www.amapro.cz [Napájecí zdroje]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů. Kniha je zaměřená na individuální vývoj konstrukcí napájecích zdrojů pro elektronická zařízeni. Kniha nepoužívá moderní součástky, ale popisuje obecné principy transformátorů a filtrů, které jsou platné od začátku elektrotechniky pro napájení z rozvodné sítě ~220V resp. ~240V/50Hz.


Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka

závislost napětí, naindukovaný, železo, křivka, cívka L, rezonance

Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Související stránky v této knize

Kritická indukčnost
Zapojení ferorezonančního stabilizátoru s korekcí
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí


Související stránky v knihovně

Diferenciální odpor; linearita křivky
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Reproduktor (Součástka)
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
8. století před naším letopočtem
Věcný rejstřík W až Z
Uspořádání magnetické hlavy
Rozhlasové přijímače
Vodní plyn, výroba benzínu
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Rezonance, rovnovážná poloha
Vynucené kmity
Zdroje zvuku
Časový průběh střídavého napětí
Chemická reakce nabíjení
Zapojení pulsního měniče
Efektivní hodnota propustnéhoproudu
Proporcionální regulace napětí zesilovače
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Magnetické vlastnosti látek
Magneticky měkká ocel
Slučovací poměry v oxidech
Vlastnosti solí
Pokus se železným hřebíkem
Železné a neželezné kovy
Technické železo
Surové železo
Slitiny a odlitky z železa
Tepelné zpracování
Struktura peritu
Zdroj netlumených kmitů
Měření činitele jakosti
Vrcholné období starověku
Rozložení molekul, graf
Teplotní roztažnost tělesa
Vypařování, teplota varu
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Křivka, Krivonos, mladý samec
Význam a ochrana půdy
Perský záliv
Dovoz a vývoz
Význam kovů, rudy a surovin
revolver - rezonance
železo - železobetonová konstrukce
železo
Fyzikální základy elektrotechniky
Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Elektroakustické součástky
Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Weby o elektronice
Seznam velkých internetových portálů o elektrotechnice
elektronika/odkazy.php
Polovodičová technika
Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Napájecí zdroje
Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro