www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Vakuové zesilovací elektronky

anoda, katoda, elektronka, mřížka, napětí, proud, mezi, elektron, hradící, Ucc+, zem

Vakuové zesilovací elektronky
Související stránky v této knize

Napájecí zdroje pro elektronická zařízení
Stabilizované zdroje napětí
Části napájecích zdrojů
Části napájecích zdrojů
Vakuové usměrňovací diody
Vakuové usměrňovací diody
Vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Usměrňovací elektronky, inverzní napětí
Usměrňovací elektronky, inverzní napětí
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
VACh germaniové diody, oblast typu P
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové usměrňovací napětí
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Řez selenovou usměrňovací diodou
Řez selenovou usměrňovací diodou
Základní parametry elektronek
Základní parametry elektronek
Základní parametry elektronek
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Zenerovy diody, závěrné a průrazné napětí
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Výpočet ideálního transformátoru
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Kritická indukčnost
Napětí sekundárního vinutí
Napětí sekundárního vinutí
Zdroje vysokého napětí
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Impulsové výkonové zdroje
Zdroje se zvláštními oscilátory
Zdroje se zvláštními oscilátory
Stabilizované zdroje
Stabilizované zdroje
Parametrické a kompenzační zdroje
Doutnavkové stabilizátory
Konstantní napětí na doutnavce
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory s variátory
Stabilizátory s variátory
Elektronková a tranzistorové stabilizátory
Mřížkové předpětí elektronky
Kolísání zátěže stabilizátoru
Kolísání zátěže stabilizátoru
Zapojení stabilizátoru se sériovým stabilizačním členem
Regulační a zesilovací elektronky
Regulační a zesilovací elektronky
Potenciál mřížky elektronky
Potenciál mřížky elektronky
Potenciál mřížky elektronky
Přípustná anodová ztráta
Přípustná anodová ztráta
Elektromagnetické stabilizátory
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Kompenzační vinutí LC cívky
Kompenzační vinutí LC cívky
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Základní zapojení vibračního měniče
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Návrhy napájecích zdrojů
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Inverzní napětí a špičkový proud
Inverzní napětí a špičkový proud
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Velikost usměrněného napětí
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Návrh vyhlazovacích filtrů
Návrh vyhlazovacích filtrů
Složené vyhlazovací filtry
Složené vyhlazovací filtry
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Požadovaný činitel vyhlazení
Požadovaný činitel vyhlazení
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Velikost inverzního napětí
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Výpočet stabilizační účinnosti doutnavkového stabilizátoru
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Minimální proud protékající doutnavkou, kolísání proudu
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Návrh elektronkových stabilizátorů, triodové zapojení
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Přípustná anodová ztráta regulační elektronky, pracovní napětí
Napětí řídící mřížky elektronky, napěťový dělič
Napětí stínící mřížky, odpor děliče a anodový odpor
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí
Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Vnitřní a konstrukční uspořádáni zdroje napětí
Přední stěna zdroje, zdířky výstupního napětí a přívodní síťová šňůra
Základní měření na elektronických napájecích zdrojích
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno
Měření zvlnění výstupního napětí, voltmetr a wattmetr


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Amplitudová modulace
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Aplikační využití projektu
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Bistabilní polovodičové prvky
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Cívka (Součástka)
Časový a zátěžový test
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dokumentace a technické parametry
Dolní frekvenční propusť
Dva a půltá generace ústředen
Dvou systémový SDL automat
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Emitorový sledovač
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Filtry
Forma řízení HSP
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Fototranzistor (Součástka)
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Funkční bloky metody CAM
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro