www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením

střídavé napětí, propustný směr, sekundární vinutí, odpor, kondenzátor, svorka

Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Související stránky v této knize

Náhradní schéma usměrňovacího ventilu, ideální činný odpor
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Germaniové usměrňovací napětí
Selenové usměrňovací desky
Selenové usměrňovací desky
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Napájecí zdroje nízkého napětí
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Usměrňovače s germaniovými a křemíkovými usměrňovacími ventily
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Kritická indukčnost
Kritická indukčnost
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Zdroje vysokého napětí
Zdvojovače napětí
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Parametrické a kompenzační zdroje
Doutnavkové stabilizátory
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory s variátory
Mřížkové předpětí elektronky
Špatné stabilizační vlastnosti
Základní zapojení vibračního měniče
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Návrhy napájecích zdrojů
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Celkový odpor transformátoru
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Odpor fáze, vnitřní odpor
Odpor fáze, vnitřní odpor
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Činitel zvlnění
Vyhlazovací filtry RC
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Požadovaný činitel vyhlazení
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Určení účinnosti stabilizace, změna výstupního napětí
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Napětí řídící mřížky elektronky, napěťový dělič
Napětí stínící mřížky, odpor děliče a anodový odpor
Příklad provedení univerzálních napájecích zdrojů
Základní měření na elektronických napájecích zdrojích
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor


Související stránky v knihovně

Bistabilní polovodičové prvky
Cívka (Součástka)
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Dioda jako stabilizační prvek
Dolní frekvenční propusť
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Emitorový sledovač
FAX
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Galvanická vazba tranzistorů
Horní frekvenční propusť
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativní určení vlivu Ir
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Konstrukce HSP s doutnavkou
Maximální výstupní proud
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Mikrofon (Součástka)
Modul DIF
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Parametry funkčních bloků
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnávací člen
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Poruchy rezistorů v obvodech
Potenciometr (Součástka)
Princip proudové ochrany
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tyratronem
Proudové omezení diody
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro