Hlavní okno
    

Fyzika

A

Aditivní (součtové) mísení ...
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU
Alternátor
Alexander Fleming (1881 - 1...
Alexander Fleming (1881 - 1...
Alternativní paliva a hybri...
Alternativní zdroje energie
Amplituda výchylky
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Anodová charakteristika diody
Anomálie vody
ANGINA PECTORIS
Archimedes
Astronomická refrakce
Astrofyzika
Astrofyzika
Atmosféra a plyn
Autotransformátor
Automatická pračka na prádlo
Automatizace výrobních procesů
Avogardova konstanta

B

Balón, normální tlak
Barevný film
Barevná televize
Barevný trojúhelník
Balistika
Benzín smíšený se vzduchem
Bezpečnost při práci
Benzinové motory
Benzínové motory
Benzínové motory
Bimetalický pásek
Bimetalický pásek, bimetal
Bodové svařování
Bod, plyn, akademik
Brzdová soustava
Brzdová soustava
Brzdy
Brzdy a vše jak zastavit vo...
Bumerang
Budoucnost letů do vesmíru

C

Cardanův závěs
Chlad, vedení tepla, chlazení
Charakteristika diody v pro...
Chladnička
Chladnička
Cvičení z fyzikyČ

Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Černobílý film
Černé díry
Černé díry
Černobyl
Čpavek, výhřevnost uhlí

D

Dalekohled
Další jevy
Dalekohled
Dalekohled
Dalekohled
Dalekohled
Dalekohled
Definice základních jednote...
denis papin
Délková roztažnost
Délková měřidla
Dělitelnost látek
Dělitelnost elektrického ná...
Děrová vodivost, akceptory
Dějiny techniky
Diagram závislosti dráhy na...
Dislokace, monokrystal, ele...
Diodový jev, PN přechod
Displej z kapalných krystal...
Dírková komora
Dostředivá síla a zrychlení
Doba kyvu, doba kmitu
Dopad pod obecným úhlem
Dostředivá síla
Dopravní letadla
Dobývání vesmíru
Dvojice sil
Dvojice sil
Dynamo
Dynamika kapalin a plynů
Dynamika kapalin a plynů

E

Elektrický náboj
Elektrické pole, hustota ná...
Elektrické pole
Elektrické vlastnosti látek
Elektrické pole
Elektrický zvonek
Elektřina
Elektrické pole, náboj
Elektrické izolanty
Elektrické siločáry
Elektrická práce
Elektrická lokomotiva
Elektrický oblouk
Elektrochemický ekvivalent ...
Elipsa
Elektrárna
Elektrárny
Elektřina
Elektřina
Elektřina
Elektromotory
Elektrárny
Elektřina
Elektřina
Elektřina
Elektřina
Elektřina z chemikálií
Elektřina
Emulze, ultrazvuk
Energetika
Energie
Energie (s rozborem větrné ...
Energie a Energetické zdroje
Energie a její přeměny
Energie větru
Energie země
Energetika
Energie
Energie a Energetické zdroje
Energie a její přeměny
Energie větru
Energie země
Existence hmotyF

Fata morgana
Fázový posun, tlumivka
Fázový diagram, hustota, tlak
Fesselův přístroj
Film
Filmová kamera
Fluktuace hustoty plynu
Fotoelektrický jev
Fotografický přístroj, obje...
Fotografický přístroj
Fotoaparát
Fotoaparát
Fotoaparát
Fotodioda
Fotoaparát
Fotoaparát
Fotodioda
Frézování, dělící hlava
Frézy, frézování
Fyzika, přírodní vědy
Fyziologické zrakové klamy
Fyzikální postup
Fyzikální principy zaznamen...
Fyzika
Fyzikální principy zaznamen...

G

GALAXIE
GALAXIE
Generátory a elektrické motory
Graaffův generátor

H

Hans Christian Orsted a jeh...
HDTV
Heronova baňka
Historie výroby elektrické ...
Hloubka sloupce kapaliny
Hloubka spektroskopického v...
Hmota a energie
Hologram
Hustota kapaliny
Hustota, hustota látky
Hustota, měrná tíha
Hydrostatický tlak, působen...
Hydraulický lis
Hydraulický zvedák
Hydrostatický tlak, vztlak
Hybnost hmotného bodu
Hydraulická a pneumatická z...I

Ideální plyn
Ikonoskop, televize, supero...
Imerze mikroskopu
Intenzita zvuku, hlasitost
Intenzity zvuku ubývá s dvo...
Intenzita elektrického pole
Index lomu
Indukční čáry
Inerciální vztažné soustavy
Index lomu
Ionty, krystal
Ionizace plynů
ISO OSI - model
Izotermický děj, izoterma
Izobarický děj, objem plynu
Izotermický děj, příjem tep...
Izotropní, anizotropní, pol...
Izolant v elektrickém poli

J

Jacob Robert Oppenheimer
Jacob Robert Oppenheimer (1...
Jacob Robert Oppenheimer (1...
Jak skrytá ochranná zařízen...
Jednoduché stroje
Jean-Baptiste Joseph de Fou...
Jean-Baptiste Joseph de Fou...
Jiskřiště

K

Kapilární jevy
Kašparův jednoplošník
Kaplanova turbína
Kapalnění, vlhkost vzduchu
Kamera, promítací přístroj
Kapilarita, kapilární tlak
Kapilární elevace, deprese
Kapaliny
Kapaliny
Kerrův článek
Kilopond, siloměr
Kinetická energie
Kinematika hmotného bodu
Klikový lis
Klín
Klimatizace
Kmitočtová charakteristika ...
Kmitočtová charakteristika ...
Kondenzace, destilace, subl...
Konvenční zraková vzdálenost
Kompas, busola
Kolo na hřídeli
Koroze kovů, hořčíkové piliny
Konvence znamének a značení
Konstrukce –žfintou–ś
Kolo na hřídeli
Korekce přesných vážení ve ...
Koroze
Kosmonautika - slovníček
Kruhová frekvence
Krystalový přijímač
Kruhové libelo
Krystalická mřížka
Krystalový přijímač
Kruhový děj, ideální plyn
Krystalické a amorfní látky
Krystalová mřížka, ionty
Kruhové převody
Křivka deformace
Křivka tání, rovnováha
Křivka syté páry
Kuproxový usměrňovač
Kuchyňské váhy, závaží
Kulová zrcadla
Kubická mřížkaL

Lavinová reakce
Laboratoř, odměrný válec
Laboratorní cvičení
Laser
Laser
Laser Asterix IV
Lasery
Lasery
Lasery a jejich využití
Laser
Laser
Laser Asterix IV
Lasery
Lasery
Lasery a jejich využití
Laser
Laboratorní práce
Lihový kahan
Lidské oběti při dobývání v...
Lopatka oběžného kola turbíny
Lom světla v rovinném rozhraní
Lomená páka, pákové váhy
Lom světla
Lom (refrakce) světla
Lom světla
Luminiscence

M

Matematika ve fyzice
Matematika ve fyzice
Mariottova láhev
Magnusův jev
Malý slovníček pojmů v kosm...
Materiály
Maturitní otázky z fyziky
Magické čtverce
Maturitní otázky z fyziky
Mat. otázky z fyziky
Mezní úhel, totální reflexe
Mezinárodní soustava jednotek
MESIC
Měkká ocel, siločára
Měřící přístroje
Měsíční fáze
Mikroskop, episkop
Mikroskop
Mikoláš Kopernik
Mikroskop
Mikroskop
Mikroskop
Množství plynu
Množství tepla
Moment otáčení
Molekulová stavba látek
Model indukční pece
Molekulová fyzika
Moment síly vzhledem k ose ...
Motor
Motory
Motory (zážehové, vznětové)
Motory s vnitřním spalováním
Motory (zážehové, vznětové)
Motory včera a dnes
motory-hodně složité
Mřížková charakteristika tr...

N

Nakloněná rovina
Nabíjení akumulátoru
Napnutí lana, síla
Nakloněná rovina
Nakloněná rovina
Nastavení vozů formule-1
Navigace
Názvosloví fyzikálních veličin
Námraza v lednici
Námraza v lednici
Neinerciální vztažné soustavy
Neobvyklé motory
Neobvyklé motory
Nernst
Nosná plocha letadla
Nové stroje na (méně než) smrtO

Objemová roztažnost látek
Objemová roztažnost plynů
Obloukové sváření
Oběh vody v přírodě
Obsah plochy křivky
Objemová roztažnost kapalin
Obrazovka z kapalných krystalů
Obsah a metody fyziky
Obecná fyzika
Obraz a obrazovka (televize)
Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie
Obraz a obrazovka (televize)
Odstředivka, smyk a podložka
Odvození plošné rychlosti
Okamžitá rychlost v čase
Oko, vidění, duhovka
Oko
Oko
Operace s vektory
Orientace siločar
Orbitální sondy
Orbity
Otáčivý účinek síly. Moment...
Ovzduší a tíha vzduchu
Ozubené kolo, převody
Ozubené převody

P

Paraxiální prostor
Paprsek odrážející se světlem
Parní stroj
Parní turbína
Palivový článek
Papír dostal třetí rozměr
Parní stroj a parní turbína
Parní stroj a spol.
Palivová soustava Aero L 39...
Palivový článek
Parní stroj
Páry nasycené a přehřáté. K...
Páka, rameno
Páka jednozvratná
Páka dvojzvratná
Páky
Permitivita a dialektrická ...
Pevná kladka
Pevná kladka
Perpetum Mobile
Píšťala retná a jazýčková
Placknova konstanta
Plování, korek
Plynné skupenství látek
Plastická deformace tahu v ...
Plochá obrazovka
Plyny (vzduch)
Plyny - Atmosféra
Pojem síly
Podtlak v kapalině, hydrody...
Poloměr křivosti
Počasí, termograf
Posuvné měřítko
Poznatky z fyziky v praxi
Povrchová vrstva kapalin
Použití kulových zrcadel
Poločas rozpadu
Počítače přehrály velký střet
Počítačová myš (kuličkový m...
Pohon na Vzduch
Popis jednoduchých strojů -...
Pozitronova emisni tomograf...
Počítače přehrály velký střet
Pohon na Vzduch
Popis - Audi A6 2,7T quattro
Postavení Země ve Vesmíru
Práce zrychlující síly
Průtoková komora
Promítací přístroj, diaskop
Pružina
První snímek Země
Pružina, síla
Průřez ponorkou
Pravidlo rovnováhy
Pravděpodobnost, náhodný jev
Práce vykonaná plynem
Průměr molekuly
Práce plynu
Princip můstkové metody
Prostorové vidění
Princip činnosti mikroskopu
Profesionální mikroskop
Promítání obrazu
Projektory - přístroje prom...
Pravidlo pravé ruky
Práce a jednoduché stroje
Protihluková ochrana
Práce a jednoduché stroje
Princip termočlánku
Protihluková ochrana
Pružina
Předmluva k fyzice
Předmět a metody fyziky
Přehřáté páry
Přenos elektrické energie n...
Převrácená obraz, lámavost
Předmluva ke knize
Přilnavost, vzlínavost
Předmluva do fyziky
Přímočaré šíření světla
Příčné zvětšení
Převody řemenové
Převody řetězové
Přenos tepla
Přenos tepla
Převody, řemeny
Přehled mat. otázek z Chemie
Psychologické klamy
Působení přitažlivých sil
Pythagorova věta

R

Rameno a moment síly
Radiolokace, radar, výškoměr
Regulátor rychlosti
Rezonance, rovnovážná poloha
Reaktance
Relativní permitivita, dial...
Relativní molekulová hmotnost
Regelace ledu
Rozklad síly
Roztažení uzavřeného vlákna
Rotační energie v kapalinách
Rotační vývěva olejová
Rozpínavost plynů
Rovnoramenné váhy, gram
Rozpínání plynů a kapalin
Roztok elektrolytu
Rozklad světla
Rovnovážný stav, termodynam...
Rozložení molekul, graf
Rovnoběžné síly ležící na s...
Rovnoběžné síly ležící na r...
Rozklad sil
Robert Boyle a Edme Mariotte
Rozvodná síť elektrické ene...
Rozvodná síť elektrické ene...
Rozvoj televize
Rozvodná Síť
Rudolf Diesel
Různoběžné síly
Různoběžné síly
Rychlostní spád, mezní vrstva
Rychlost šíření světla
Rychlost hmotného boduŘ

Řádkové a obrazové synchron...
Řetězové převody
Řetězy

S

Samovolně rozpadající jádro
Schématické značky
Schrödingerova kočka - Expe...
sCOOLer - Vztahy mezi fyzik...
Setrvačník váhy
Setrvačník, tvar kříže
Setrvačná odstředivá síla
Setrvačníky
Síla odstředivá, kuličky
Síla, tíha, hmotnost
Síly se společným působištěm
Síly, které nemají společné...
Skaláry a vektory
Skládání sil
Skládání dvou sil nestejně ...
Skládání sil
Skalární a vektorové fyziká...
Skládání sil
Skupenské stavy látek
Skripta statická silová pole
Skriptum fyzika od A po Z
Slepá, žlutá skvrna
Složené soukolí
Slapové síly
Sluch, sluchový orgán, ucho
Sluchový Orgán - ucho
Sluch, sluchový orgán, ucho
Smykové tření
Snímače a převodníky
Snímače a převodníky
Soustava jednotek, MKSA, CGS
Souhlasná znaménka
Soustava tenkých čoček
Soustavy fyzikálních veliči...
Souvislost souřadnice, dráh...
Souvislost trajektorie a so...
Soustava SI
Soustava SI
Spřažené kmity
Spektroskop
Spojené nádoby
Spalovací a zážehový motor
Spojování spotřebičů
Spektrální citlivost
Spektra látek
SPS maturitní otázky
SPS maturitní otázky
Střední rychlost
Struktura a vlastnosti látek
Struktura modelu látky
Stlačení a ochlazení plynu
Střední kvadratická rychlost
Střední kvadratická rychlost
Stálý a proměnný tlak
Stylový úhel, bubliny
Stavba oka
Steinerova a Königova věta
Stav beztíže
Stavová formulace a obecná ...
Struktura a vlastnosti pevn...
Subtraktivní (odčítací) mís...
Svislý vrh vzhůru
Svislá odvěsna
Svislý vrh vzhůru
Svislý vrh dolů
Synchronní motory třífázové

Š

Šíření světla
Škoda
ŠroubT

Tavení krystalické látky
Tání a tuhnutí
Termograf, meteorolog
Telefon, mikrofon, sluchátko
Tenká spojka
Termistor
Temelín
Temelín
Termické jevy
Termonukleární fúze
Telefon
Temelín
Temelín
Temelín
Temelín
Termické jevy
Těžiště a stabilita
Těžiště, různoběžné síly
Tíha a tíhová síla
Tlak v kapalině
Tlak v kapalině, hloubka po...
Tlakoměr, barograf, aneroid
Tlaková síla, tlak
Tlak plynu, hybnost
Tlak vyvolaný vnější silou
Transformátory, kotva
Tryskové motory
Trojfázový elektromotor
Tranzistorový jev, kolektor...
Trajektorie a dráha hmotnéh...
Tření, rovnováha sil
Třecí síla
Třecí převody
Třetí a čtvrtá komická rych...
Tření
Tyndallův jev

U

Ultrazvuk, zdroje ultrazvuk...
Ultrazvukový generátor
Ultrazvuk,infrazvuk
Umělé přeměny prvků
Určení průměrné hodnoty vel...
Určení tíhového zrychlení p...
Usměrňovač, dioda, trioda
Užití páky

Ú

Úbytek nakrátko, zkrat, ene...
Úhlová rychlost
Úvod do kinematiky
Úvod do dynamikyV

Vada zrcadla
Vady čoček
Vazební energie jádra
Vážení, rovnováha, hmotnost
Vedení elektřiny v kapalinách
Vedení elektřiny v plynech
Vedení elektřiny ve vakuu
Vesmír
Vesmír
Vesmír
Vesmír
Věda v druhé polovině 19. s...
Videokamera
Vlastnosti plynů
Vlhkost vzduchu
Vlastnosti kapalin a plynů
Vlastnosti pevných látek
Vláknové tření
Vlastnosti kapalin a plynů
Vnitřní tření v kapalinách ...
Vnější fotoelektrický jev
Volný pád
Vodní turbína
Volná osa, setrvačník
Vodivost
Volná kladka, kladkostroj
Vodní motory
Vodní páry v ovzduší
Vodní elektrárna
Volná dráha molekuly, vývěva
Vodíková, kovalentní, Waals...
Vodní pára, rosný bod
Volný pád
Volný pád
Vodorovný vrh
Volná kladka
Volný setrvačník
Voda
Vrh šikmý
Vypařování, var
Vynucené kmity
Vybíjení akumulátoru
Vypařování kapalin
Vymezení barvy
Výsledná rychlost, vodorovn...
Výslednice rovnoběžných sil
Výsledná moment síly. Momen...
Výslednice dvou sil
Význam značek
Významní fyzici
Vývěva, vzdušné čerpadlo
Výsledky cvičení
Výsledky příkladů ze cvičení
Vývoj vesmíru
Výzkum Vesmíru
Vztlak v kapalinách
Vznětový, Dieselův motor
Vzducholodě
Vzdušná vlhkost
Vznětový neboli Dieselův motor
Vznik a složení lidského hlasu
Vznětový (Dieselův) motor

Z

Závislost tlaku na objemu
Základní charakteristika
Záznam obrazu
Záznam zvuku
Základy fyziky letu
Základy dynamiky
Zážehové spalovcí motory-čt...
Zážehový čtyřdobý motor
Zdroje zvuku
Zdroj světla a jeho šíření
Zdánlivý obraz
Zdánlivá hloubka předmětu
Zeměpisná přitažlivost, tíha
Zírání oběma očima
Změna skupenství
Změna skupenství
Změna skupenství látek
Změny skupenství
Znalost matematiky
Zobrazení kulovým zrcadlem
Zobrazovací vady čoček
Zorné pole
Zobrazení rovinným zrcadlem
Zrychlení hmotného bodu
Zrádnost bažin
Zvuk. Šíření zvuku
Zvětšení objemu plynu
Zvuk

3

3D kinaOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro