www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody

anoda diody, závěrný proud, napětí, katody, nasycený

Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Související stránky v této knize

Stabilizované zdroje napětí
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Usměrňovací elektronky, inverzní napětí
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
VACh germaniové diody, oblast typu P
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Řez selenovou usměrňovací diodou
Vakuové zesilovací elektronky
Základní parametry elektronek
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Zenerovy diody, závěrné a průrazné napětí
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Napětí sekundárního vinutí
Zdroje vysokého napětí
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Stabilizované zdroje
Parametrické a kompenzační zdroje
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory s variátory
Elektronková a tranzistorové stabilizátory
Zapojení stabilizátoru se sériovým stabilizačním členem
Regulační a zesilovací elektronky
Přípustná anodová ztráta
Elektromagnetické stabilizátory
Elektromagnetické stabilizátory
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Kompenzační vinutí LC cívky
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Návrhy napájecích zdrojů
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Inverzní napětí a špičkový proud
Velikost usměrněného napětí
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Návrh vyhlazovacích filtrů
Složené vyhlazovací filtry
Požadovaný činitel vyhlazení
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Velikost inverzního napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Výpočet stabilizační účinnosti doutnavkového stabilizátoru
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Napětí řídící mřížky elektronky, napěťový dělič
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí
Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Vnitřní a konstrukční uspořádáni zdroje napětí
Přední stěna zdroje, zdířky výstupního napětí a přívodní síťová šňůra
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření zvlnění výstupního napětí, voltmetr a wattmetr


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Časový a zátěžový test
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektronické pasivní součástky
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Generátory signálů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Kombinovaný signál
Koncový stupeň
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Odkazník o elektronice
Rejstřík klíčových slov pro elektroniku ve vyhledávačích
seznam/elektronika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro