Hlavní okno
    

Biologie referáty

A

Aids
AIDS
AIDS, HIV
AIDS, příznaky AIDS
Akutní infarkt myokardu
Akutní infarkt myokardu
Akutní leukémie
Akutní zánět appendixu
Alergie
Alternativní strava
Angina pectoris
Anthrax
Antihypertenziva, ace inhib...
Antikoncepce
Antikoncepce
Architeuthis dux- tajemný f...
Arthrosa
Atropin v Rulíku zlomocném

B

Bakterie
Bakterie
Bakterie
Bakterie
Bakterie
Bércové vředy
Biokatalyzátory
Biologické čističky odpadní...
Biologie
Biom lesů
Biomasa - Obnovitelné zdroj...
Biosféra
Biosféra
Biotechnologie (klonování)
Botulismus
BSE a CJD (nemoc šílených k...
BSE - Bovidní Spongiformní ...
BSE - nemoc šílených krav
Buněčné dělení
Buňka
Buňky a orgány
Bylinky

C

Celková anestezie. Premedikace
Chameleoni
Chapadlovci, polostrunatci...
Charakteristika odpadů
Chemie a životní prostředí
Chirurgická onemocnění varl...
Chobotnice pobřežní
Chov prasat na farmách
Chování živočichů
Co je to vlastně dospělost
Co ohrožuje biodiverzitu



Č

Čápi
Činčila
Členění vod podle druhů ryb
Členovci
Čmeláci (Čmelák skalní)

D

Delfín hektorův (bělohlavý)...
Delfíni
Delfíni
Delfíni
Delfíni
Devastace prirody
Dějiny biologie
Dospívání, u muže a u ženy
Dr. Aleš Hrdlička
Dravci
Dravci - ptáci
Drogy
Drogy
Druhy analyzátorů
Dýchací soustava
Dýchací soustava
Dýchání
Dýchání, dýchací soustava
Dýchání, Dýchací soustava

E

Ebola a zarděnky
Ekologická politika firmy
Ekologie
Ekologie
Ekologie a globální problémy
Ekologie a životní prostředí
Ekologie oceánů
Ekologie, trvale udržitelný...
Ekosystém oceánu
Elektrická kardioverze
Environmentální politika - ...
Enzymy
Eocén
Eukaryotická buňka
Eutrofizace vod
Evoluční teorie



F

Flora Vysokých Tater
Francouská chřipka
Fyziologie zraku a kožních ...

G

Gepard
Globální oteplování
Globální oteplování
Globální problémy
Globální problémy (ekologie)
Globální problémy lidstva
Globální problémy životního...

H

Hadi
Hadi
Hadi
Hadi
Hadi
Hadi - Zmije
Hatérie
HIV a AIDS
Hlísti a jejich trávicí sou...
Hlubinné oceány (živočichové)
Homeopatie
Hormonální antikoncepce
Hormonální regulace, hormony
Hormony
Hřbetní mícha
Husy, kachny a labutě (vodn...
Hvězdnicovité
Hygiena dutiny ústní



I

Interupce

J

Jak funguje buňka
Jak pracují naše geny
Jak vypadat biologicky lépe...
Jak vznikl život
Jan Melič
Jednoděložné (Liliopsida)
Jelen Evropský
Ještěrky
Ježura australská
Jsou drogy cestou do pekel?

K

Kachna divoká
Kalous ušatý
Karl Ernst von Baer
Káva
Klíšťata
Klíště obecné
Klonování
Klonování lidí
Klonování lidí
Koala
Kobry
Kofein
Kojenec
Kokainovník pravý
Koloběh kyslíku v přírodě
Koloběh N, C, O
Komfortní chování - povrch ...
Koně
Koně
Korek
Korýši
Kosatec bledý
Kožní soustava
Krajina a životní prostředí
Krev
Krevní oběh
Kruhoústí
Krvácení z GIT, cizí tělesa...
Kyselý déšť
Kyslík a CO2 v atmosfére
Kýly –“ rozdělení, komplika...



L

Laboratorní potkan
Laboratorní práce
Lamy
Ledňáček říční
Ledviny
Lev
Lev berberský
Létající živočichové
Likvidace odpadů
Lilie
Lipnicovité - čeleď
Lišejníky
Lišejníky
Lišejníky (Lichenes)
Los evropský - Alces alces
Louis Pasteur (1822 - 1895)
Lymeská borrelioza

M

Marihuana
Mák a opium
Mezinárodní obchod a enviro...
Měkkýši
Městská doprava a problémy ...
Mloci
Mlok skvrnitý
Moje prostředí
Mor
Motorické funkce
Mozek-encephalon
Můry

N

Narušování ozónové vrstvy
Nádorová onemocnění plic
Nádory
Nádory
Nepodmíněný reflex
Nervová soustava
Nervová soustava
Nessiterius rhombopteryx! -...
Netradiční drogy
Neuron
Německý ovčák
Ničení planety Země
Nitroděložní vývoj jedince



O

Období starší dospělosti
Obhajoba evolučních teorií
Obojživelníci
Obojživelníci
Obojživelníci
Obojživelníci
Obstrukční uropatie, Urolit...
Oceány a moře
Oceány a moře
Ochrana přírody v EU
Ochrana ptáků
Odpad
Odpady
Odpady
Odpady
Odpady - problém civilizace
Ohrožená příroda
Onemocnění ledvin
Onemocnění slinivky břišní ...
Operační výkony v urologii
Opium
Orangutani
Organismy a prostředí
Ošetřovatelský proces u nem...
Ošetřovatelský proces u nem...
Ošetřovatelský proces u nem...
Ošetřovatelský proces u nem...
Otevřené rány –“ rozdělení,...

P

Parenterální výživa
Parkinsonova choroba
Patologie, její předmět a u...
Pavouci
Pěstování zeleniny
Pijavice ve službách medicíny
Plazi
Plazi, ptáci
Pletiva
Plodiny
Ploštěnci,měkkýši
Ploutvonožci
Ploutvonožci
Početí a těhotenství
pojmy,co se můžou hodit
Polytrauma
Popáleniny
Populační exploze
Poruchy sluchu
Posilování břišních svalů
Poškození vidieckeho prostř...
Potravní pyramida
Pravěk a starověk
Prevence tetanu
Prevence žloutenky typu A
Prevende před AIDS
Priony
Problém trvale udržitelného...
Problémy moří a oceánů
Problémy životního prostřed...
Proč tygři mizí z přírody
Produkce a likvidace odpadů
Prokaryota
Prokaryota-charakteristika,...
Prokaryotické organismy
První pomoc
První pomoc
Prvoci
Prvoci
Prvoci
Přeměna látek, výživa, hygi...
Příprava na úlohu rodičů
Přírodní vědy a problémy ži...
Psychické procesy a stavy
Ptáci
Ptáci
Ptáci
Ptáci (Aves)
Ptáci obecně
Puberta - problém dospívají...
Pudl
Puštík

R

Rakovci
Rané infekce –“ tetanus, vz...
Rašeliniště
Reflexy
Reprodukční systém
Rhyniophyta
Ropa
Ropa, ropné havárie
Ropné katastrofy
Růže šípková
Rýže



Ř

Řasa Caulerpa ohrozující ek...
Řešení drogové situace nebo...

S

Saranče, kobylky a cvrčci
Severní moře
Skleníkový efekt
Skřivanovití
Slon
Slon
Sloni
Sloni a Mamuti
Sluch
Sluch
Sluch
Sluneční energie a její vyu...
Smrt
Smyslové orgány
Smyslové orgány - (laborato...
Sovy
Spánek
Spánek a sny
Srdce
Srdce
Srdce, krevní oběh, atd.
Stárnutí
Starověká a středověká biol...
Stavba a funkce smyslové so...
Strategie ochrany proti změ...
Strunatci
Super bakterie - rezistence...
Svaly
Světový obchod a jeho vliv ...
Systém hub
Systém organismů
Sýry

Š

Šimpanzi
Škorpióni



T

Tasemnice a její rizika
Tání ledovců a globální ote...
Tepelné poruchy organizmu
Termiti, Humr Evropský, Běž...
Tělní tekutiny
Tělní tekutiny
Tělní tekutiny
Tělní tekutiny - Krev
Transplantace
Trávící soustava
Trávicí soustava
Trávicí soustava
Trávicí soustava
Triblastica
Trilobiti
Trilobiti
Trvalky
Tuberkulóza
Tygři

U

Ultrazvuk v biologii a medi...

Ú

Úloha obcí ve vztahu k živo...
Úspory vody



V

Vegetariánství
Velbloud
Vědci oživili prastaré orga...
Vinná réva
Vinná réva a výroba vína
Viry
Viry
Viry a buňky
Viry, bakterie a choroby, a...
Viry, rozdělení podle NK
Vitamíny
Vitamíny
Vitamíny
Vitamíny skupiny B
Víno
Vliv kyselých dešťů na živo...
Vliv kyselých dešťů na živo...
Vliv společensko-ekonomické...
Voda + voda v našem těle
Vodstvo
Vylučovací (močová) soustava
Vymírání živočichů
Vysoký krevní tlak
Vývin dítěte
Vzdušnicovci
Vznik a vývoj buněk, jednob...

Z

Základní živiny
Záněty
Zásady správné výživy a živ...
Země jako prostředí pro život
Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší
Znečištění vod
Znečištění vod
Znečištění vody
Znečištění vzduchu
Znečišťování vody
Zoologická zahrada v Liberci
Zoologická zahrada v Praze
Zoologická zahrada ve Dvoře...
Zoologické zahrady

Ž

Želvy
Žirafa
Žirafa síťovaná
Živočichové
Živočišná buňka
Živočišná říše –“ jednobuně...
Životní prostředí
Životní prostředí
Životní prostředí
Životní prostředí a rozvoj
Životní prostředí Ústí nad ...
Životní prostředí v České r...
Žíznivá planeta aneb globál...
Žloutenka



Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro