Hlavní okno
    

Matematické funkce

A

Aplikace funkce v příkladech

D

Definiční obor hodnot funkce
Definiční obor funkce, sklá...
Derivace funkce
Definiční obor funkc...

E

Exponenciální funkceF

Funkce, veličiny, přímá úměra
Funkce sinus, funkce kosinus
Funkce tangens, funkce kota...
Funkce
Funkce více proměnných, par...
Funkce
Funkce a jejich grafy
Funkce f(x) = 2 * cos(2x &m...

G

Goniometrické funkce
Goniometrie – funkce,...
Goniometrie – funkce,...
Goniometrické funkce a rovn...
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce
Grafické znázornění funkce
Grafy základních funkcí
Graf funkce
Grafy funkcí, absolutní hod...
Grafy relací 1
Graf funkce
Graf funkce daný tva...

J

Je dána funkce f(k)=...L

Limita funkce
Limita funkce
Logaritmické funkce
Logaritmické a exponenciáln...

M

Maximum funkce, minimum funkce
Minimum funkce f:y= x2 - 4 ...

O

Omezená funkceP

Periodická funkce
Podobnost, měřítko, goniome...
Proměnné funkce, goniometrie
Průběh funkce
Průběh funkce - Hledání ext...
Příklady pro funkce

R

Racionální funkce množiny
Rostoucí funkce, klesající ...
Rovnice s funkcí kosinus x
Rovnice s funkcí kotangens x
Rovnice s funkcí sinus x
Rovnice s funkcí tangens x

S

Složené funkce
Sudá a lichá funkceT

Tabulka goniometrických funkcí

U

Užití funkcí úhlu k řešení ...

V

Vícenásobné derivace, využi...
Vlastnosti funkce
Vlastnosti funkcí
Vyjádření funkce tabulkou
Vyjádření funkce rovnicíZ

Základní vlastnosti funkcíOtevře hlavní stranu společnosti AmaPro