Hlavní okno
    

Číslovky - Aj

A

Anglický jazyk - základní s...

Č

Člen určitý, the
Člen neurčitý, a

N

Na úřadě, na poště, telefon...S

Spojky souřadné
Spojky podřadné

U

Určitý počet, every, každý
Užívání určitého členu
Užívání neurčitého členuOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro