Hlavní okno
    

Cívky a indukčnosti

A

Autotransformátor
Autotransformátor

B

Bezpečnostní transformátor

C

Celkový odpor transformátoru
Cívka (Součástka)
Cívka, indukčnost, Henry
Cívky
Cívky a indukčnost
Cívky, tlumivky, transformá...
Cívka pro přenos energie
Cívky, transformátory, tlum...
Cívková tělíska, kostřičky
cívka
cívky, vychylovací
Cívková pistole (coil gun) ...
Cívkové dělo 2500J (pracuje...Č

Činný odpor tlumivky, induk...

D

Délka středního závitu

E

Elektronický halogenový tra...
Expertní systémy v diagnost...
Expertní systémy v diagnost...
Experimentální ověření meto...H

henry
Henry, J.
Hledací velkoplošná cívka

I

Ideální cívka, ideální kond...
Impedance cívky, vodivá deska
Indukčnost tlumivky
Indukčnost a počet závitů
Indukčnost oscilátorové cívky
Indukčně vázané cívky
Indukčnost cívky
indukčnost

J

Jádro transformátoru, hliní...
Jádro síového transformátoru
jádro cívkyK

Konvertor, vinuté cívky
Konvertor, zvonkový transfo...
Kompenzační vinutí LC cívky
Kontrola mezizávitových zkratů
Kondenzátory s potlačenou i...
Kritická indukčnost
Krystalka bez cívky
Krystalka s válcovou cívkou
Krystalka s plochou cívkou

L

LED na 1,5 V bez cívky LED ...
LED na 1,5 V bez cívky
Lineární indukčnost

M

Magnetický bočník, kostra c...
Měřiče kapacity a indukčnostiN

Navíjení cívek transformátorů
Návrh transformátoru, svork...
Návrh transformátoru
Návrh dvojčinného transform...
Návrh výstupních transformá...
Nelineární indukčnost, neli...

O

Oddělovací transformátor, o...
Odhad rozměrů okénka transf...
Odpor síového transformátoru
Oscilátorová cívka středovl...
Otáčivá cívka v magnetickém...

P

Poruchy indukčností, cívek ...
Počet závitů a drah vinutí ...
Počet závitů plošné cívky
Počet závitů síového trans...
Poměr počtu závitů
Poměrná permeabilita, induk...
Počet závitů vinutí
pole, magnetické, cívky
Proměnné indukčnosti
Přenosová charakteristika p...
Předvrtání otvorů pro závityR

Reaktance primárního vinutí
Reaktanční prvky, kapacita,...
Rozvinutí parametrů instrukce
Rozptylový transformátor, h...
Rozměry a tvar plošné cívky

S

Série, indukčnost, kapacita...
Síový transformátor
Síové napájecí transformátory
Síové transformátory
Spotřebiče s velkou indukčn...

T

Technický kondenzátor, cívka
Tesla cívka
Teslův transformátor I
Teslův transformátor II
Tlouška vzduchové mezery t...
Transformátory a tlumivky, ...
Transformátorové plechy tva...
Transformátorové plechy tva...
Transformátorový můstek
Transformátorová vazba
Transformátorová jádra
Transformátor
transformátor
Transformátory 3. díl
Transformátory 2.díl
Transformátory 1. díl
Transformátorová páječka - ...
Tvary a skládání plechů tra...
Tyčinka, závit, jádro
Typizované napájecí transfo...U

Určení potřebné velikosti s...
Určení sekundárního vinutí ...
Usměrňovač s výstupní induk...

Ú

Účinnost transformátoru

V

Vazební a budící transformá...
Velikost indukčnosti, odpor...
Vinutí odboček, transformátor
Vinutí v magnetickém poli
Vinutí transformátoru, kond...
Vinutí CuL drátu o průměru
Vinutí zapalovací cívky
Vinutí na společném jádře
Vliv indukčnosti vedení
Vliv indukčností jednotlivý...
Výpočet indukčnosti tlumivky
Výpočet indukčnosti plošné ...
Výpočet ideálního transform...
Výpočet příkonu transformátoru
Výpočet průřezu jádra trans...
Výpočet průměru vodiče vinu...
Výpočet indukčnosti cívky
Výpočet sekundárního vinutí
Výpočet vlastních a vzájemn...
Výpočet transformátoru
Vzájemná indukčnost
Vzájemná indukčnost, Herrin...Z

Zatížitelnost tlumivek, bud...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro