www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu

volt, polovodičové prvky, nízká teplota, URDOX, skleněná baňka, vodík, součinitel odporu

Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Související stránky v této knize

Schematická značka a charakteristika doutnavky
Výpočet počtu závitů na jeden volt
Graf pro určení závitů naindukovaného napětí jednoho voltu
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí
Základní měření na elektronických napájecích zdrojích
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Měření zvlnění výstupního napětí, voltmetr a wattmetr


Související stránky v knihovně

Měřící přístroje a zkušební zařízení
Napěťová technika CCM
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Poruchy rezistorů v obvodech
Sériová ochrana diodou
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Výroba svíček, přechlazená voda
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Rozpínavost plynů
Polarizace elektrod, akumulátory
Fotoelektrický jev
Plynule nastavitelný proud
Celkový činitel stabilizace
Regulátor s relaxačním oscilátorem
Zkreslení vzniklé poklesem napětí
Stlačení kapalného tělesa
Vodiče a izolanty
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Kyslíkový konvertor
Model atomu
Chemické reakce a přeměny
Chemická rovnováha
vodivost, volačka, volič, volt, voltmetr
vodík - vodivost
vodík
Jednoduchý voltmetr a ampérmetr
Vzorce chemických sloučenin
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro