Hlavní okno
    

Chemické reakce - chemie

A

Adice brómu,cyklohexen
Analýza slitiny mědi
Anorganické reakce
Atomová absorpční spektrome...

B

Barevné reakce fenolů
Breakcore
Buněčné dýchání

C

Chemická vazba
Chemická reakce
Chemická vazba
Chemická vazba
Chemická vazba,
Chemické reakce
Chemická vazba
Chemická vazba
Chemická vazba
Chemické reakce
Chemická vazba - maturitní ...
Chemická vazba a struktura ...
Chemická vazba - maturitní ...
Chemická vazba - maturitní ...
Chemicka Vazba
Chemické reakce
Chemická vazba
Chemické reakce
Chemické rovnice
Chemické rovnice solí
Chemické reakce a přeměny
Chemické reakceD

Důkaz ketos (Selivanova rea...
Důkaz monosacharidů a oligo...
Důkaz peptidové vazby (Biur...
Důkaz vodíku (Reakce Zn s HCl)
Důkazové reakce
Důkazové reakce kationtů
Dvojitá vazba, butadlen
Dýchání

E

Eliminace, Substituce, Přesmyk
Eliminační reakce, alkohol
Elektrofilní substituce
Eliminační reakce
Energetika chemických reakcí
Endotermické reakce
Exotermické a endotermické ...
Exotermické reakce

F

Faktory ovlivňující rychlos...
Fotosyntéza
Fotosyntéza
Fotosyntéza
FotosyntézaH

Hasicí přístroj (Reakce HCl...
Hoření mědi, síra
Hoření látek se vzduchem
Hoření acetylenu
Hoření Mg na vzduchu
Hoření Mg s přikápnutím vody
HOŘENICE

J

Jednoduchá vazba, násobná v...
Jezuitské redukce

K

Kinetika a energetika chemi...
Klasifikace chemických reak...
Kvantitativní průběh reakceN

Nepolární a polární vazba
Neutralizace, pipeta
Neutralizace vodných roztoků
Nukleofilní substituce, eli...
Nukleofilní substituce

O

Organické reakce

P

Peptidy – peptidická vazba
Peklo ve zkumavce (Reakce K...
Pěnová sopka –“ Pěnící příš...
Polymery: Polyreakce folie
Průběh neutralizace
Proteosyntéza
Přesmykové reakceR

Radikálové reakce
Reakce sodíku s vodou
Reakce zinku s HCl
Redoxní reakce
Reakce organických sloučenin
Redukce, nitrace, fenol
Reakce alkoholu a fenolu
Reakce Ba2+
Reakce Br2 s Al
Reakce Fe3+ s I-
Reakce fenolů s Fe3+
Reakce I2 s Al
Reakce KMnO4 s (COOH)2 –“ v...
Reakce KMnO4 s (COOH)2 –“ v...
Reakce kyslíku s kovy a nek...
Reakce methylaminu, amoniak...
Reakce Mg a Ca s vodou
Reakce molekulárního a atom...
Reakce Na s vodou
Reakce NaCl s AgNO3
Reakce NH4SCN s Ba(OH)2
Reakce Pb2+
Reakce Zn s HCl (zkumavkový...
Reakce Zn s HCl (zkumavkový...
Reakce Zn s HCl (zkumavkový...
Reakce Zn se S
Reakce CaCO3 s HCl –“ vliv ...
Redoxní reakce
Rovnováha v protolytických ...
Rychlost chemických reakcí
Rychlost reakce s katalyzát...
Rychlost chemických reakcí

S

Samovolná redoxní reakce
Schiffovo, Tollensovo činidlo
Slučování atomů, chemická v...
Srážecí reakce
Srážecí a komlexotvorné reakce
Substituční reakce
Syntéza nylonu (video-pokus)
Syntetické reakce

Š

Šablony pouze pro substituciT

Termochemie, exotermické, e...

U

Uvolnění tepla při reakci

V

vazba, zpětná
Vliv teploty na rychlost re...
Vyčíslování redox rovnic
Výpočty z rovnicZ

Zpomalovače hořeníOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro