www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Závislost proudu a zatěžovací odpor

matematický výraz, graf, křivka, poměr, velikost poměru, kolmice, sekundární vinutí

Závislost proudu a zatěžovací odpor
Související stránky v této knize

Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Kritická indukčnost
Kritická indukčnost
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Návrhy napájecích zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Odpor fáze, vnitřní odpor
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí


Související stránky v knihovně

Diferenciální odpor; linearita křivky
Gramatický inteligentní systém assemblerů GISA
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Integrační článek
Kompresní pole CP
Maximální výstupní proud
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Obecný popis kombinačních zapojení
Porovnávací člen
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
VACH vstupní části funkčního bloku
VACH výstupní části funkčního bloku
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I
Výstupní odpor
Výstupní požadavek
Ilegalita KSČ, 1934
Uspořádání magnetické hlavy
Matematika ve fyzice
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Indukční čáry, elektromagnet
Časový průběh střídavého napětí
Mezní úhel, totální reflexe
Hranoly, odchylka paprsku
Chemická reakce nabíjení
Vrcholová hodnota proudu, špičkové napětí
Rovnice napětí na prázdno
Efektivní hodnota propustnéhoproudu
Zapojení fázového můstku
Napětí na kontaktu přerušovače
Síťový zdroj stejnosměrného napětí
Kolmice, spojnice, střed, úsečka, rovnoběžka
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Zákon lomu
Střed křivosti, čočka
Měřiče odporu a vodivosti
Rozložení molekul, graf
Vypařování, teplota varu
Křivka, Krivonos, mladý samec
goniometr, gradace, graf, gramofon
polypropylen, poměr, porolit, porucha
Grafická zobrazovací jednotka
Úbytek napětí
Poměr, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
Nabíječ s automatickým vypínáním
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro