www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Výpočet vnitřního odporu usměrňovače

součet odporů, vnitřní odpor, požadovaný proud, charakteristika, přímka, vodorovný

Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Související stránky v této knize

Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Mřížkové předpětí elektronky
Odpor fáze, vnitřní odpor
Graf pro návrh filtrační tlumivky
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Základní měření na elektronických napájecích zdrojích


Související stránky v knihovně

Diferenciální odpor; linearita křivky
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Elektrodynamické tlakové mikrofony
Snímací elektronkový paprsek, Plumbikon
VACh triaku a diaku
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Rovnoměrný pohyb na čase
Výslednice rovnoběžných sil
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Vybíjení akumulátoru
Nulový vnitřní odpor
Rozsah stupnice voltmetru
Řídící obvod s diakem
Dvojčinný komplementární zesilovač
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
Měření ochranného odporu
charakteristika, amplitudová, anodová, lambda
mikrofon, charakteristika, cívkový, gradientní
Přímka, polopřímka, úsečka
Grafický zápis matematiky
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro