Hlavní okno
    

Chemie

A

Acetylen, karbid
Adheze, odolnost, přilnavos...
Aerogely aneb "zmrzlý ...
Agrochemikálie
aktinium
Alkoholy a fenoly
Alchymie
Alfred Nobel
Alkaloidy
Alkoholy
Alkoholy & Fenoly (tahák)
Alkoholy
Alkaloidy folie
Alchymie a její přínos pro ...
Alchymie
americium
Amoniak, žíraviny
Amfoterní charakter, fenoxi...
antimon
Antibiotika
Anorganická chemie - úvod
argon
arsen
astat
Atmosféra, zmrzlý čpavek
Atmosférická elektřina
Atom
Atom
Automatizace výroby

B

Barva destilátu
Barevná stupnice pH
Barevnost organických slouč...
Barytová voda
berkelium
Benzín, krakování
Benzín, motorová nafta
Beketovova řada kovů
Benzonové molekuly
Beryl
Biotechnologie
Biokatalyzátory
Bio enzymy
Biochemie
Biotox
Bílkoviny a uhlohydrát
Bílkoviny
Bílkoviny (pdf)
Bílkoviny
Bílkoviny folie
bor
bohrium
Bouřky, atmosférické poruchy
Bouřkový mrak
Boysův přístroj, ionizovaný...
Bohuslav Brauner
Bojové chemické látky (chem...
Bouřka - její dělení a jak ...
Bubliny vzduchu

C

Calvinův cyklus
cer
Ceulóza
Celulóza
chrom
Chemická věda a výroba
Chemické závody
Chemické výrobky
Chemicky čisté látky
Chemické vzorce
Chemické vazby
Chemické pojmy A - F
Chemické zbraně, drogy
Chemické názvosloví a výpočty
Chemické katalyzátory
Chemické zpracování
Chemický děj a jeho zákonit...
Chemická kinetika
Chemická rovnováha
Chemické názvosloví
Chemické pojmy
Chemické signály čmeláků
Chemie roztoků
Chemie v kuchyni
Chemie-5.Hl. podskupina
Cholesterol
Chemizace prostředí
Cholesterol
Chemické zákony
Chemické vazby
Chemické značky prvků
Chromatografie
Chemické složení vesmíru a ...
Cizorodé látky a aditiva
Co je elektřina
curium
Cukr, sůl, naftalen
Cukrovar
Cukry a tuky (Sacharidy a L...
Curieová-Sklodowská , Marie
Cukry a tuky (Sacharidy a L...
Cyklohexan C6H12Č

Časticové složení látek
Částice chemických látek
Čistota ovzduší
Činitel chemické rovnováhy
Činidla organické chemie
Čpavek a svítiplyn
Čtyřstěn a šestiúhelník

D

darmstadtium
Destilační přístroj
Destilace ropy
Destilace, parafín
Destilace nafty
Dehet, čpavek, čistič
Destilace alkoholu, hořlavina
Disacharid, sacharosa
Divné chování prvků
Dipól, moment, polarita vazeb
Dispersní a koloidní systémy
Dispersní a koloidní systémy
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Dno hlubinných moří
Domácí pokus: Izolace kasei...
Domácí pokus: Denaturace bí...
Domácí pokus: Která strava ...
Domácí pokus: Která strava ...
Druhy hasících látek
Drcení a pálení
Drogy jejich historie a zne...
Drogy
Drogy
Drogy - Toluen
dubnium
Důkaz vzniku kationtů
Důkaz glukósy v přírodním m...
Dvouprvkové sloučeniny
dysprosium
D - kovy
d - prvky (periodická tabulka)
D - kovy

E

einsteinium
Elektricky neutrální atom
Elektronegativita
Elektrochemické zdroje napětí
Elektron, proton, neutron
Elektřina z chemikálií
Elementární částice
Elektrostatické zvlákňování...
Emisní plamenová spektrometrie
Enzymy, sacharasy, amalasy
Enzymy a vitamíny
Enzymy, vitamíny, hormony
Enzymy folie
erbium
Erupce a sopky
Ernest Rutherford
Estery, ocet
Esterifikace, Práce s žírav...
Ethanol v alkoholickém nápoji
Ethery, Dietylether, Dioxan
europiumF

Faktory ovlivňující rychlost
Farmaceutický průmysl
fermium
Fenoplasty, polyamidová vlákna
Fenol, sirné, bakelit, vlákno
Ferrum
Fernet Stock
Filtrace, usazeniny, odstře...
Filtrování, suspenze
Filtrační papír
Filtrace kalné vody
Filtrace- druhy filtrů
Filtrační a destilační apar...
Filtrační a destilační apar...
Fotony v oku
Fotosynteza folie
Fotografická chemie
Frakční buňka, acethylen
Fyzikální veličiny látek
Fyzikální chemie
Fyzikální chemie
F prvky

G

gallium
gadolinium
Galvanické pokovování
Galvanické články a akumulá...
Galvanický článek, Akumulát...
germanium
Geologie a radiologie
Generické léky
Genetický kód folie
Genetika
Glycerol, hydroxilová skupina
Graf průměrné výhřevnosti p...

H

hafnium
hassium
Hašení plamene
Hasicí přístroje
helium
Helium, částice Alfa
Hejno meteoritů, Jupiter
Heterocykly folie
Historie organické chemie
Historie periodické tabulky
Historie plastů
Historie plastů
Historie výbušnin
Hladinové molekuly
Hmotnost chemických látek
Hmotnost roztoků
Hmotnost chemické látky
Hnojiva v zemědělství
holmium
Horniny určují stáří Země
Hormonální antikoncepce
Hoří, má panenko
Hormony folie
Hormony
Hustota hexanu, hustota vody
Hvězda stálice a Slunce
Hydrační továrna, voda a nafta
Hydrování
Hygiena, bezpečnost, laboratoř
Hydrogensoli
Hydrogensoli 2I

Ionty
Iontový součin vody
Izolace organických sloučenin
Izotermický bod

J

Jaderné chemie
Jantar
Jaroslav Heyrovský
Jaroslav Heyrovský - Nobelo...
Jaroslav Heyrovský (1890 - ...
Jaroslav Heyrovský (1890 - ...
Jednotka molární hmotnosti
Jednotka koncentrace
Ječmen a cukr
Jedovaté prvky historie
Jedy a jedovaté látky
Jedy

K

kalifornium
Karbonylové sloučeniny
Kapiláry
Karbonylové sloučeniny
Když oxycelulóza svádí krev...
Keramika
Kippův přístroj
Klan létajících genů
kopernicium
Kovové a nekovové prvky
Kovy, polokovy a nekovy
Koncentrace roztoku
Koroze
Komety, meteory, asteroidy,...
Kovový plyn, jádro Země
Kometové plyny
Kosmické záření
Kovové karbidy, zemská vypu...
Kovy, železná kamna
Kovalentní vazby
Konstituční vzorec
Kovy
Kofein
Kofein
Konzervace
Koroze
Koroze kovů
Kovy
Kovy
Komplexy
Kovy
krypton
Krystalizace a destilace
Krystaly soli
Krystal, neživá příroda
Krystalografie - souhrn
Krebsův cyklus
křemík
Křemík
Křemík (Si)
Kurděje + vitamín C
Kvasné kádě
Kvasné válce, výroba piva
Kvantová čísla
Kyselost a zásaditost, pH
Kyselý a zásaditý roztok
Kyanová atmosféra, hvězdné ...L

lanthan
lawrencium
Laboratorní pomůcky
Laboratorní práce
Laureáti Nobelovy ceny za c...
Laureáti Nobelovy ceny za c...
Latex
Látky a jejich vlastnosti
Látkové množství
Ledovec, krystalizace vody
Léčiva, pesticidy
Léčiva: Antibiotika a chemo...
LSD a jiné halucinogenní látky
lutecium
Lutecium
Lutecium

M

Mastnost a sametovost
Markovnikovo pravidlo, poly...
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
mendelevium
meitnerium
Mendělejevova soustava
Methan, koks, teplo, dinas
Methan, Ethan, Propan, Butan
Mendělejev, Dimitrij Ivanovič
Metabolismus folie
Metabolismus bílkovin
Měření teploty varu
Mineralogie, výzkum uhlí
Minerální voda
Minerály
Mléčná dráha
Mlhoviny a hvězdy
Mladina, kotel, chmel, pivo...
molybden
Model atomu a jeho složení
Molekuly a sloučeniny
Model vzniku molekuly
Monosacharidy
Mol, jednotka látkového mno...
Molární hmotnost
Model galvanického článku
Molekuly vody
Mocenství, oběžné elektrony
Molekula, elektrony atomu
Molekula plynu, vodní kapky
Mořská sůl
Modely organických sloučenin
Mračna, vznik života
Mraky na obloze

N

Naftalen C10H8
Nabitá atmosféra
Nafta v zemské kůře
Nafta a uhlí
Názvy chemických prvků
Názvosloví solí
Názvy a vzorce alkanů
Názvosloví tříprvkových slo...
Národní výroba chemie
Názvosloví organická chemie
neon
neodym
neptunium
Nerozpustné materiály
Nebezpečný oheň (požáry, ha...
Nejběžnější chem. prvky
Netradiční drogy
niob
Nitro hvězdy
Nitrace toulenu
Nitridy
Nitrosloučeniny
nobeliumO

Oběžné elektrony
Oběžnice, oběhové dráhy planet
Objev ropných ložišek, Uhlí...
Ochranná plynová maska
Ochrana před korozí
Ochrana ovzduší
Ochlazování Země
Oddělování vody a oleje
Oddělování složek směsi
Odbourávání glukózy
Odělovací složky
Odělovací složky
Oddělovací složky
Oktanové číslo
Optická izometrie
opakovací otázky
Opiáty
Organické sloučeniny, plasty
Organická chemie
Organická chemie, molekula
Organická chemie
Organokovové sloučeniny
Organokovy folie
Osiřelé planety, ohon komet
Osobnosti chemie

P

Parafin a asfalt
Periodický zákon
Pevná stavba atomů
Petrochemie, recentní surov...
Peptidy a bílkoviny
Periodická tabulka prvků a ...
Peptidy a bílkoviny
Periodická tabulka prvků
Pesticidy
Periodická tabulka
Peroxosloučeniny
Peptidy folie
Periodická soustava prvků -...
Peniciliny
Periodická soustava prvků
Péče o životní prostředí
Pěnový hasící přístroj
plutonium
Plošné modely molekul reakt...
Plamen, hořlaviny, teplota ...
Plynárna, rozklad dřeva
Plasty
Plasty
Plasty, sacharidy...
Plyny
Plasty
Plyny
Plasty
polonium
Pozorování a pokusy
Použité pojmy Ž
Polymerace, makromolekuly
Polyethylen, plastičnost
Pokus se železným hřebíkem
Pomůcky a chemikálie
Polymerace
Positron, foton
Počet elektronů, sloučeniny
Počátky vzniku Země
Polární záře
Polární a nepolární molekuly
Požár a výbuch
Požáry, oheň
praseodym
promethium
protaktinium
Průmyslová destilace
Protonové číslo
Průmyslová hnojiva
Pracovní postup
Průmyslová chemická výroba
Protonové číslo, elektroneg...
První jednoduchá perioda
Práce se sklem
Profesor Jaroslav Heyrovský
PRVKY I.B SKUPINY
Práce se sklem
Provoz Atmosféricko-vakuové...
Prvky I.B skupiny
Projekt Chemie je všude kol...
Proeteosynteza folie
Přefiltrování roztoku
Přeměna chemické energie na...
Přeměny energie v přírodě
Přírodní vědy, stáří zeměkoule
Příprava anilinu
Přechodné kovy (d – prvky)
Příprava a hydrolýza esteru
Příprava plynu
Příprava solí - (laboratorn...
Přírodní barviva
Příprava plynu
Příroda nás učí čistit ropn...

R

radon
Radioaktivita
Radioaktivní prvky na Zemi
Radioaktivní prvky
Rádiová emanace
Reaktanty a produkty
Redoxní vlastnosti kovů a n...
Rezavění železných předmětů
Redoxní rovnováha
Reaktivita, organické slouč...
rhenium
roentgenium
Roztoky, různorodé směsy
Rozpuštěná látka
Rozpustnost pevných látek
Rostliny a prvky
Rozklad světla, podslupka
Rozptýlené částečky
Rozpouštění cukru
Rovnovážná konstanta
Ropa , uhlí , zemní plyn
Ropa , uhlí , zemní plyn
ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM FE-FE3C
Ropa Uhlí Zemní plyn folie
rutherfordium
Rubín
Ryby –“ zdravé i jedovatéS

samarium
Saponát, pěna, aerosoly
Samočištění vody
Sacharidy
Sapropel a Gyttja
Sacharidy
Sacharidy
Sacharidy a bílkoviny
Sacharidy
Sacharidy a bílkoviny
Sacharidy
Sacharidy folie
Sacharidy 2
Schéma vysoké pece
sCOOLer - Periodická tabulk...
selen
seaborgium
Seznam pojmů N - S
Silná koncentrace, oxoniový...
Sir Robert Boyle
síra
Síra
Síra (S)
Síra
skandium
Skleněný trychtýř
Sklo
Sklo
Sklo a výroba skla
Skleníkové plyny
Skleníkové plyny
Sklo, tradičně i netradičně
Složení roztoků
Sluneční záření
Sluneční světlo
Slaná voda
Sloučeniny acyklické, alifa...
Sloučeniny
Sloučeniny
Slunce dělá hezká těla
Směsi, minerály
Směsi
Sněžné hvězdy, zamrznuté je...
Soli, vznik solí
Soli 1
Soli 2
Soli + hydrogensoli (teorie)
Soli+hydráty solí (vzorce)
Spektroskop
Speciální chemie v požární ...
Srážková teorie částic
Struktura atomů
Stechiometrické koeficienty
Stáří Země, ovzduší
Stratosféra a troposféra
Strusky, nečistoty, Tammann
Stanovení teploty tání
Struktura hmoty
Sváření polyethylenových fólií
Světlo a život ve vodě
Světelné vlny
Svítiplyn, hnojivo, uhlí
Syntetická vlákna

Š

Školní pokus: Pět barev z j...

T

tantal
Tautometry, Acetylén, hořák
Tahák (od pyrolu přes návyk...
Tahák (od pyrolu přes návyk...
technecium
tellur
terbium
Teplota vzplanutí
Teplota na hvězdách
Teplo, trojný bod, H2O
Tekuté krystaly, pevné látky
Termochemické zákony
Teplota tání alkanů, Konfor...
Technické kovy
Technické kovy
Termochemie
Těžké atomy
Těžká a lehká voda
Těžké hélium, krystaly vody
Těžba a zpracování železa
Těžba a zpracování železa
thulium
thorium
The pitch drop experiment
Thiosloučeniny
Tichá voda a nemělké břehy
Továrna na cement
Toxické látky
Toxikomanie a drogy
Trubice tvaru U
Triviální názvy
Tuky, esterifikace
Tuky syntetické
Tvrdnutí vápenné malty
Tycho Brahe nebyl otráven r...U

Učebnice chemie
Uhličitan vápenatý
Uhlí
Uhlí, zemní plyn
Uhlí
Uhlí, zemní plyn
Umělý led, kovové odlitky
Ununtrium
Ununquadium
Ununpentium
Ununhexium
Ununseptium
Ununoctium
Univerzální indikátorový pa...
uran
Uspořádání chemických prvků
Usazeniny v moři, sůl
Ušlechtilé kovy
Užití asbestu

Ú

Úbytek měsíce, příliv a odliv
Úvod do chemie

V

vanad
Váha atomu
Válka nad vodou
Vážení a práce s různými ty...
Vitamíny, hormony
Vitamíny
Vitamíny (folie)
Vlastnosti chemických prvků
Vlastnosti nekovových prvků
Vlastnosti solí
Vlastnosti látek
Vnitřní rovnováha organismu
Voda v domácnosti
Vodné roztoky, kyselost a z...
Vodní kapka
Vodní plyn, výroba benzínu
Voda a tvrdnutí betonu, cement
Voda
Vrtání nafty
Vyšetření moči - ketolátky ...
vysoké pece
Vývoj společnosti, oheň
Výpočet molární hmotnosti
Výpočty v chemii
Výroba tepla
Výhřevnost paliva
Výroba průmyslových kovů
Výrobní postup
Výboj v induktoru
Výroba svíček, přechlazená ...
Výbušniny
Výroba kaučuku
Výroba technických plynů
Význam chemie
Výroba kaučuku
Výroba piva
Vývoj chemie
Výpočty - celkový přehled
Výpočty - roztoky
Vznik chemické vazby
Vznik základních složek hmoty
Vzácné plyny
Vznik hvězd
Vznik uhlí z rostlin
Vzácné plyny
Vzorce funkčních derivátů, ...
Vzácné plyny
Vzduch
Vzduch, ozónW

wolfram

X

xenon

Y

yttrium
ytterbiumZ

Zažij chemii: Tajemství pai...
Zažij chemii: Zapík, aneb s...
Zažij chemii: Alkohol
Zažij chemii: Aby zuby bílé...
Zažij chemii: Kouzlo diskety
Zažij chemii: Tři a půl mil...
Zažij chemii: Víte vše o ho...
Zákon zachování hmotnosti
Zásoby surovin
Základní vlastnosti prvků
Zákryt, židlička, vanička
Základní charakteristika atomu
Základy biochemie (folie)
Základy chemie
Zbraně hromadného ničení
Zdravá výživa
Země a Měsíc
Země a vesmír
Zemský pečetní vosk
Zhuštění světla
zirkonium
Zjišťování vybraných iontů ...
Zkoumání kvality vody z růz...
Zkratky chemických prvků
Změna koncentrace za jednot...
Změny skupenství
Značky chemických prvků
Znečištění ovzduší
Zpracování ropy, zemní plyn
Zpracování nafty

Ž

Železná elektroda
Železná ruda
Živočišné bílkoviny
Životní prostředí a ochrana...

6
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro