www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


PN přechod a jejich děje pohybů náboje

formát, typ, P, N, oblast, nadbytek, díra, prázdný, kladný, proud, napětí, elektroda, směr

PN přechod a jejich děje pohybů náboje
Související stránky v této knize

Napájecí zdroje pro elektronická zařízení
Úvod - napájecí zdroje
Stabilizované zdroje napětí
Části napájecích zdrojů
Náhradní schéma usměrňovacího ventilu, ideální činný odpor
Náhradní schéma usměrňovacího ventilu, ideální činný odpor
Vakuové usměrňovací diody
Vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Usměrňovací elektronky, inverzní napětí
Usměrňovací elektronky, inverzní napětí
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
VACh germaniové diody, oblast typu P
VACh germaniové diody, oblast typu P
VACh germaniové diody, oblast typu P
VACh germaniové diody, oblast typu P
VACh germaniové diody, oblast typu P
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Selenové usměrňovací desky
Řez selenovou usměrňovací diodou
Řez selenovou usměrňovací diodou
Řez selenovou usměrňovací diodou
Selenové usměrňovací desky
Vakuové zesilovací elektronky
Vakuové zesilovací elektronky
Základní parametry elektronek
Základní parametry elektronek
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Konstrukční provedení plošného tranzistoru NPN, PNP
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Zenerovy diody, závěrné a průrazné napětí
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Výpočet ideálního transformátoru
Výpočet ideálního transformátoru
Transformátorové plechy tvaru EI
Transformátorové plechy tvaru M
Transformátorové plechy tvaru M
Síťové napájecí transformátory
Síťové napájecí transformátory
Síťové napájecí transformátory
Filtrační tlumivky, nové druhy materiálů
Napájecí zdroje nízkého napětí
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Usměrňovače s germaniovými a křemíkovými usměrňovacími ventily
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Kritická indukčnost
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Napětí sekundárního vinutí
Napětí sekundárního vinutí
Napětí sekundárního vinutí
Zdroje vysokého napětí
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Násobiče napětí
Impulsové výkonové zdroje
Stabilizované zdroje
Stabilizované zdroje
Parametrické a kompenzační zdroje
Parametrické a kompenzační zdroje
Doutnavkové stabilizátory
Konstantní napětí na doutnavce
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory se zenerovými diodami
Stabilizátory s variátory
Stabilizátory s variátory
Elektronková a tranzistorové stabilizátory
Kolísání zátěže stabilizátoru
Zapojení stabilizátoru se sériovým stabilizačním členem
Regulační a zesilovací elektronky
Potenciál mřížky elektronky
Přípustná anodová ztráta
Přípustná anodová ztráta
Přípustná anodová ztráta
Elektromagnetické stabilizátory
Elektromagnetické stabilizátory
Elektromagnetické stabilizátory
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Kompenzační vinutí LC cívky
Kompenzační vinutí LC cívky
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Základní zapojení vibračního měniče
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Návrhy napájecích zdrojů
Návrhy napájecích zdrojů
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Inverzní napětí a špičkový proud
Inverzní napětí a špičkový proud
Inverzní napětí a špičkový proud
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Velikost usměrněného napětí
Velikost usměrněného napětí
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Celkový odpor transformátoru
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Volba usměrňovacího ventilu
Volba usměrňovacího ventilu
Volba usměrňovacího ventilu
Odpor fáze, vnitřní odpor
Odpor fáze, vnitřní odpor
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Návrh vyhlazovacích filtrů
Návrh vyhlazovacích filtrů
Návrh vyhlazovacích filtrů
Návrh vyhlazovacích filtrů
Složené vyhlazovací filtry
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Požadovaný činitel vyhlazení
Požadovaný činitel vyhlazení
Požadovaný činitel vyhlazení
Návrh síťového transformátoru a tlumivky, stanovení výkonu
Návrh síťového transformátoru a tlumivky, stanovení výkonu
Výpočet příkonu transformátoru
Výpočet průřezu jádra transformátoru
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Odhad rozměrů okénka transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Návrh filtrační tlumivky
Tloušťka vzduchové mezery transformátoru
Tloušťka vzduchové mezery transformátoru
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Velikost inverzního napětí
Velikost inverzního napětí
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Výpočet stabilizační účinnosti doutnavkového stabilizátoru
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Minimální proud protékající doutnavkou, kolísání proudu
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Napětí řídící mřížky elektronky, napěťový dělič
Napětí stínící mřížky, odpor děliče a anodový odpor
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí
Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Vnitřní a konstrukční uspořádáni zdroje napětí
Přední stěna zdroje, zdířky výstupního napětí a přívodní síťová šňůra
Přední stěna zdroje, zdířky výstupního napětí a přívodní síťová šňůra
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Měření zvlnění výstupního napětí, voltmetr a wattmetr
Použitá literatura


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K
Assembler
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Bitový součet
Blokové zpracování
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Cívka (Součástka)
Časový a zátěžový test
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Definice funkce
Definice skupiny slov
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Digitální spínací členy
Digitální spojovací pole
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dva a půltá generace ústředen
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Forma řízení HSP
Formát zprávy L3 BRA
Formátovací znaky
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor skokového průběhu
Elektronika II.
Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro