Hlavní okno
    

Ekonomika

A

Absolventi Vysoké školy eko...
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - založ...
Akciová společnost
Aktivní, pasivní a neutráln...
ANKETA PRODEJNY
Aranžování

B

Bankovní činnost ČS,a.s.
Bankovní smlouvy
BANKOVNÍ SOUSTAVA
Bankovní soustava České rep...
Bankovní soustava v ČR
Bankovní systém
Bankovní záruka
Bankovnictví
BANKOVNICTVÍ
Bankovnictví
Bankovní činnost ČS,a.s.
Bankovní smlouvy
BANKOVNÍ SOUSTAVA
Bankovní soustava České rep...
Bankovní soustava ČR
Bankovní soustava v ČR
Bankovní záruka
Bankovnictví
BANKOVNICTVÍ
Bankovnictví
Bankovnictví a celnictví
Burza
Burzovní noviny
Burza
Burzovní noviny
Burzy a burzovní obchody

C

Cenné papíry
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenová politika
Centrálně řízené hospodářství
CENY A CENOVÁ POLITIKA
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenné papíry
Cenová politika
Centrálně řízené hospodářství
CENY A CENOVÁ POLITIKA
Centrální banka - Česká nár...
Cena
Chování kupujících (marketing)
Chování kupujících a vlivy ...
Chování zákazníků a proces ...
Chování kupujících a vlivy ...
Chování zákazníků a proces ...
Charakteristika právních fo...
Cíle a nástroje podpory pro...
Cíle podniku při stanovení ...
Cíle reklamy a reklamní styly
Cíle a nástroje podpory pro...
Cíle podniku při stanovení ...
Cíle reklamy a reklamní styly
Cla
Cla - výpočty týkající se cla
Clo
CLO A CELNÍ POLITIKA
Clo a celní řízení
Clo, celní politika státu
Clo, celní politika státu
Cla
Cla - výpočty týkající se cla
Clo
CLO A CELNÍ POLITIKA
Clo a celní řízení
Clo, celní politika státuČ

Časové rozlišení
Časové rozlišení nákladů a ...
Časové rozlišení
Časové rozlišení nákladů a ...
Česká národní banka
Česká pojišovna, a. s. - C...
Čechy, Morava, Slovensko - ...
Česká pojišovna, a. s. - C...
Člověk a peníze
ČNB-Bankovní dohled
ČNB-Bankovní dohled
ČNB

D

Daně a dotace
Dane přímé a nepřímé
Daně přímé a nepřímé
DAŇOVÁ SOUSTAVA
Daňová soustava
DAŇOVÁ SOUSTAVA
Daňová soustava ČR
Daňové aspekty vedení účetn...
Daňové tabulky a odpisové t...
Daně a dotace
Dane přímé a nepřímé
Daně přímé a nepřímé
DAŇOVÁ SOUSTAVA
Daňová soustava
DAŇOVÁ SOUSTAVA
Daňová soustava ČR
Daňové aspekty vedení účetn...
Daňové tabulky a odpisové t...
Daňová soustava České repub...
Daň z příjmů
Daně
Daňová soustava, majetkové ...
Dědické právo
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek - maturi...
Doprava světa
Druhy cen ve stavební praxi
Druhy smluv
Družstva
Družstvo

E

Ekonomická a sociální rada OSN
Ekonomická ocenění
Ekonomické modely
Ekonomické navigační šablony
Ekonomické paradoxy
Ekonomické pojmy
Ekonomické problémy
Ekonomické systémy
Ekonomické teorie
Ekonomické ukazatele
Ekonomické časopisy
Ekonomické šablony
Ekonomika
Ekonomika Bádenska-Württemb...
Ekonomika Faerských ostrovů
Ekonomika Kuby
Ekonomika Litvy
Ekonomika Malty
Ekonomika Ománu
Ekonomika Podněstří
Ekonomika San Marina
Ekonomika Saska
Ekonomika Somalilandu
Ekonomika Spojeného království
Ekonomika Tanzanie
Ekonomika podle zaniklých zemí
Ekonomika podle zemí
Ekonomika zdravotnictví, šk...
Ekonomika Ázerbájdžánu
Ekonomika Íránu
Ekonomika Česka
Ekonomika Čínské lidové rep...
Ekonomika Číny
Ekonomika národního hospodá...
Ekonomika - bak. státnice 3...
Ekonomické teorie
Ekonomika podniků
Ekonomika průmyslového podniku
Ekonomicko matematické metody
Ekonomika průmyslového podniku
Ekonomicko matematické metody
Ekonomika podniků
Ekonomika podniků
Ekonomická žurnalistika
Ekonomické učení F.A.Hayeka
Ekonom
Ekonomicke grafy
Ekonom
Ekonomické systémy/Národoho...
Ekonomika - soubor maturitn...
Etika v podnikání
Etika v podnikání
Euro
Euro
Evidence kurzových rozdílů,...
Evidence materiálu způsobem...
Evidence nákladů ve finančn...
Evidence o dlouhodobých a k...
Evidence výnosů ve finanční...
Evidence zásob – složení, o...
Evidence zásob vlastní výro...
Evropská unie
Evidence kurzových rozdílů,...
Evidence materiálu způsobem...
Evidence nákladů ve finančn...
Evidence o dlouhodobých a k...
Evidence výnosů ve finanční...
Evidence zásob vlastní výro...F

Factoring
Factoring
Fáze vývoje národního hospo...
Fiktivní založení firmy (Pe...
Finanční analýza
Finanční investice a krátko...
Finanční řízení podniku
Finanční trh
Finanční trh
Finanční trh
Finanční trh a cenné papíry
Financování podniku
Financování podniku
FINANCOVÁNÍ PODNIKU
Financování podniků
Fiktivní založení firmy (Pe...
Financování podniku
Financování podniku
FINANCOVÁNÍ PODNIKU
Financování podniku
Finanční analýza
Finanční investice a krátko...
Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Finanční trh
Finanční trh
Finanční trh
Finanční trh a cenné papíry
Financování podniku
Finanční analýza
Finanční plánování
Finanční a úvěrová soustava
Finanční trh
Financování podniku, finanč...
Formy mezinárodních ekonomi...
Formuláře pro podvojné účet...
Formy stimulace
For Sale:Brand New Apple iP...
Formuláře pro podvojné účet...
Formy stimulace

G

Gymnázium a Střední odborná...

H

Heinrich Schliemann
Heinrich Schliemann
Historický vývoj marketingu...
Historie peněz
Historie peněz
Hodnocení kvality zboží
Hospodářská politika a Živo...
Hospodářská soutěž
Hospodářský proces
Hotovostní platební styk
Hodnocení kvality zboží
Hospodaření s dlouhodobým m...
Hospodářská politika a Živo...
Hospodářská soutěž
Hospodářský proces
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FIRMY,...
Hotovostní platební styk
Hodnocení národního hospodá...
Hodnocení efektivnosti inve...
Hotovostní a bezhotovostní ...
HYPOTEČNÍ ÚVĚR KOMERČNÍ BANKY
HYPOTEČNÍ ÚVĚR KOMERČNÍ BANKYI

Index rentability investic ...
Inflace
Inflace
Inkaso, akreditiv (ZO)
INTEGRACE
Inventarizace majetku a záv...
Investiční činnost podniku
Investiční činnost podniku
Investiční majetek
Inflace
Inkaso, akreditiv (ZO)
INTEGRACE
Inventarizace majetku a záv...
Investiční činnost podniku
Investiční majetek
Investiční činnost podniku
ISTROBANKA
ISTROBANKA

J

Jak trh řeší základní ekono...
Jakou úlohu zaujímá komunik...
Jak trh řeší základní ekono...
Jakou úlohu zaujímá komunik...
Jednoduché účetnictví
Jednostranné prostředky vně...
Jednání s klientem
Jednoduché účetnictví
Jednostranné prostředky vně...
John M. Keynes a Keynesiáns...
John M. Keynes a Keynesiáns...

K

Kalkulace
Kalkulace
Kalkulace a rozpočetnictví
Karel Marx
Kalkulace
Kalkulace
Kalkulace a rozpočetnictví
Kalkulace
Keramika - maturitní otázka...
Komplexní výrobek
Konkurz a vyrovnáni
Komplexní výrobek
Konkurz a vyrovnáni
Kritéria volby reklamních p...
Kupní smlouva
Kupní smlouva
Kupní smlouvaL

Latest Apple iphone 5 and B...
Leasing
Leasing
low price and delivery

M

Makroekonomické ukazatele
Makroekonomické pojmy
Manažerská ekonomika
Majetek podniku a jeho formy
Makroekonomie
Management
Management
MANAGEMENT
Management
Management (maturitní otázky)
Management-Motivace
Manageři se líhnou i na dálku
MARKETING
MARKETING
Marketing
Marketing
Marketing a jeho role ve sp...
Marketing a jeho role ve sp...
Marketing a management cest...
Marketing v bankovnictví
Marketingové koncepce
MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYS...
Marketingový mix
Marketingový výzkum
Marketingový výzkum
Maturita-a co potom?
Majetek podniku a jeho formy
Makroekonomie
MANAGEMENT
Management
Management
Management
Management (maturitní otázky)
Manageři se líhnou i na dálku
Margretta Joan: Co je to Ma...
Mario
MARKETING
Marketing
Marketing
MARKETING
Marketing a jeho role ve sp...
Marketing a jeho role ve sp...
Marketing a management
Marketing a management cest...
Marketing v bankovnictví
Marketingové koncepce
Marketingový informační sys...
Marketingový mix
Marketingový výzkum
Marketingový výzkum
Maturita-a co potom?
Majetková a kapitálová výst...
Maturitní otázky z ekonomie...
Maturitní otázky z ekonomie...
Maturitní otázky z ekonomie...
Management
Mezinárodní ekonomika
Merkantilismus
Metody stanovení ceny
Metody udržení stálých záka...
Mezinárodní (evropská) inte...
Mezinárodní Měnový fond a S...
Metody stanovení ceny
Metody udržení stálých záka...
Mezinárodní Měnový fond a S...
Mezinárodní finanční organi...
Měny
Měny
Mikroekonomické pojmy
MIS – marketingový informač...
Mix výrobek - služba
MIS – marketingový informač...
Mix výrobek - služba

N

Náklady
Náklady
Nákupní chování domácnosti
Nákupní chování organizace
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Národní hospodářství
Národní hospodářství
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MAKR...
Nástroje hospodářské politiky
Náklady
Náklady
Nákupní chování domácnosti
Nákupní chování organizace
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MAKR...
Nástroje hospodářské politiky
Nájem bytu
Neoklasická škola
NEPŘÍMÉ DANĚ
Nepřímé daně
Nezaměstnanost
Neoklasická škola
Nepřímé daně
NEPŘÍMÉ DANĚ
Nezaměstnanost
Něco mezi inflací a deflací
Něco mezi inflací a deflacíO

OA a Ekonomické lyceum Svat...
Obchodní akademie a Vyšší o...
Obchodní akademie a Vyšší o...
Obchodní akademie Tomáše Ba...
Obal výrobku
Obaly a obalové materiály
Obchod
Obchod
OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
Obchodní korespondence - re...
Obchodní korespondence - vy...
Obchodní korespondence - vý...
Obchodní provoz - porovnání...
Obchodní společnost
Obchodní společnosti
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti a druž...
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽ...
Obchodní závazkové trhy
Oběžný majetek a jeho členění
Obal výrobku
Obaly a obalové materiály
Obchod
Obchod
Obchodní korespondence - re...
Obchodní korespondence - vy...
Obchodní korespondence - vý...
Obchodní společnost
Obchodní společnosti
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Obchodní společnosti
Obchodní společnosti a druž...
Obchodní závazkové trhy
Oběžný majetek a jeho členění
Obchodní právo - maturitní ...
Obchodní společnosti, družs...
Občanské právo
Obchodní podniky
Obecná odpovědnost za škodu
Obecná odpovědnost za škodu
Odbyt
Odbyt
ODBYT – PRODEJNÍ ČINNOST
Odbyt a marketing
Odchylky životního cyklu vý...
Odměňování
Odměňování pracovníků
ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PR...
Odbyt
Odbyt
Odbyt a marketing
ODBYT – PRODEJNÍ ČINNOST
Odchylky životního cyklu vý...
Odměňování
Odměňování
Odměňování pracovníků
ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PR...
OKOLÍ PODNIKU
Okolí podniku
Okolí podniku
online store
Organizování, organizační s...
Organizování, organizační s...
Organizování, organizační s...
Organizování, organizační s...
Otázky ke státní zkoušce Ma...
Otevřené podílové fondy
Otevřené podílové fondy
Ovládané a ovládající osoby
Ovládané a ovládající osoby

P

Peníze
Peníze
Peníze a bankovní soustava
Peníze a platební styk
Personalistika
PERSONÁLNÍ ČINNOST
Personální činnost podniku
Personální činnost v podniku
Personální činnost v podniku
Personální činnosti
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ODMĚ...
Peníze
Peníze a bankovní soustava
PENÍZE A DNEŠNÍ SVĚT
Peníze a jejich postavení v...
Peníze a platební styk
Personální činnost podniku
Personální činnost v podniku
Personální činnost v podniku
Personální činnosti
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ODMĚ...
Plán poznávacího zájezdu po...
Plánování
Plánování jako manažerská f...
Plánování jako manažerská f...
Plánování získávání pracovn...
PLATEBNÍ A ZÚČTOVACÍ STYK
Plánování
Plánování jako manažerská f...
Plánování jako manažerská f...
Plánování získávání pracovn...
PLATEBNÍ A ZÚČTOVACÍ STYK
Podniková ekonomika
PODNIKÁNÍ
PODNIKÁNÍ
Podnikání v hotelové činnosti
Podnikatelská Filosofie, Ma...
Podnikatelská rizika a poji...
Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr - texto...
Podnikatelský záměr - výpoč...
Podnikohospodářská logistika
Podpora prodeje v cestovním...
Podstata a předmět podnikov...
Podstata a význam účetnictví
Pohledávky a závazky
POJIŠOVNICTVÍ
Pojišovnictví
Pojišovnictví
Poslání a funkce ČNB
PODNIKÁNÍ
Podnikání v hotelové činnosti
Podnikatelská Filosofie, Ma...
Podnikatelská rizika a poji...
Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr - texto...
Podnikatelský záměr - výpoč...
Podnikohospodářská logistika
Podpora prodeje v cestovním...
Podstata a předmět podnikov...
Podstata a význam účetnictví
Pohledávky a závazky
Pojišovnictví
Pojišovnictví
POSKYTNUTÍ ÚVĚRU - OD SCHŮZ...
Poslání a funkce ČNB
Potřeby rodiny - finance, b...
Podnikové činnosti - zásobo...
Podnikové činnosti - person...
Podnikatelská filozofie a m...
Pojišovnictví
Produkční ekonomika
Pracovněprávní vztahy
Pracovní a obchodní operace
Pracovní podmínky
Pracovníci v prodejně
Pravní forma podnikání
Právní formy organizací
Právní úprava učetnictví v ...
Privatizace
Problematika trhu práce a v...
Proč je pro stát nevýhodné,...
Prodejní cesty, význam a zp...
Prostředí marketingu
Prostředí podniku
Pracovní a obchodní operace
Pracovníci v prodejně
Právní formy organizací
Právní úprava učetnictví v ...
Privatizace
Privatizace a odstátnění
Proč je pro stát nevýhodné,...
Prodejní cesty, význam a zp...
Produktivita práce jako klí...
Propagace produktu
Prostředí marketingu
Prostředí podniku
První elektronická banka
Prodejní činnost podniku
Právní úprava účetnictví - ...
Pracovněprávní vztahy (nove...
Pracovní právo
Právní normy podnikání
Přejímky, inventarizace a i...
Přímé daně
Případová studie-marketing
Přejímky, inventarizace a i...
Přímé daně
Příprava reklamní kampaně
Psychologie prodeje
Psychologie prodeje

R

Rating
Rating
Rektoři Vysoké školy ekonom...
Reklama
Reklama a propagace
Reklama a psychologie reklamy
Restaurace – penzion BUDIWOYZ
Reklama
Reklama a propagace
Restaurace – penzion BUDIWOYZ
Rozhodování jako manažerská...
Rozhodování jako manažerská...
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrá...
Rozhodování jako manažerská...
Rozhodování jako manažerská...
Rozpočtování staveb a stave...
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrá...Ř

Řízení cash flow

S

Sanace a zánik podniku
Sdružování podniků, interna...
Sekundární sektor - průmysl
Slevy a formy slev
Služby v obchodě
Slevy a formy slev
Služby v obchodě
Směnka a směnečný zákon
Smlouva o dílo
Smlouvy o dopravě
SMLOUVY OBCHODNÍHO PRÁVA
Smlouvy podle občanského a ...
Smlouvy se zástupci
Směnka a směnečný zákon
Smlouvy o dopravě
SMLOUVY OBCHODNÍHO PRÁVA
Smlouvy podle občanského a ...
Smlouvy se zástupci
Socioekonomika
Soukromá střední ekonomická...
Soukromá střední škola pro ...
Sociální pojištění- tři sou...
Sociální pojištění- tři sou...
Spotřebitelské smlouvy
Srovnání bank
Srovnání bank
Střední škola ekonomiky, ob...
Stínováním k dobrému zaměst...
Strategie stanovení ceny (a...
Stavební deník
Strategie stanovení ceny (a...
Subjekty mezinárodních ekon...
Subjekty národního hospodář...
Světová ekonomika
Světová ekonomika
Světová ekonomika
Světová banka
Světová ekonomika
Světová banka
Světová banka, Mezinárodní ...
Světová ekonomika

Š

Škola ekonomiky a cestovníh...T

Tempo ekonomického růstu
TESCO
Tempo ekonomického růstu
Teorie nákladů a výnosů
Teorie práva
Thomas1
Transformace české ekonomiky
Transformace ekonomiky
Trh
Trh a cileny marketing
TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
Trh, nabídka, poptávka, trž...
Trh, nabídka, poptávka, trž...
Tržně nediferencovaný a cíl...
Tržní ekonomika
Tržní ekonomika
Transformace české ekonomiky
Transformace ekonomiky
Trh
Trh a cileny marketing
TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS
Trh práce
Trh, nabídka, poptávka, trž...
Tržně nediferencovaný a cíl...
Tržní ekonomika
Tržní ekonomika
Trh a jeho zákony
Typologie podnikových činno...

U

USA

Ú

Účetní knihy v jednoduchém ...
Účetní osnova
Účetní uzávěrka
Účetní zápisy
Účtová osnova pro podnikatele
Účtová osnova pro podnikatele
Účetní knihy v jednoduchém ...
Účetní osnova
Účetní uzávěrka
Účetní zápisy
Účtová osnova pro podnikatele
Účetnictví a ekonomika - ma...
Účetnictví - maturitní otázky
Účty, druhy účtů, podvojnos...
Úspory a inflace
Úspory a inflace
ÚVĚROVÉ SLUŽBY
ÚVĚROVÉ SLUŽBYV

Vertikální a horizontální m...
Vertikální a horizontální m...
Věda a poznávání sociálně e...
VKLADOVÉ SLUŽBY BANK
VKLADOVÉ SLUŽBY BANK
Vliv nezaměstnanosti na psy...
Vliv nezaměstnanosti na psy...
VNITŘNÍ OBCHOD
VNITŘNÍ OBCHOD
Vysoká škola ekonomická v P...
Vysoká škola technická a ek...
Vyšší odborné školy ekonomi...
Vyšší odborná škola ekonomi...
Vyšší odborná škola ekonomi...
Výpověd dohodou
Výrobní činitelé v národním...
Výrobní činnost
Výrobní činnost
Výsledky hospodaření Českéh...
Vývoj managementu
Vývoj nového výrobku
Vývoj peněz
Vývoj zahraničního obchodu ...
Vývoj zahraničního obchodu ...
Výzkum trhu v maloobchodě -...
Význam a druhy účetních dok...
Význam, druhy, náležitosti,...
Výpověd dohodou
Výrobní činitelé v národním...
Výrobní činnost
Výrobní činnost
Výsledky hospodaření Českéh...
Vývoj managementu
Vývoj nového výrobku
Výzkum trhu v maloobchodě -...
Význam a druhy účetních dok...
Význam, druhy, náležitosti,...
Výrobní činnost podniku
Vznik a vývoj učetnictví, f...
Vztah ČR k EU
Vzdělávací politika
Vznik a vývoj učetnictví, f...

Z

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod a cla
Zahraniční obchod Jižní a S...
Zahraniční obchod, celnictví
Zakladní charakteristika je...
Zařízení prodejny
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod
Zahraniční obchod a cla
Zahraniční obchod II
Zahraniční obchod Jižní a S...
Zahraniční obchod od roku 1...
Zahraniční obchod v letech ...
Zahraniční obchod, celnictví
Zahraničních obchod
Zakladní charakteristika je...
Zařízení prodejny
Zakládání podniku
Základy ekonomiky životního...
Základy ekonomiky životního...
Základní ekonomické pojmy
Základní mikroekonomické pojmy
Základní problémy organizac...
Zákon o účetnictví
Zásobování
ZÁSOBOVÁNÍ
Zásobování a logistika
Zásobování a logistika
Zásobování a logistika
Zásobování činnosti podniku
ZÁSOBOVÁNÍ V PODNIKU
Základní definice a pojmy z...
Základní ekonomické pojmy
Základní mikroekonomické pojmy
Základní problémy organizac...
Základy zbožíznalství
Zásobování
ZÁSOBOVÁNÍ
Zásobování a logistika
Zásobování a logistika
Zásobování a logistika
Zásobování činnosti podniku
ZÁSOBOVÁNÍ V PODNIKU
Základní ekonomické pojmy
Zásoby, jejich charakterist...
Zásoby zboží a jejich poříz...
Základy marketingu a manage...
Základní pojmy
Základy tržního ekonomickéh...
Zásobování podniku
Závazkové právo
Zboží
Zbožíznalství - soubor matu...
Zbožíznalství - maturitní o...
Zbožíznalství - maturitní o...
Zdravotní ekonomika
Zdravotní pojištění-pojiště...
Zdravotnictví
Zdravotní pojištění-pojiště...
Zdražil vᚠvstup do EU život?
Zdvořilostní fráze v obchod...
Zmapování reklamní kampaně ...
Zmapování reklamní kampaně ...
Značka výrobku
Značka výrobku
Zvláštní obchodní operace
Zvláštní obchodní operace

Ž

Živnostenské podnikání a je...
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ A PRÁVO
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ A PRÁVO
Životní cyklus výrobku
Životní cyklus výrobku
Životní cyklus výrobku
Životní úroveň
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ A PRÁVO
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ A PRÁVO
životní cyklus podniku
Životní cyklus výrobku
Životní cyklus výrobku
Životní cyklus výrobku
Životní úroveň
Živnosti3
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro