Hlavní okno
    

Ekonomie referáty

B

Bankovní činnost ČS,a.s.
Bankovní smlouvy
Bankovní soustava
Bankovní soustava České rep...
Bankovní soustava v ČR
Bankovní systém
Bankovní záruka
Bankovnictví
Bankovnictví
Bankovnictví
Bankovnictví
Bankovnictví
Bankovnictví
Burza
Burzovní noviny

C

Cena
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenné papíry
Centrálně řízené hospodářství
Ceny a cenová politika
Chování domácností a organi...
Chování kupujících a vlivy ...
Chování kupujících (marketing)
Chování kupujících na trhu,...
Cíle a nástroje podpory pro...
Cíle podniku při stanovení ...
Cíle reklamy a reklamní styly
Cla
Cla - výpočty týkající se cla
Clo
Clo
Clo a celní politika
Clo a celní řízení
Clo, celní politika státu

Č

Časové rozlišení
Časové rozlišení nákladů a ...
Čechy, Morava, Slovensko - ...
Česká pojišovna, a. s. - C...
ČNB-Bankovní dohledD

Daně
Daně a dotace
Dane přímé a nepřímé
Daňová soustava
Daňová soustava
Daňová soustava
Daňová soustava ČR
Daňové aspekty vedení účetn...
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek
Dobrovolná a vynucená zdrav...
Druhy cen ve stavební praxi

E

Ekonomické systémy (Národoh...
Etika v podnikání
Euro
Evidence kurzových rozdílů,...
Evidence materiálu způsobem...
Evidence nákladů ve finančn...
Evidence o dlouhodobých a k...
Evidence výnosů ve finanční...
Evidence zásob –“ složení, ...
Evidence zásob vlastní výro...
Evropská unie

F

Factoring
Fiktivní založení firmy (Pe...
Finanční analýza
Finanční hospodaření podnik...
Finanční investice a krátko...
Finanční řízení a plánování...
Finanční řízení podniku
Finanční trh
Finanční trh
Finanční trh
Finanční trh a cenné papíry
Financování podniku
Financování podniku
Financování podniku
Financování podniku
Formy stimulaceH

Historie peněz
Historie peněz
Hospodaření s dlouhodobým m...
Hospodářská politika a živo...
Hospodářská soutěž
Hospodářský cyklus, nezaměs...
Hospodářský proces
Hospodářský proces, fáze, s...
Hotovostní platební styk
Hypoteční úvěr - komerční b...

I

Inflace
Inflace
Inkaso, akreditiv (ZO)
Integrace
Inventarizace
Inventarizace majetku a záv...
Investiční činnost podniku
Investiční činnost podniku
Investiční majetek
Istrobanka

J

Jak trh řeší základní ekono...
Jakou úlohu zaujímá komunik...
Jednoduché účetnictví
Jednostranné prostředky vně...
John M. Keynes a Keynesiáns...K

Kalkulace
Kalkulace a rozpočetnictví
Komplexní výrobek
Konkurz a vyrovnáni
Kontrola
Kupní smlouva

L

Leasing
Liberalismus
Logistika

M

Majetek podniku a jeho formy
Makroekonomie
Management
Management
Management
Management
Management
Management (maturitní otázky)
Manageři se líhnou i na dálku
Margretta Joan: Co je to Ma...
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing a jeho role ve sp...
Marketing a management
Marketing a management cest...
Marketing v bankovnictví
Marketingové koncepce
Marketingový informační sys...
Marketingový informační sys...
Marketingový mix
Marketingový výzkum
Marketingový výzkum
Maturita-a co potom?
Metody stanovení ceny
Mezinárodní Měnový fond a S...
Měny
Měny - penízeN

Náklady
Náklady
Národní hospodářství
Národní hospodářství
Národní hospodářství
Národní hospodářství
Národní hospodářství a její...
Národní hospodářství a makr...
Nástroje hospodářské politiky
Nepřímé daně
Nepřímé daně
NESTÁTNÍ neziskové organi...
Nezaměstnanost
Neziskové organizace
Něco mezi inflací a deflací

O

Obal výrobku
Obaly a obalové materiály
Obchod
Obchod
Obchodní společnost
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti a druž...
Obchodní závazkové trhy
Oběžný majetek a jeho členění
Odbyt
Odbyt
Odbyt a marketing
Odbyt –“ Prodejní činnost
Odměňování
Odměňování
Odměňování, mzda, druhy mezd
Odměňování, mzda, druhy mez...
Odměňování pracovníků
Odměňování zaměstnanců v pr...
Okolí podniku
Okolí podniku
Organizování
Organizování, organizační s...
Organizování, organizační s...
Otevřené podílové fondy
Ovládané a ovládající osoby

P

Peníze
Peníze a bankovní soustava
Peníze a dnešní svět
Peníze a jejich postavení v...
Peníze a platební styk
Peníze / Měna
Personalistika
Personální činnost podniku
Personální činnost v podniku
Personální činnosti
Personální zajištění a odmě...
Plánování
Plánování
Plánování jako manažerská f...
Platební a zúčtovací styk
Podnik a podnikové činnosti
Podnikání
Podnikání a environmentální...
Podnikání v EU (3. pilíře)
Podnikání v hotelové činnosti
Podnikatelská filosofie, Ma...
Podnikatelská rizika a poji...
Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr (fotogr...
Podnikatelský záměr - texto...
Podnikatelský záměr - výpoč...
Podnikohospodářská logistika
Podpora prodeje v cestovním...
Podstata a předmět podnikov...
Podstata a význam marketing...
Podstata a význam účetnictví
Pojišovnictví
Pojišovnictví
Pojišovnictví
Poskytování úvěru
Poslání a funkce ČNB
Potřeby rodiny - finance, b...
Právní formy organizací
Právní úprava učetnictví v ...
Privatizace
Privatizace a odstátnění
Proč je pro stát nevýhodné,...
Prodejní cesty, význam a zp...
Produktivita práce jako klí...
Prostředí marketingu
Prostředí podniku
První elektronická banka
Přímé daněR

Rating
Reklama
Reklama a psychologie reklamy
Rozhodování jako manažerská...
Rozpočtování staveb a stave...

S

Segmentace trhu, výhody a h...
Slevy a formy slev
Směnka a směnečný zákon
Smlouvy podle občanského a ...
Sociální pojištění
Srovnání bank
Stavební deník
Strategie stanovení ceny (a...
Světová banka
Světová banka, Mezinárodní ...
Světová ekonomika

Š

Škoda Auto a.s. - analýza š...T

Tempo ekonomického růstu
Transformace české ekonomiky
Transformace ekonomiky
Trh
Trh a cileny marketing
Trh a tržní mechanismus
Trh a tržní mechanismus
Trh, nabídka, poptávka, trž...
Trh práce
Trh, zboží a peníze, zákony...
Trvale udržitelný rozvoj
Tržně nediferencovaný a cíl...
Tržní ekonomika
Tržní ekonomika

Ú

Účetní knihy v jednoduchém ...
Účetní uzávěrka
Účetní zápisy
Účtová osnova pro podnikatele
Úspory a inflace
Úvěrové služby

V

Vedení a motivace
Vertikální a horizontální m...
Vkladové služby bank
Vliv nezaměstnanosti na psy...
Vlivy působící na chování k...
Vlivy působící na činnost a...
Vnitřní obchod
Využívání půdy za socialismu
Výnosy, členění a hospodářs...
Výpověd dohodou
Výroba
Výrobek
Výrobní činitelé v národním...
Výrobní činnost
Výrobní činnost
Výsledky hospodaření Českéh...
Vývoj nového výrobku
Výzkum trhu a jeho členění,...
Výzkum trhu v maloobchodě -...
Význam a druhy účetních dok...
Význam, druhy, náležitosti,...
Vznik a vývoj učetnictví, f...
Vztahy podniku k okolíZ

Zahraniční obchod
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod a cla
Zahraniční obchod, celnictví
Zahraniční obchod II
Zahraniční obchod Jižní a S...
Zahraniční obchod od roku 1...
Zahraniční obchod v letech ...
Zakladní charakteristika je...
Základní definice a pojmy z...
Základní ekonomické pojmy
Základní ekonomické pojmy, ...
Základní mikroekonomické pojmy
Základní problémy organizac...
Základy zbožíznalství
Zákon o účetnictví, české ú...
Zásobování
Zásobování
Zásobování a logistika
Zásobování a logistika
Zásobování činnosti podniku
Zásobování v podniku
Zásobování, zásady racionál...
Zdravotní pojištění
Zdražil vᚠvstup do EU život?
Zmapování reklamní kampaně ...
Značka výrobku
Značka výrobku
Zvláštní obchodní operace

Ž

Živnostenské podnikání
Živnostenské podnikání a právo
Živnosti
Životní cyklus podniku
Životní cyklus výrobku
Životní cyklus výrobku
Životní úroveňOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro