www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Zdvojovače napětí

TESLA 7QR20, provoz obrazovky, zdvojovač, kondenzátor, sériové zapojení, svorka

Zdvojovače napětí
Související stránky v této knize

Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem
Usměrňovač s vakuovou elektronkou
Jednocestné zapojení bez síťového transformátoru
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Základní zapojení dvoucestného usměrňovače s kapacitním zatížením
Můstkové zapojení
Usměrňovače s germaniovými a křemíkovými usměrňovacími ventily
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou
Násobiče napětí
Pracovní bod doutnavky, vyhlazovací filtr
Špatné stabilizační vlastnosti
Základní zapojení vibračního měniče
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče
Usměrňovací obvod s kapacitní zátěží
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru
Určení kapacity kondenzátoru
Výpočet kapacity kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Střídavá složka napětí na kondenzátoru
Výpočet zvlnění výstupního napětí
Výpočet hodnoty efektivního napětí sekundárního vynutí
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Požadovaný činitel vyhlazení
Návrh vysokonapěťových zdrojů
Výpočet kapacity kondenzátorů násobiče napětí
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí


Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Derivační článek
Dolní frekvenční propusť
Elektronické základní součástky
Horní frekvenční propusť
Kapacitní vazba
Kondenzátor (Součástka)
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Princip spojovacího pole s tyratronem
Rok 1780 až rok 1784
Tvarovací obvod RC
Derivační obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou
Zdroje pilovitého napětí
Generátor pilového napětí
Paralelní a sériové řazení tyristorů
Řídící obvody s členy RC
Řídící obvody s diakem
Velký vnitřní odpor
Nabíjecí proud akumulátoru
Zapojení pulsního měniče
Základní zapojení spínačů
Pojistky s tyristory
Kruhový čítač impulsů
Dvojitý triakový blikač
Řídící obvod se členem RC
Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Tantalové a kapkové kondenzátory
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Kondenzátor, kapacita, Farad
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Zpětnovazební přijímač
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Usměrněná složka VF napětí
Chemické zdroje napětí
Diodový spínací bod
Zkoušeče statických parametrů
Zapojení automatu s procesorem
světlovod, svodič, svorka, synchronizace
kondenzátor - kondenzátorová baterie
svítidlo - svorka
Velikost náboje paměťových kondenzátorů
Dvojitá krystalka
Nízkofrekvenční obvody
Kondenzátor, kapacita, jmenovité napětí
Praktická zapojení
Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Lineární obvody
Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Měřící přístroje
Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Nabíjení akumulátorů
Chemie a elektronika pro zdroje napětí.
nabijece/obsah_nabijece.php
Základní elektronická zapojení
Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro