [102][106][113]
grafy [126]
H

hliník [21]
hodnota napětí [39]
hodnota [112]
hodnotu nalezneme [137]
hrotový [22]
hradící [30]
hustota proudu [127][132]
hyperbola [32]
I

impuls [61][66][67]
indium [21]
inverzní [25]
indukčnost [58][117]
inverzní zpětné napětí [98]
ionty [37]
izolační odpor [161]
J

jakost [43]
jádro [41]
jádro cívky [86]
jádro EI [133]
jednocestné zapojení [107]
jmenovité zatížení [162]
K

katoda [15][30]
katody [16]
kapacita [19][115]
kapalný [22]
kapacitní zátěž [48][97]
kapacitní spoj [68]
kapacitní proud [86]
kapacita kondenzátoru C [107]
kapacita kondenzátoru [114][119]
kladný [23]
kladné napětí [24]
klidový proud [79]
kmitočet [25][107]
kmitočet střídavé složky 50Hu [120]
kmitočet usměrňovacího napětí [139]
kmitočet frekvence 50Hz [140]
konstantní napětí mřížky [31]
kolektror [34]
kolektor [36]
kondenzátor [48][53][55][59][64][65][74][92][98][100][138]
kompenzace [79]
koncové zapojení [83]
konstantní indukčnost [86]
kontakty [91]
kolmice [102]
konstrukční provedení [108]
kompromisní hodnota [115]
konstanta [125]
kolísání vstupního napětí [143]
konstrukce zdroje [146]
konstruktér [155]
krystal [20][22]
kritická indukčnost [59]
kruhové selenové usměrňovací destičky [140]
křemík [20][38]
křivka [60][85][102][110]
křemíkové diody [76]
křivky L a C [86]
L

laboratoř [157]
LC [118]
M

maximální přípustná anodová ztráta [32]
magnetický tok [41][46][162]
magnetické jádro [42]
materiál [43][87]
magnetický obvod [87]
magnetický [90]
matematický výraz [102]
maximální přípustné zvlnění [105]
magnetická indukce [125]
maximální proud a napětí [148]
magnetizační proud [162]
mezní hodnoty [26][143]
mezi [30]
metoda stabilizace [70]
menšího průměru [131]
Metra Blansko [161]
měkkého napětí [62]
měkčí zdroj [66]
měřidlo V A [163]
minoritní [24]
mřížka [30]
mřížka elektronky [67]
mřížkové předpětí [79][152]
můstkový [56]
můstkové zapojení [99]
N

napájení [9]
napětí [16][23][30][127]
nasycený [16][84]
nadbytek [23]
naindukuje [47]
naprázdno [49][61]
nabije kondenzátor [49]
nabíjet [50]
nabíjí [59]
nabije [65]
navinutý na společném jádře [68]
napájecí napětí [77]
napěťový normál [78]
naindukovaný [85]
napájení přístrojů [88]
napájení mobilních přístrojů [89]
napěťové špičky [93]
nabíjení a vybíjení [105]
napětí na kondenzátoru [108]
namáhána [109]
napájecí zdroje ze sítě 220V/240V střídavých [122]
navinout [125]
navrhnout zdroj [148]
naměřené údaje [163]
náhradní schéma [14]
násobič [66]
návrh obvodu [104]
násobič napětí [138]
náběhový proud diody [161]
návrh a konstrukce [164]
nepropustná směr [39]
nepropustný směr [57]
nekolísavé napětí [69]
nezapálená doutnavka [73]
nesmí překročit [142]
nepříznivé pracovní podmínky [146]
nejmenší přípustný odpor [149]
nepatrný odpor [161]
nejvyšší rozsah [163]
nízká teplota [40]
nosič [24]
nositel náboje [36]
normogram [106]
normalizovány [124]
NPN [33]
NT-N 021 [44]
nulový odpor [14]
nulové napětí [86]
O

oblast [23][24]
oblast báze [35]
obsah křemíku [46]
obvod [59]
obrazovka [63]
obrácené zapojení [65]
objem železa [134]
ochranný odpor [19][111]
Ochranný odpor [27]
ochrana zařízení [164]
odchylka [17]
odebíraní energie [42]
odpor [53][71][76][117]
odebíraný proud [62][69][72][110][120]
odbočka [78]
odpor fáze [100]
odhad velikosti vnitřního odporu [104]
odpor transformátoru [113]
odebíraný výkon [122]
odebraný proud [129]
odebíral stabilní proud [144]
odpor R [144]
odhadnutý proud [162]
Ohmův zákon [117]
okamžitá hodnota [54]
okamžik [65]
okolní teplota [92]
omezuje proud [116]
omezit úbytek napětí [118]
omezené minimálním a maximálním proudem [141]
osvětlení [52]
osciloskop [63]
oteplení [127]
P

paralelní odpor [58]
paralelní zapojení [77]
parametry zdroje [136]
pentoda [31][83][150]
perioda [52]
periodicky opakují [93]
pentoda EF86 [151]
plošný [25]
plošný tranzistor [33]
plošná dioda [57]
plyne z grafu [114]
plechy [124]
plastická hmota [158]
polovodič [9][20][22][24][27][55][57][75]
polarita [33][93][98]
polovodičový materiál [39]
polovodičové prvky [40]
požadavek stability [69]
porovnává velikost napětí [70]
podobná úprava [76]
potenciál [78][81]
potenciál anody [82]
používaný typ [84]
poloha [90]
poruchovost [91]
poměr [102]
požadovaný proud [103]
požadavek [109]
potřebujeme znát poměr [110]
postavit napájecí zdroj [112]
pomocí křivky [113]
pomocí vztahů [119]
potřebná velikost kondenzátoru [121]
poloha okénky [124]
počet závitů [137]
počet stupňů [138]
potřebná kapacita [139]
potenciál katody [152]
podrobný návod [155]
provoz [17][27]
prázdný [23]
proud [23][30][41][60]
propustný [24]
proud diodou [25]
propustný směr [25][29][53][113]
provozních hodin [29]
proudové zesílení [35]
pracovní napětí [38][73]
proud kolísá [39]
proudový obvod [42][90]
proudový impuls [55]
proměnlivý odběr proudu [62]
provoz obrazovky [64]
prvek [71]
pracovní oblast [75]
proudový náraz [76]
proudový odběr [83]
primární vinutí [84][123]
pružina [90]
pracovní kmitočet [92]
protékající tepavý proud [100]
průběh napětí [105]
proud a napětí [121]
průměr vodiče [128]
primární a sekundární vinutí [128]
pracují střídavě [130]
průřez jádra [132]
průměr [133]
protéká [133]
průměr vodiče vinutí [137]
pracovní rozsah [141]
protékat proud při teplotě [147]
pracovní bod [151]
protékajícího obvodem [159]
přebytek [20]
přechod P [22]
přechod N [22]
příměs [22]
přechod [22][24][25][27]
přípustný proud [28]
přípustná teplota [29]
překlenutí odporem [73]
předpětí [78]
příkon [89]
přípustné hodnoty [99]
přímka [103]
přetížení [112]
příklad [114]
příkon trafa [130]
připočítáme vinutí [132]
přesnější nastavení indukčnosti [133]
přibližný výpočet [136]
přípustný odpor [142]
předřadník [144]
přibližný návrh [146]
připojen na vstupní svorky [152]
přívodní síťová šňůra [157]
přístroj [157]
přepínač [163]
R

RC [118][121]
rekombinace [22]
rezistor [54]
regulační [83]
rezonance [85][87]
regulační a zesilovací elektronky [150]
rezistence [154]
rozdělení [9]
Ro [27]
rozměr [27][43]
rozptylové magnetické pole [52]
rozhlasový přijímač [55]
rovnoměrně [57]
rozvoj techniky [77]
rovnice [128][149]
rušení [91]
rušivý jev [93]
rychlé přerušení proudu [66]
Rz [106]
Ř

řádkový rozkladový generátor [67]
řídící elektroda [36]
S

samočinně řízený budík [80]
schematická značka [33]
selen [28][29]
sekundární vinutí [53][60][61][97][102][120][127]
sekundární [56]
sekundární strana [104]
se vine v celku [131]
selenové diody [138]
sériové zapojení [64][142]
sériový odpor [70][72]
sérově paralelní [71]
sériová elektronka [82]
síťové trafo [43]
síťový transformátor [114][138]
skleněná baňka [37][40]
skutečné zapojení [150]
směr [23]
součinitel odporu [40]
součet odporů [103]
součástky [121]
součet výkonů [123]
součet kolísání [143]
součástky zdroje [155]
spotřebič Rz [50]
spotřebič [69][72]
spolehlivé zapálení doutnavky [145]
stabilizované [10]
střídavé anodové napětí [18]
stopa [28]
stárnutí [29]
strmost [31]
stabilizační doutnavka [37]
střídavé napětí [47][53][155]
střední hodnota [49]
stejnosměrné sítě [51]
střídavá složka [54][107]
stálý proud [76]
stabilizační prvek [80]
stabilizace [82][148]
stínění [91]
střídavá složka výstupního napětí [97]
stejnosměrný proud [99]
střídavé složky [111]
střídavá složka potlačena [116]
stanoví hodnotu [136]
stínící mřížka [153]
střídavá složky [163]
svodový proud [48]
svorka [53][56][64][90]
svorky zdroje [110]
Š

šířka středního sloupku [124]
špičkový proud [19]
špičková hodnota [98]
štítek [158]
T

tabulka [133]
teplota [22][26]
TESLA [26][44]
teplo [32]
termistor [52]
televizní přijímač [52]
tepavý proud [59]
TESLA 7QR20 [64]
teplotní změna [69]
TESLA 11TF25 [74]
tepelná setrvačnost [77]
TESLA 4NP70 [112]
TESLA 2NZ70 [148]
TESLA EF86 [153]
tenkou vrstvou bezbarvého laku [156]
tlumivka [43][58][60][74][117]
tlustá izolace [125]
tlustějším vodičem [131]
tranzistor [13][77]
transformátor [13][74][84][104][126][129]
trafo [13][89][129][158]
trioda [31][32]
tranzistor uzavřen [93]
tvar [28]
tvrdý zdroj napětí [62]
tvar křivky [128]
typ vodivosti [21]
typ [23]
typové označení [45]
typ diody [147]
T 51 11/54 [140]
U

Ucc [9]
Ucc+ [30]
univerzální zdroj [108]
URDOX [40]
usměrnění [9]
usměrňovací cesty [100]
usměrněné napětí [116]
uspořádání částí zdroje [158]
uzemnění [74]
Ú

úbytek [73][79]
úbytek napětí [81][87][110]
účinek [86]
účinek filtru [116]
údaje pro výpočet [134]
úhel otevření [50][54]
V

vakuovou diodu [15]
vazba [21]
variátor [41][77]
válcování za studena [46]
velikost napětí [99]
velikost poměru [102]
velikost proudu odebíraného [111]
velikost proudů [130]
velikost součinu [134]
větší úbytek napětí [72]
vinutí [41][47][56][125]
vibrační měnič [89]
vinutím protéká [122]
vlastnosti [57][84]
vliv kolísání [149]
vnitřní odpor [19][58][103][145][159]
vnitřní odpor elektronky [78]
vodivost [20][22]
vodivost PNP [33]
volt [40][154]
vodík [40]
vodorovný [103]
volba usměrňovací elektronky [109]
vodorovná přímka [135]
voltmetr [159]
vrcholová hodnota [49][55][60]
vstupní kondenzátor [51]
vstupní tlumivka [61]
vstupní napětí [145]
vyhlazení [47][61][118]
vyhlazovací filtr [50][55][115]
vyhlazeno [54][107]
vyšší střídavé napětí [63]
vysokonapěťový [67]
vybití kondenzátoru [88]
vysokofrekvenční energie [91]
vyhladit pomocí filtrů [97]
vyjádření křivky potřebného napětí [101]
vyhlazovací kondenzátor [111]
vynásobení počtu závitů [127]
vypočítané hodnoty [131]
vynesena stupnice [135]
vypočítáme pomocí vztahu [136]
vysoké napětí [142]
výkon [10][105][113]
výstupní napětí [10][62][80]
výboj [71]
výstup [79]
Výpočet [115]
výpočet [118]
výpočet pomocí křivek [132]
výrobek TESLA 11TA31 [144]
výkon a příkon [151]
výpočet odporu [153]
vzduch [15]
vzestupný [90]
vztah [117]
vztah plynoucí z rovnice [123]
vzduchová mezera [133]
vzniká úbytek napětí [160]
W

watt [10]
Z

zapojení [10][57][58][61][147]
zatížení [19][47]
zatěžovací odpor [47][54][60][109][115]
zapojení násobiče [63]
zapojení Greinacheorovo [65]
zapojení diod [66]
zatěžovací proud [73][142]
zapojení s tranzistorem [81]
zaokrouhlení [127]
zadní stěna [157]
zanedbatelné měření [160]
zapojení voltmetru [160]
závěrný proud [16]
záporný náboj [21]
závěrné [28]
zátěž [29]
záporný potenciál [34]
záporný pól baterie [35]
závislost proudu [36]
závěrné a průrazné napětí [38]
závity [41][126]
záporná půlvlna napětí [48]
závislost U a I [75][163]
základní zapojení [75]
závěrné napětí [76]
záporná katoda [82][98]
závislost napětí [85]
závislost na úhlu otevření [101]
závislost [106]
závislost činitele [135]
základní údaje [141]
zbytek vinutí [131]
zdvojovač [64]
zdroj střídavého napětí [84]
zdroj je vestavěn do kovové skříňky [156]
zem [30]
zesilovat napětí [33]
zenerova dioda [81]
zesilovač [83]
zesiluje změny napětí [83]
zenerovo napětí [147]
zesílení [153]
zhášecí napětí [37]
zhášení napětí [72]
zjednodušení [117]
zkoušení [157]
změny proudu [37][71]
změny napětí [76]
změna vstupního napětí [149]
způsob zapojení [70]
Ztrátový výkon [27]
ztráty vířivých proudů [42]
ztráty [43][132]
zvlněný průběh napětí [50]
zvlnění s kmitočtem 50Hz [51]
zvýšený proud [79]
zvolený typ [137]
Ž

žárovka [52]
železné jádro [45]
železný plech [46]
železo [85]
žhavící [17]
žhavící vlákno [41][51]
žhavící vinutí [123]
živých částí vedení [164]
1

100V [88]
100Hz [92]
11TA31 [154]
120V [45]
12V [89]
2

220V [45]
240V [45]
24V [89]
5

5V [9][29]
500V [63]
6

6Z31 [46]
9

9WN66 [45]
9WN65 [46]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro