Hlavní okno
    

Číslovky - Nj

Č

Člen určitý

N

Násobný děj, opakování děje...
Neurčité tvary slovesné
Několikanásobně složená slova

O

Osobní jména, neurčitý člen...P

Podřadící spojky, bis, seit

S

Skloňování po členu neurčitém
Souvětí souřadné
Souvětí podřadné

U

Určité tvary slovesné
Určitý tvar slovesnýZ

Základní mluvnická terminol...

Ž

Živnostenský list, živnoste...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro