www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Můstkové zapojení

proudový impuls, vrcholová hodnota, kondenzátor, vyhlazovací filtr, rozhlasový přijímač, polovodič

Můstkové zapojení
Související stránky v této knize

Úvod - napájecí zdroje
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
VACh germaniové diody, oblast typu P
Selenové usměrňovací desky
Tranzistory, polovodičové zesilovací prvky
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Jednocestné zapojení se síťového transformátoru
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Kritická indukčnost
Zdvojovače napětí
Násobiče napětí
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory se zenerovými diodami
Špatné stabilizační vlastnosti
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Činitel zvlnění
Složené vyhlazovací filtry
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Požadovaný činitel vyhlazení
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Derivační článek
Dolní frekvenční propusť
Elektronické základní součástky
Horní frekvenční propusť
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Princip spojovacího pole s tyratronem
Rok 1780 až rok 1784
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Fázově řízený usměrňovač
Elektromagnetické vlna a kmity
Osobní vozy škoda
Velký vnitřní odpor
Nabíjecí proud akumulátoru
Úbytek napětí na diodách
Usměrňovač s kapacitním filtrem
Zapojení pulsního měniče
Základní zapojení spínačů
Pojistky s tyristory
Kruhový čítač impulsů
Dvojitý triakový blikač
Postupné zapínání a vypínání světel
Řízení napětí tyristory a triaky
Amplituda napájecího napětí
Řídící obvod se členem RC
Z historie časopisu Radioamatér
Rozměry polovodičových prvků
Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Tantalové a kapkové kondenzátory
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Kondenzátor, kapacita, Farad
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Zpětnovazební přijímač
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Usměrněná složka VF napětí
Chemické zdroje napětí
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Radiotechnika
Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Výpočty filtrů
Aplikace pro filtry, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniku
filtry/index_filtry.php
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro