Hlavní okno
    

Ekonomické obory

A

Analýza odvětví, pozice pod...
Analýza obalů sprchových ge...
Anketa na datová média
Analýza maloobchodu a produ...

B

Bankovní systém
Bankovní úvěry
Bankovnictví
Bankovnictví a kapitálový trh
Benchmarking - konkureční a...
Benchmarking
Burza
Budování zákaznického uspok...
B2B a E-tržiště

C

Cenné papíry peněžního trhu
Cestovní ruch a SROP
Cestovní ruch Číny
Charakteristika a klasifika...
Cíle a nástroje hospodářské...
Co to je globalizace
Co je to podnik a v čem spo...Č

část marketingového mixu - ...
České dráhy a.s.

D

Daňová soustava II.
Daňová soustava I.
Daňová soustava
Dějiny ekonomických učení e...
Dějiny ekonomických teorií
Dělení odbytového střediska
Dispoziční řešení provozní ...
Diagnostika a terapeutika s...
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dolar nezadržitelně padá už...
Druhy a charakteristika pro...
Dva příklady joint ventures...

E

Efektivnost investic
Ekonomika - základní pojmy
Ekonomické pojmy
Eko
Ekonomický systém společnosti
Ekonomická krize
Ekonomické teorie
Ekonomické teorie Kamil Fuchs
Ekologická politika EU, Och...
Elektronická média v komuni...
Etika a kultura podnikání
Euro a Česká republika: Kdy...
Evropská regionální politikaF

finanční hospodaření podniku
Finanční řízení podniku
Finanční trhy IV.
Finanční trhy II.
Finanční trhy I.
Fiskální, důchodová politik...
Financování oběžného majetku
Financování podniku
Fiskální, cenová a důchodov...
Formy prodeje
Formy obchodních firem
Funkce nákupu
Funkce managementu

H

Hlavní činnost podniku
Hlavní směry ekonomického m...
Hospodaření města Rychvald ...
Hospodářský proces
Hospodářský výsledek podniku
Hotovostní platební styk
Hospodářská politika a stát...
Hodnocení maloobchodní jedn...
Hodnocení pracovníků ve zvo...

I

Informační systém podniku
Investiční výstavba
Inventarizace a odpovědnost...
Integrace ČR do Evropské un...
Inventarizace inventarizačn...
Investiční majetek - druhy,...
ISO 9000
ISP seminárka SAPJ

Je česká reklama manipulati...

K

Kapitálový trh
Komunikační systémy
Komunikace v práci manažera
Komunikace
Krize sektoru družstevních ...

L

Lean Manufacturing
LogistikaM

Majetek podniku
Malé a střední podnikání
Makroekonomie - grafy a pojmy
Marketingový mix
Majetková kapitálová výstav...
Marketingový výzkum
Marketing - základ
Marketing
Marketing a vnitřní obchod
Marketingový informační systém
Marketing
Marketing
Marketing služeb fitcentra
Marketing služeb společnost...
Marketing služeb - Penzión ...
Marketingový mix společnost...
Marketing a internet
Management malé a střední f...
Management a manažer
Management + vývoj
Management - otázka z ekono...
Manažerská zpráva podniku R...
Manažerské metody a techniky
Management malé a střední f...
Mezinárodní obchod
Mezinárodní trh peněz
Metody a techniky podnikání
Metodika tvorby měření spok...
Merchandising
Mezinárodní marketing - Glo...
Metody roozhodování manager...
Metody rozhodování managera...
Měření finančních rizik
Mikroekonomie - grafy a pojmy
Monetarismus a Milton Friedman
MO
Motivace osobnosti
Motivace
Mzdy, mzdová soustava, trh ...

N

Nástroje hospodářské politiky
Národní hospodářství
Náklady
Národní hospodářství
Nákladové řízení a cenová s...
Náklady, výnosy, výsledek h...
Náklady
Nákupní marketing
Návrh projektu: Spokojenost...
Nezaměstnanost, hospodářství
Nezaměstnanost

O

Obchodní podniky (zaměření ...
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti
Obchodní logistika, druhy c...
Ochrana Hospodářské soutěže...
Odměňování pracovníků
Odpady
Odbyt a jeho evidence
Okruhy z Ek
Okruhy z OP
OPEC
Organizace zásobování
Organizace podniku
Organizace výroby a evidenc...
O činnosti a plánech Czech ...P

Personalistika II.
Personalistika I.
Personalistika
Personální činnost
Pět fází podnikového porade...
Plánování a kontrola
Plánování
Platební styk bezhotovostní II
Podnik a podnikání
Podnik
Podnik, podnikání
Podpora prodeje, její pláno...
Podniková ekonomika
Podnikání, podnik
Právní formy podnikání II.
Právní formy podnikání I.
Prognózy a modely v regioná...
Prodej výkonů podniku
Provozní (operační) riziko
Práce s příležitostmi
Provincie Kanady
Právní formy podnikání
Přímé zahraniční investice ...
Přednášky světová ekonomika
Předsednictví ČR v Radě EU
Psychologie reklamy

R

Referát na společnost OB HE...
Rezervní fond
Rezervační systémy v cestov...
Ropná krize a její důsledky...
Rozšiřování výroby - rozbor...

Ř

Řízení lidských zdrojů II
Řízení nákupu - Základní fu...
Řízení lidských zdrojů
Řízení maloobchodu -. nejle...
Řízení prodeje
Řízení prodeje - Srovnání d...
Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů - Or...S

Segmentace, Targeting, Poso...
Seminární práce o knize: Ús...
Služby
Soukromé podnikání
Strategie hospodářského růstu
Stimuly nákupní atmosféry
Strategické plánování
Strategický management - Po...
Strategický management PSP ...
Strategický management spol...
Strategický management - Kl...
Strategická analýza - Škoda...
Strategický manegement - Šk...
Strategický management - ČS...
Strategický management - Ná...
Světový trh
SWOT analýza podniku

Š

Šedá ekonomika
Školní stravování

T

Teorie jakosti zboží - Obaly
Telemarketing
Trh
Trh a tržní mechanismus
Tržní hospodářství a hospod...
Tržní rizika
Trh s byty v ČRU

Umění prezentovat
Umění vyjednávat

Ú

Účetnictví a jeho právní úp...
Účtová osnova pro podnikatele
Úkoly v dopravě
Úrokové riziko
Úvěrové riziko

V

Veřejné příjmy v ČR
veřejná správa
Vliv Japonska na světovou e...
Výpisky
Výrobní činnost
Vývoj ekonom. teorií od A. ...
Výrobkové portfolio firmy z...
Výrobek a jeho životní cyklus
Vývoj a charakteristika dru...
Výzkum trhu u konečných spo...
výpisky EU
Vzorečky ekonomie
Vznik a vývoj Evropské Unie...Z

Založení živnosti
Zavedení rovné daně
Zahraniční obchod a cla
Zahraniční obchod za první ...
Zabezpečování podniku dlouh...
Zahraniční obchod Česká rep...
Zabezpečení výroby pracovní...
Zásobování a logistika
Základní ekonomické pojmy
Zásoby a podniková činnost
Základní ekonomické pojmy
Zásobování a logistika
Základy financí
Závodní a školní stravování
Zásoby v obchodě
Zásoby materiálu
Získávání a výběr pracovníků
Zkratky použity v mikroekon...

Ž

Živnostenské podnikání
Živnosti
Životní cyklus podniku Pier...

0

02. MIS, marketingové prost...
05. Komunikace, distribuceOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro