www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači

zatěžovací odpor, rezistor, vyhlazeno, okamžitá hodnota, střídavá složka, úhel otevření, anoda

Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Související stránky v této knize

Vakuové usměrňovací diody
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Vakuové zesilovací elektronky
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Kritická indukčnost
Kolísání zátěže stabilizátoru
Návrhy napájecích zdrojů
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Činitel zvlnění
Návrh vyhlazovacích filtrů
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí


Související stránky v knihovně

D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Modul DIF
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy rezistorů v obvodech
Poruchy tranzistorů v obvodech
Princip proudové ochrany
Rezistor (Součástka)
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Složitější a kombinované indukční a kapacitní vazby
Derivační obvody
Vznik elektromagnetického vlnění
Ochrana proti napěťovému přetížení
Vedení elektřiny v kapalinách
Anodová charakteristika diody
Poškození akumulátoru, primární vedení
Základní elektroda PN přechodu
Proudová zatížitelnost součástek
Křivka proudové zatížitelnosti
Základní zapojení spínačů
Signalizace přerušení napětí a proudu
Zapojení signalizace osvětlení
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače
Náhradní tranzistorový obvod
Kolísání napětí baterie
Nedokonalý, studený spoj
Tantalové a kapkové kondenzátory
Dělič napětí bez odběru proudu
Odpojení zátěže za provozu
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Zpětnovazební přijímač
Shannon-Kotelnikův teorém
Skupinové schéma měřiče IO
Optimální zatěžovací odpor
Zapojení se společnou anodou nebo kolektorem
Disociace, iont, anoda, katoda
anoda, anténa, dipól, vlnovod
Tepelná stabilita zesilovače
Zpívající svíčky
Zesilovač 5W
Chlazení koncových zesilovačů
Vrstvové, uhlíkové, rezistory
Drátové, smaltované, tmelené, rezistory
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Polovodičové spínací obvody
Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro