Hlavní okno
    

Halogeny - chemie

A

Acylhalogenidy
Alternativní pokusy - halogeny
Alifatické halogensloučeniny
Aromatické halogensloučeniny
ATC D08AG Jodové přípravky
ATC V08B Rentgenkontrastní ...

B

brom
Bromová voda
Bromace fenolu
Bromace hexanu (video-pokus)
Bromeliovité
Bromidy (chemie)
Bromidy (minerály)
Bromitany
Bromité sloučeniny
Bromičnany
Bromičné sloučeniny
Bromnany
Bromné sloučeniny

C

Chlorid sodný NaCl
chlor
Chlorid sodný, NaCl
Chlorid draselný
Chloroform, tetrachlormethan
Chlorovodíková fontána
Chlor
Chloranthaceae
Chloranthales
Chlorarachniophyta
Chlorellaceae
Chlorellales
Chlorečnany
Chlorečné sloučeniny
Chloridy (chemie)
Chloridy (minerály)
Chloristany
Chloristé sloučeniny
Chloritany
Chlorité sloučeniny
Chloričitany
Chlornany
Chlorné sloučeniny
Chlorococcaceae
Chlorococcales
ChloroflexiD

Dobromilice
Dobroměřice
Dobromilice
Dobroměřice
DOSTOJEVSKIJ Fjodor Michajl...
Důkaz dusíku, síry, halogenů

E

Elektrolýza roztoku chlorid...

F

Fluor
Fluorimetrie
fluor
Fluorescein
Fluor
Fluoridy (chemie)
Fluoridy (minerály)
Fluorné sloučeniny
FOSTER JodieG

Gumový medvídek v chlorečnanu

H

Halogenderiváty
Halogenderiváty folie
Halogeny a jejich využití
Halogeny
Halogeny
Halogeny
Halogenderiváty - maturitní...
Halogenderiváty
Halogeny
Halogenderiváty
Halogeny
Halogenidy, oxidační číslo
halogenderivát, PVC
Halogenderiváty
Halogenidy
Halogenkarboxylové kyseliny
Halogenovaná rozpouštědla
Halogeny

I

Interhalogeny
Izotopy fluoruJ

jod
Jodoformová reakce, Aceton
Jodoformová (haloformová) r...
Jodové hodiny
Jod
Jodidy (chemie)
Jodidy (minerály)
Jodistany
Jodisté sloučeniny
Jodičnany
Jodné sloučeniny

K

Kyselina Chlorovodíková
Kyselina chlorovodíková

L

Leptání skla fluorovodíkem
LeucochloridiidaeN

Názvosloví halogenidů
Názvy a vzorce halogenů

O

Opery Igora Fjodoroviče Str...
Organobromidy
Organochloridové insekticidy
Organochloridy
Organofluoridy
Organojodidy

P

Polyvinylchlorid, polystyren
Polybromované difenylethery
Pseudohalogenidy
PVC-polyvinylchloridR

Reakce H2O2 s jodidem drase...

S

Skladby Igora Fjodoroviče S...
Sloučeniny bromu
Sloučeniny chloru
Sloučeniny fluoru
Sloučeniny jodu
Sublimace jodu
Substituce halogenu halogen...

Š

Šablony bromidů
Šablony chloridů
Šablony fluoridů
Šablony jodidůT

Terminace, sulfchlorace, ha...

V

Vázaný halogen
Vlastnosti halogenů
Vzácné plyny, halogeny, cha...
Vznik plynného chloruOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro