Hlavní okno
    

Fyzika v telekomunikacích

A

Absolutní úroveň

D

dělič napětí, délka vlnová,...

E

ESK SiemensK

kmitačka, kmitání, kmitočet...
kmitočet, harmonický, relié...
kmitočet mezní, kruhový, pi...

M

metoda, analogie, uzlové na...
Měrný útlum, optimální poměr
Měření vztažného útlumu
Měrný útlum
Měření vloženého útlumu
Měření útlumového zkreslení
Měření útlumu souměrnosti
Měření provozního útlumu
Měření zisku a útlumu
Měření a výpočet útlumu
Měření a výpočet přeslechů
Měření útlumu srozumitelnosti
Modemy, nosný kmitočet, zpo...

N

Napětí a proud ve vzorcích
napětí inverzní, indukované...O

obvod fáze, spoušťový, napě...
Okamžitá hodnota napětí
Opakovací kmitočet, CCITT č.6

P

Parazitní signály, šumy a p...
Platná dvojice frekvencí
Princip útlumové dekády
Provozní útlum, četnost chyb
Přeslechy mezi kanály
Přenos napětí a proudu
Převod Neprů na Decibely
Převod Neprů na Decibely
Přenosy po vysokém napětí
přeslech, přesnost, převadě...
Příklad nepravidelného uspo...
Přenosové podmínky, útlum, dB

R

Relativní úroveň
Rozdělení útlumuŘ

řízení regulace, řízení zisku

S

Skinefekt, vyšší frekvence
Složené sítě, nepravidelné ...

U

Ustálený vzorek, vzorkovací...Ú

Útlumový a fázový kanál
Útlumový diagram
Útlumové korektory
Útlumové články
Útlum odrazu
útlum, zkreslení, uzel, vál...
Útlumová charakteristika
Útlum místních ústředen

V

Vysoký kruhový kmitočet
Vyšší napětí účastnické sady
Vysílací a přijímací útlum
Vztažný útlum, Richardsonov...
Vztažný útlum, decibely

Z

Zamezení přeslechů
zázněj, zdroj, zdířka, vyso...
zeslabovač, zisk, zkoušeč, ...
Zkreslení napětí
zkreslení intermodulační, l...Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro