www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Kritická indukčnost

sekundární vinutí, tlumivka, proud, zatěžovací odpor, vrcholová hodnota, křivka

Kritická indukčnost
Související stránky v této knize

Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody
Jmenovité žhavící napětí a jmenovitý proud
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
Germaniové usměrňovací napětí
Řez selenovou usměrňovací diodou
Vakuové zesilovací elektronky
Základní parametry elektronek
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Charakteristika závislosti proudu na napětí Zenerovy diody
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Výpočet ideálního transformátoru
Transformátorové plechy tvaru EI
Napájecí zdroje nízkého napětí
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Průběhy napětí a proudu ve dvoucestném usměrňovači
Můstkové zapojení
Můstkové zapojení
Usměrňovače se vstupní tlumivkou
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Zatěžovací charakteristika usměrňovače
Napětí sekundárního vinutí
Impulsové výkonové zdroje
Stabilizované zdroje
Doutnavkové stabilizátory
Konstantní napětí na doutnavce
Sériový doutnavkový stabilizátor
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Stabilizátory s variátory
Kolísání zátěže stabilizátoru
Přípustná anodová ztráta
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Kompenzační vinutí LC cívky
Základní zapojení vibračního měniče
Návrhy napájecích zdrojů
Inverzní napětí a špičkový proud
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače
Určení sekundárního vinutí síťového transformátoru
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Činitel zvlnění
Návrh vyhlazovacích filtrů
Vyhlazovací filtry RC
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Činný odpor tlumivky, indukčnost
Požadovaný činitel vyhlazení
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Hustota proudu síťového transformátoru
Graf pro určení potřebného průměru vodiče
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah
Minimální proud protékající doutnavkou, kolísání proudu
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Stabilizační účinnost se zřetelem na kolísání zatěžovacího proudu
Měření charakteristiky závislosti proudu na napětí usměrňovacích ventilů
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno


Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Astabilní klopný obvod
Baterie (Součástka)
Cívka (Součástka)
Derivační článek
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitální signál superponovaný
Dioda (Součástka)
Dioda jako stabilizační prvek
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Filtrační článek
Fotodioda (Součástka)
Fyzické parametry signálů
Galvanická vazba tranzistorů
Greatzův můstek
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální řízení směru tisku
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hybridní součástky
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Integrační článek
Integrovaný obvod (Součástka)
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kontrola činnosti optočlenu
LED dioda (Součástka)
Maximální výstupní napětí
Maximální výstupní proud
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Modul DIF
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity
Nápájecí napětí
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Napěťové poměry PN přechodů
Od krystalky k modelům
Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Stavíme přijímače VKV
Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Navrhování elektronických obvodů
Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Mezní hodnoty součástek
Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro